Recerca transdiciplinària sobre reptes socials contemporanis

Visita del professor i investigador Paulo Reyes

A la tarda del passat 26 de maig, el grup Nodes va tenir l’honor de rebre a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) la visita de Paulo Reyes, professor i investigador del Programa de Postgrau en Planificació Urbana i Regional PROPUR de la Universitat Federal de Rio Grande do Sul UFRGS.

Amb una llarga trajectòria acadèmica, el professor Paulo Reyes s’ha centrat en l’estudi crític dels projectes urbanístics i les seves implicacions estètiques i polítiques. La seva investigació s’ha desenvolupat en dues línies temàtiques principals: la crítica del projecte urbanístic des d’una perspectiva política, incorporant la dimensió política en el procés de creació de la ciutat, i l’anàlisi de temes emergents i marginals que generen una mirada crítica cap als processos hegemònics.

Al llarg de la seva carrera, el professor Paulo Reyes ha col·laborat estretament amb prestigioses institucions europees d’ensenyament i investigació. El 2005, va exercir com a professor al Workshop Internacional TE TSAB.05 International Summer Workshop a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. També, el 2006, va ser avaluador i consultor extern en el Programa de Doctorat en Disseny i Explotació de Tecnologies per al Patrimoni Cultural del Politecnico di Milano. El 2007/2008, va exercir com a avaluador de les Unitats d’Investigació de la Fundació Portuguesa per a la Ciència i la Tecnologia de Portugal.

Actualment, l’enfocament principal de la recerca del professor Paulo Reyes radica en la incorporació del pensament crític en els projectes urbanístics, transcendint la seva dimensió tècnica mitjançant aportacions provinents de la filosofia de la diferència.

El grup Nodes expressa el seu sincer agraïment al professor Paulo Reyes pel seu temps i per compartir el seu gran coneixement i experiència amb la comunitat acadèmica de la UOC.

(Visited 2 times, 1 visits today)