Recerca transdiciplinària sobre reptes socials contemporanis

Persones

Som professores i investigadores, expertes en diferents disciplines i àmbits de coneixement, que convergim a Nodes per fer recerca transdisciplinària amb perspectiva social.


ADRIANA ORNELLAS

Universitat Oberta de Catalunya
Doctora en Educació. Experta en tecnologies emergents per a l’aprenentatge en la societat contemporània, formació del professorat en TIC, new literacies, e-learning, pensament computacional.


ALINE MARTINS

Escola Superior de Relacions Públiques – Universitat de Barcelona
Doctora en Comunicació. Experta en publicitat, marketing digital i mitjans digitals, amb èmfasi en les interaccions entre comunicació, gènere, diversitat i Drets Humans.


AMALIA CREUS

Universitat Oberta de Catalunya
Doctora en Arts Visuals. Experta en comunicació i educació, estudis culturals i cultura visual. Especialista en metodologies d’investigació narrativa i mètodes visuals.


CRIS LADAGA

Universidad Nacional de La Plata
Doctora en Comunicació Social. Experta en disseny visual, educació, comunicació i noves tecnologies, lògiques d’interacció i recursos digitals accessibles.


GABRIELA FAUTH

Universitat Oberta de Catalunya
Doctora en Dret. Experta en dret a la ciutat, ciutat i medi ambient, vulnerabilitat, eficàcia social de la norma, pluralisme jurídic i drets difusos i col·lectius.


GEMMA XARLES I JUBANY

Universitat Oberta de Catalunya
Doctoranda en Investigació Educativa. Experta en intersecció entre educació i justícia social, educació en línea, refugiats i desplaçats a l’educació i democratizació de l’internacionalització de l’ES.


INES MARTINS

Universitat Oberta de Catalunya
Doctora en Psicologia. Experta en comunicació i disseny, semiòtica i anàlisis visual, representació, diversitat i estudis de gènere.


ISAMÉLIA CARVALHO

Investigadora independent
Doctora en Educació. Experta en formació docent, adquisició de competències docents digitals, aplicació de les TIC a l’educació.


JOSEP VIVAS ELIAS

Universitat Oberta de Catalunya
Doctor en Psicologia Social. Expert en psicologia de la ciutat, teoria de l’espai de la ciutat, metodologies qualitatives per a la recerca de la ciutat, etnografia urbana, derives urbanes, observació de la ciutat.


MARIELA IGLESIAS

Invesitadora independent
Màster en Polítiques, Projectes i Gestió de Ciutats. Experta en polítiques públiques i urbanisme, vulnerabilitats urbanes i transformació dels espais públics.


MIRELA FIORI

Universitat Oberta de Catalunya
Doctora en Gestió i Valoració Urbana. Experta en reconversió i rehabilitació dels teixits urbans, especialment de centres històrics; processos de revaloració i expulsió de poblacions, espai públic i habitatge.


Doctorands

La formació en recerca és un àmbit clau d’actuació del grup Nodes. Actualment, els següents doctorands i doctorandes estan desenvolupant la seva tesi doctoral en les línies de recerca del grup.


QUIM DEZA ARTIAGA

Programa de Doctorat en Humanitats i Comunicació, Universitat Oberta de Catalunya
Títol/Tema tesi: El procés dimportació i consolidació de la subcultura dels Motoclubs al territori espanyol. Un estudi etnogràfic i semiòtic.

Directora/es: Amalia Creus i Lluc Massaguer


CYRIL BLONDET VARGAS

Programa de Doctorat en Educació i TIC, Universitat Oberta de Catalunya
Títul/Tema tesi: L’efecte de la retroalimentació en l’experiència d’aprenentatge a un SPOC: un estudi de cas a l’ensenyament superior.

Directora/es: Amalia Creus i Agustí Canals


MARTTA JOAN GIRALT-HERNÁNDEZ

Programa de Doctorat en Societat, Tecnologia i Cultura, Universitat Oberta de Catalunya
Títul/Tema tesi: Construint metodologies de cocreació de disseny social, des d’una perspectiva feminista interseccional

Directora/es: Amalia Creus i Ines Martins


STEFAN REINDI

Programa de Doctorat en Societat, Tecnologia i Cultura, Universitat Oberta de Catalunya
Títul/Tema tesi: Aprenentatge en línia asíncron a l’ensenyament superior: Study of diverse Students’ Experiences in their Technology-based distance-taught Degree Programs at a Chinese University.

Directora/es: Amalia Creus


MARIA MÉNDEZ CAÑÓN

Programa de Doctorat en Educació i TIC, Universitat Oberta de Catalunya
Títul/Tema tesi: Disseny, implementació i avaluació d’un marc conceptual i metodològic de l’aprenentatge-servei virtual en entorns universitaris en línia.

Directora/es: Adriana Ornellas i Amalia Creus


FRANCISCO ROCA PÉREZ

Programa de Doctorat en Educació i TIC, Universitat Oberta de Catalunya
Títul/Tema tesi: L’educació de les dones directives a la indústria de l’esport: situació, reptes i escenaris de millora a Espanya.

Directora/es: Adriana Ornellas


Contacto: nodes_grup@uoc.edu

(Visited 14 times, 1 visits today)