Recerca transdiciplinària sobre reptes socials contemporanis

La ciutat viscuda i la ciutat desitjada: cartografiant els cures a la ciutat

El passat 10 de novembre, l’Hub Interdisciplinari de Recerca de la UOC va acollir el taller ‘La ciutat viscuda i la ciutat desitjada: cartografiant els cures a la ciutat’, organitzat pel grup de recerca Nodes de la UOC en col·laboració amb el Màster Universitari de la Ciutat i l’Urbanisme. Una iniciativa enmarcada en els Tallers Oberts 2023, impulsats per la FADE, trobada anual de les ciutats de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat amb els i les professionals de l’art, l’artesania, el disseny i la creativitat.

Van assistir al taller més de 20 persones de diferents perfils i col·lectius que, mitjançant una dinàmica lúdica i co-creativa, van explorar les múltiples configuracions de les pràctiques de cura en els espais i temps de la ciutat. La premissa central era mirar i cartografiar l’entorn des de l’experiència quotidiana, preguntant-se com la ciutat pot acollir i facilitar tot allò relacionat amb la sostenibilitat de la vida.

En el context d’aquest taller, la cartografia es va plantejar com un procés col·lectiu a partir del qual els participants van plasmar en un mapa digital la seva experiència en relació a llocs per on van transitar durant el taller. Prenent com a punt de partida la mirada individual sobre l’espai urbà, el mapeig digital va permetre posar en comú diferents punts de vista. La cartografia es converteix així en una eina per comprendre la ciutat des de la perspectiva col·lectiva: possibilita identificar necessitats i recursos, comprendre dinàmiques, proposar millores des del consens i impulsar la creació i la imaginació des del desig.

Explorar, sentir i somiar la ciutat dels cures

El taller es va organitzar en tres parts, cadascuna d’elles orientada a un objectiu concret. En un primer moment, es va convidar els participants a explorar la ciutat a partir d’un recorregut a l’entorn urbà durant el qual, mitjançant tècniques de mapeig digital, observaven l’entorn i capturaven imatges que després relacionaven amb sensacions i sentiments, com podrien ser tranquil·litat, seguretat, por, alegria, entusiasme, solitud, vulnerabilitat… Durant el recorregut també se’ls va convidar a assenyalar aspectes que podrien contribuir a la millora de l’entorn (més zones verdes, un pas de vianants, rampes, il·luminació… ) Les diferents mirades sobre l’espai urbà es van recollir en un mapa digital interactiu, accessible al vestíbul principal de l’Hub.

A la tornada del recorregut, la imaginació i la creativitat van ser els grans protagonistes: es va convidar els participants a expressar gràficament la seva experiència, assenyalant aquells aspectes que els havien resultat més significatius, i expressar les seves expectatives i desitjos sobre una ciutat dels cures. El taller es va tancar amb una discussió col·lectiva en què es van posar en comú aspectes com la importància de l’observació atenta i subjectiva al nostre entorn, o el potencial de les cartografies en la construcció de mirades col·lectives i accions participatives.

El mapeig digital resultant del taller es pot visualitzar a: mapping.xrcb.cat

(Visited 4 times, 1 visits today)