L’abecé de l’edició acadèmica. Com aconseguir un TFG, un TFM o una tesi impecables

7 de gener de 2021

per Aida Rodríguez i Lucía Ruano

Ho has aconseguit! Has enllestit el treball de fi de grau, de fi de màster o la tesi doctoral, i estàs a punt de respirar amb alleujament. En els últims mesos —o fins i tot anys!— has dedicat molt de temps i esforç a la teva investigació i gairebé pots veure la llum al final del túnel. Ara tan sols calen uns petits retocs que, tanmateix, permetran distingir un bon treball d’un treball excel·lent: la correcció i la maquetació.

El rigor en la presentació és condició sine qua non en un treball acadèmic. Un text amb errors gramaticals o una estructura caòtica resultarà difícil d’entendre, i acabarà influint negativament en el tribunal.  T’oferim uns consells clau perquè el teu projecte sigui impecable.

 1. Correcció d’estil

La correcció d’estil consisteix en la revisió del text per garantir que el missatge que vols transmetre arribi sense traves als teus lectors. No només has de revisar els errors gramaticals i resoldre les inconsistències sintàctiques, sinó que hauries d’intentar donar una major fluïdesa als teus escrits: realitza un ús acurat de connectors i oracions subordinades; elimina pleonasmes —vocables innecesaris i redundants—, crosses o imprecisions, i augmenta la riquesa lèxica del text.

T’aconsellem que deixis reposar la feina durant un temps: de vegades n’hi ha prou amb un parell de dies, encara que en altres casos pots arribar a necessitar diverses setmanes. L’objectiu és oblidar les paraules concretes que has utilitzat per revisar el manuscrit amb la ment més oberta. Si el termini s’acaba i no tens temps… sempre pots demanar un cop de mà a aquella amistat que tant llegeix.

 1. Correcció ortotipogràfica

Sabem que coneixes totes les regles i novetats ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans —o si més no que el corrector de Word les gestiona per tu—; però, estàs al cas de les regles tipogràfiques bàsiques? Signes, símbols, tipografies distintives, abreviatures… La tipografia és present en un 90 % dels missatges que emetem! A fi de dotar de coherència i de correcció el teu treball, et suggerim que tinguis en compte les següents qüestions: 

 • les diferents classes de cometes —llatines o catalanes (« »), angleses (“ ”) i simples (‘ ’)—, els usos específics i la jerarquia; 
 • l’ús de la cursiva per asseyalar noms d’obres, estrangerismes o expressiones llatines; 
 • els tipus de blancs tipogràfics que existeixen —més enllà del que apareix quan premem la barra d’espai— i quin hem d’aplicar en cada cas per evitar autèntics desastres: espai irrompible o de no separació, espai de pèl o ultrafí, espai fi…;
 • la forma correcta d’escriure en català les quantitats decimals i no decimals, els percentatges, les dates, els segles, les hores, etc.
 1. Bibliografia

Si no vols que t’acusin de plagi i que t’enviïn a l’ostracisme acadèmic, el teu treball ha d’incloure citacions i referències bibliogràfiques que indiquin l’origen de les dades que empres. Hi ha diferents sistemes per incorporar aquesta informació en els textos cientificoacadèmics. En ocasions, serà la teva universitat, el teu màster o el teu programa de doctorat qui t’hauran proporcionat explícitament o tu hauràs de buscar en el seu web— instruccions sobre l’estil de citació que has d’utilitzar en el teu treball.

Si no és el cas, recorda que cada disciplina utilitza el seu propi sistema: humanitats (Chicago, MLA), dret (APA, UNE), economia (APA, Harvard Business School), psicologia (APA)… Triar correctament un estil i aplicar-lo amb coherència ajudarà el tribunal a valorar la qualitat de la teva investigació i et facilitarà la vida si, en un futur, t’animes a publicar-la.

 1. Disseny i maquetació

Després de polir el contingut del treball, encara ens queda un darrer pas: la maquetació. Un bon disseny dels diferents elements textuals i gràfics contribuirà a millorar la presència del manuscrit, i tindrà un impacte molt positiu en el tribunal. Els dissenyadors gràfics fan servir programaris professionals, com Adobe InDesign; però, seguint uns senzills passos, podràs maquetar el treball en Word:

 • Estils de text. Encara que solem oblidar-nos que existeixen, els estils de text són un dels punts més importants a l’hora de maquetar. Podem utilitzar aquells que ens ofereixen els programes, o bé crear-ne de propis. Amb els estils de text ens assegurarem que tots els títols, paràgrafs, peus de figura, notes a peu o referències bibliogràfiques tinguin el mateix format i, a més, ens ajudaran a l’hora de crear índexs automàtics.
 • Marges. No oblidis que, si imprimeixes el treball, cal assignar uns marges diferents a les pàgines parells i senars, atès que el costat enganxat o cosit sempre es menja una mica de paper. Per això, el millor és marcar l’opció «marges simètrics», que t’estalviarà molts maldecaps.
 • Encapçalaments. Si poses encapçalaments, recorda que en general el títol de capítol sol anar a la pàgina parell, mentre que a la senar s’hi col·loca el nom de l’autor.
 • Capítols. No oblidis que en un llibre, els inicis dels capítols sempre van en pàgina senar. Una incorrecta disposició de les pàgines pot dificultar-ne la lectura i deslluir moltes hores de feina!
 • Imatges. Si el teu treball conté fotografies o figures, has de recordar que han de tenir una resolució adequada si no vols que la impressió sigui dificient. Intenta que totes les imatges tinguin 300 ppp i, sobretot, que utilitzin el model de color CMYK. Aquest és el sistema que utilitzen les impremtes i l’únic que garantirà que el que ara veus en pantalla es correspongui després amb el resultat final.

Una correcció perfecta, un disseny elegant i una maquetació impol·luta són els millors companys de viatge d’una bona investigació. No deixis que les presses i els nervis d’última hora facin malbé tot l’esforç; són els petits detalls els que marquen la diferència.

 

(Visited 8 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Aida Rodríguez Lucía Ruano són directores d’Ostraca Servicios editorialesDoctores en Història Contemporània i Arqueologia per la Universitat Autònoma de Madrid, respectivament, han fundat aquesta empresa per ajudar investigadors i estudiants universitaris a assolir tots els seus objectius a través dels seus textos.