Editors, llibreters i autors de capçalera a les biblioteques públiques

11 d'abril de 2014

 

capçalera

Una mostra evident de la dificultat per interpretar els canvis en el sector del llibre la tenim en la diversitat d’esquemes gràfics que intenten descriure el paper dels agents del sector sota el nou paradigma digital. La linealitat de la cadena de valor tradicional dóna pas, en aquests esquemes, a formes més complexes en què els agents es connecten a través de línies de força, més o menys potents, que es creuen en múltiples direccions.

El camp de les biblioteques públiques és un dels eixos que pren rellevància en algun d’aquests nous esquemes de l’ecosistema del llibre. Des d’aquesta perspectiva, és oportú valorar els programes desplegats recentment des del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, destinats a reforçar les línies de treball amb els editors, els llibreters i, més concretament, amb els autors.

Podem començar pel Projecte 10×10, punt de trobada entre editorials i biblioteques, impulsat amb l’objectiu de millorar el coneixement dels bibliotecaris sobre el panorama editorial i d’establir una comunicació directa amb els editors per conèixer-ne els programes i les col·leccions. El projecte reforça un treball de cooperació amb les editorials que té com a referent principal el Sistema d’Adquisició Bibliotecària (SAB), un programa de suport a l’edició que, a hores d’ara, està sent remodelat per millorar-ne l’eficiència.

La col·laboració del Servei de Biblioteques amb el Gremi de Llibreters de Catalunya s’orienta, de forma preferent, en una doble direcció: obrir l’accés de la plataforma Libridata a les biblioteques, per facilitar la gestió dels seus fons i per oferir als usuaris de les biblioteques la possibilitat d’accedir a l’oferta de llibres disponible a la plataforma i facilitar-ne la compra a través de llibreries de proximitat. Aquest mes d’abril s’inicia una prova pilot en què participen 15 biblioteques i 16 llibreries, que utilitzaran Libridata com a canal d’informació i de gestió de vendes. Caldrà estar atents a l’avaluació del projecte i valorar-ne els resultats.

Finalment, arriba el torn dels creadors, a través del programa De capçalera, una iniciativa que el Servei comparteix amb la institució de les Lletres Catalanes i l’Institut Català de les Dones. L’objectiu del projecte és enfortir el vincle entre els escriptors catalans i les biblioteques públiques del país a través d’una fórmula ben senzilla: cada biblioteca participant acull de forma preferent un escriptor o una escriptora de trajectòria literària contrastada, que accepta convertir-se en autor de capçalera de la biblioteca amb la qual se sent vinculat.

La biblioteca assumeix el compromís de promoure la trajectòria i l’obra de l’autor acollit i de convidar-lo a participar de la vida literària i cultural de la biblioteca. Per la seva banda, l’autor es compromet a redactar un text breu sobre les biblioteques i el seu paper cultural, a més de participar activament en la vida de la biblioteca, en la mesura de les seves possibilitats.

Gràcies a aquesta iniciativa, al llarg d’aquesta primera edició una trentena de biblioteques de tot Catalunya han atorgat un lloc de privilegi a un bon nombre d’escriptors de referència dins del panorama literari català: ; Blanca Busquets, a la Biblioteca de Lliçà de Vall; Toni Sala, a Sant Feliu de Guíxols; Maria Barbal, a la Biblioteca de Tremp; Olga Xirinachs a la Biblioteca Pública de Tarragona o Ramon Erra, a la Biblioteca de Vic. La simfonia de lletres que proposa cada biblioteca compta a partir d’ara amb un solista convidat, que ha de dotar d’una sonoritat específica cada espai bibliotecari.

L’esquema que dibuixa el Servei de Biblioteques, doncs, compta amb quatre eixos clars: editors, llibreters, escriptors i biblioteques. Ben segur que, amb el temps, aquest esquema variarà; ara bé, la solidesa del canvi estarà garantida sempre que es tracin amb fermesa les línies que han d’articular de forma més rica i productiva el camp cultural que comparteixen.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Jordi Llobet. Cap de Gestió de la Col·lecció al Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Professor col·laborador del Màster d’Edició Digital de la UOC. @Jllobetd
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari