Com presentar una bona promoció digital o la importància de saber seleccionar, sintetitzar i convèncer amb informació atractiva

9 de novembre de 2017
promocion digital edicion digital libro digital estrategia digital promocion digital edicion digital libro digital estrategia digital

Es coneix de sobres que ens trobem en un món sobresaturat d’informació. Tenim constantment missatges, anuncis, textos, vídeos, àudios, dades que ens bombardegen per diferents vies. El temps és a més un factor decisiu: 7 segons perquè el disseny d’una coberta d’un llibre capti l’atenció d’un potencial lector en una llibreria; 10 segons perquè un vídeo atrapi l’interès de l’usuari i feu clic al Play per veure-ho complet; 30 segons perquè un espot promocional convenci a un client; 1 minut perquè algú llegeixi un post o miri un vídeo i decideixi compartir … I així podríem seguir amb els exemples.

A més de la claredat, simplicitat i creativitat amb la qual s’ha de presentar un missatge, es requereix d’una interpretació pràcticament immediata per part de qui el llegeix, si és que es vol captar la seva atenció entre el mar de continguts que l’envolten. La nostra actual era digital es basa en la immediatesa i lamentablement, dóna poques segones oportunitats.

Per això, m’agradaria desenvolupar en aquest post una de les etapes anteriors al contacte final amb el lector o usuari, perquè poques vegades tenim segones oportunitats. Es tracta d’una etapa interna, de treball, de presentació, per a tot aquell que treballa en el sector editorial (o en qualsevol altre sector), però tan necessària com saber impactar al nostre client final.

Havent treballat i definit prèviament l’estratègia digital de promoció del producte o servei a oferir, és a dir: quin és l’objectiu, a qui es vol arribar, on es troben aquestes persones, com s’arribarà a elles, per quins mitjans i des de quins canals; és imprescindible que sapiguem extreure la informació clau per presentar-la de la millor manera i el més atractiva possible; també als caps, clients… o professors.

En l’assignatura de Promoció del Màster d’Edició Digital de la UOC intentem donar eines pràctiques i concretes que els serveixin als alumnes i les alumnes en el seu dia a dia professional. Una d’aquestes opcions que considerem molt adequades per a presentar qualsevol projecte o estratègia de forma visual són: les infografies.

Una infografia és un contingut puntual expressat visualment on es ressalta un tema, conceptes, dades, etc. d’una manera gràfica i atractiva i idealment, llegible d’una sola mirada. Com s’ordena la informació, quins conceptes es destaquen i com es presenta, pot marcar una gran diferència entre l’èxit o el fracàs d’una presentació.

La clau d’una bona infografia és la capacitat de síntesi i saber seleccionar la informació essencial. Malgrat que pugui semblar una cosa fàcil, precisament aquesta sol ser la part més complicada. Molt probable serà que es faci més d’una versió, però, una vegada que estigui definida, es podrà passar a la part creativa i de disseny: estils, colors, tipografies, icones, vectors i imatges acabaran de donar-li forma a aquest material.

Sense voler entrar en detalls en cadascuna de les estratègies digitals que van treballar els alumnes i les alumnes del màster, voldria compartir els resultats d’algunes de les infografies que van destacar, ja sigui per la seva capacitat d’explicar ràpidament l’objectiu que s’havien plantejat, ja sigui per la claredat en les dades i conceptes claus o pel seu disseny. S’ha de tenir en compte que l’exercici no consistia tant en avaluar l’estratègia digital en si (que les havíem treballat prèviament), sinó que es valorava la qualitat de les dades recopilades mitjançant la utilització de les eines tecnològiques que es troben disponibles al mercat i com presentaven aquesta informació.

Us deixo a vosaltres la tasca de llegir les que més us cridin l’atenció perquè tragueu les vostres pròpies conclusions.

Infografies seleccionades de l’assignatura de Promoció de l’edició 2016-2017 del Màster d’Edició Digital UOC

María Salmeron : App de lectura infantil edicion digital promocion digital libro digital
María Salmeron: App de lectura infantil
Noelia González: Estudio de mercado para colección Trial Running libro digital edicion digital promocion digital
Noelia González: Estudio de mercado para colección Trial Running

 

Gemma Moreno: Campaña de Publicidad de libros de texto por proyectos libro digital promocion digital edicion digital
Gemma Moreno: Campaña de Publicidad de libros de texto por proyectos

 

Rosario Vila: Promoción Colección Young Adult Feria de Madrid edicion digital libro digital promo
Rosario Vila: Promoción Colección Young Adult Feria de Madrid

 

edicion digital promocion contenidos libro digital Judith Falces: Colección sobre Mindfulness – 8 títulos especializados
Judith Falces: Colección sobre Mindfulness – 8 títulos especializados

 

Oriol Solsona: Memòries d’una combatent kurda
Oriol Solsona: Memòries d’una combatent kurda

 

caracteristiques public potencial Oriol Solsona: Memòries d’una combatent kurda

 

Què opineu? Han aconseguit aquestes infografies explicar l’estratègia digital que hi ha darrere? Esperem que us serveixin com a exemple per a reflexionar sobre les dades, les eines, els mitjans i els canals existents que teniu a l’abast per promocionar els vostres continguts.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Autor / Autora