Barcelona 2.0

4 de setembre de 2012

Tal com vam anunciar fa uns mesos, el nostre bloc pretén ser un espai per a donar a conèixer informació, projectes, idees i opinions de persones vinculades amb el món del llibre i de la lectura. En aquesta ocasió us volem fer arribar un resum del Projecte Final Postgrau Barcelona 2.0 de Joan Carles Navarro, alumne de la segona edició (2011-2012) del programa Llibre i lectura en la societat de la informació. Aquí el teniu:

Barcelona 2.0 és una guia de viatges i agenda cultural orientada a visitants i residents a Barcelona que vulguin conèixer la ciutat i saber què està passant en l’àmbit cultural.

La iniciativa neix de la insatisfacció davant les guies de viatge actuals, tant les que es publiquen en paper, exposades sempre a una ràpida obsolescència, com les que ho fan en format digital, que sovint es limiten a oferir informació dels principals espais i serveis turístics però obvien la vessant cultural de la ciutat, alhora que deixen de banda l’opinió i interès del lector.

La quantitat d’informació i recursos que ofereix la xarxa, la gran varietat d’apps disponibles a Internet, així com la versatilitat dels dispositius de lectura actuals, fan possible pensar en la publicació de guies de viatges i agendes culturals que convidin a lectors i usuaris a compartir informació, treure’n profit, gaudir-ne i relacionar-s’hi, d’acord amb els paràmetres d’interactivitat propis de la societat 2.0.  Aquest és l’espai que pretén ocupar Barcelona 2.0.

Els continguts que hi podem trobar s’agrupen en dues seccions: Informació Turística, amb dades útils i d’interès per al visitant, com ara informació de vols, mapa de la ciutat, xarxa de transports, etc.; i l’Agenda cultural, amb la relació de museus, teatres, sales de concert, etc., i la programació cultural detallada. Addicionalment, la guia disposa d’hiperenllaços amb altres webs i serveis relacionats per a poder, per exemple, fer la reserva de localitats o compra d’entrades.

El projecte es planteja com una edició oberta de continguts digitals, amb participació directa de la comunitat lectora. A banda de la informació aportada pels diferents promotors d’espectacles o espais referenciats i dels articles de fons redactats per un grup estable de col·laboradors, la publicació es nodreix amb les propostes de continguts que els lectors trameten. Aquests continguts poden prendre la forma d’articles -tal com ho fem en una plataforma wiki-, o limitar-se a expressar una opinió o valoració sobre els esdeveniments culturals i espais visitats – tal com ho fem en qualsevol fòrum o xarxa social.

Malgrat ser una publicació exclusivament digital, Barcelona 2.0 ofereix la possibilitat d’imprimir la informació seleccionada: el visitant que estigui planificant un viatge a Barcelona té la possibilitat de confeccionar la seva guia personal i imprimir-ne els itineraris, mapes i descripcions dels espais a visitar o la programació dels actes culturals escollits.

La promoció de Barcelona 2.0 es du a terme per canals digitals. A més d’inserir anuncis als principals cercadors genèrics, es disposa de perfil a les xarxes socials Linkedin, Facebook i Twitter, cadascun dirigit a un target específic, segons el lector sigui visitant o resident, i en funció del tipus de comunicació a difondre, cultural o turística.

Tot i que l’esperit de Barcelona 2.0 és el d’ésser una publicació gratuïta, generada i actualitzada mitjançant la participació desinteressada de col·laboradors i seguidors, hi ha uns costos recurrents que fan necessari cercar vies d’obtenció d’ingressos que garanteixin la viabilitat i la continuïtat del projecte. Algunes de les vies plantejades són:

  1. Establir acords amb les diferents empreses i organismes referenciats a Barcelona 2.0 (museus, restaurants, teatres, etc.).
  2. Definir un canal de pagament amb continguts exclusius per a subscriptors i avantatges com ara adquirir entrades a preus especials o assistir a preestrenes i assaigs generals de teatres i espectacles musicals.

Les guies de viatges són un bon exemple per a mostrar i reunir, en un mateix títol, diferents trets inherents al món digital, ja sigui per la utilització d’hiperenllaços i recursos multimèdia que poden acompanyar la literatura descriptiva de l’espai visitat; ja sigui per la constant actualització que demanen i la celeritat en què poden quedar desfasades.

Les característiques de Barcelona 2.0 ens han obligat a reflexionar sobre els canvis que la societat digital està provocant en el sector editorial, la manera en què afecta a cadascun dels actors implicats i les estratègies a desenvolupar per tal adaptar-s’hi:

  • L’usuari és alhora lector, prescriptor i autor de continguts. Per tant, l’editorial l’hi ha de concedir l’espai i facilitar les eines pertinents per a què pugui fer-ho.
  • En una societat hiperenllaçada el principal risc és esdevenir invisible. L’èxit de Barcelona 2.0 passa per ser capaç de generar una comunitat de lectors/usuaris i per la notorietat que aquesta comunitat adquireixi a la xarxa.
  • De la mateixa forma, el valor dels seus continguts es mesura no tant per la seva titularitat o propietat, com per l’ús compartit que se’n faci.
  • Les publicacions en xarxa han de garantir la màxima disponibilitat i portabilitat dels seus continguts: Barcelona 2.0 s’ha de poder consultar amb qualsevol suport de lectura, des d’ordinadors personals fins a dispositius mòbils (eReaders dotats de Wifi, Tablets, iPad i smartphones).
  • Per la seva naturalesa, Barcelona 2.0 és una publicació que roman sempre oberta. Els seus articles estan sempre en revisió i s’actualitzen o complementen amb les aportacions d’usuaris i lectors.
  • L’estructura de la publicació també ha de ser necessàriament oberta. Cada lector la fa seva, la personalitza o configura segons els paràmetres de consulta i actualització que li són més útils, per accedir en cada moment als continguts que li convinguin.
  • La desaparició d’agents intermediaris tradicionals com són l’impressor, el distribuïdor i el punt de venda, facilita el contacte directe amb el lector/usuari de Barcelona 2.0. Cal aprofitar les potencialitats d’Internet i la web 2.0 per a copsar i conèixer de primera mà l’ús que en fa i adaptar els continguts i format de la guia a les seves necessitats.

En la mesura en què doni resposta a les demandes de qualitat, actualitat i utilitat dels continguts, i en la mesura en què la seva utilització resulti una experiència satisfactòria, podrem parlar de Barcelona 2.0 com d’una publicació reeixida.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Tutor i col·laborador docent del Màster d’Edició Digital  
Comentaris
Deixa un comentari