Un nou treball de fi de grau de Llengua i Literatura Catalanes analitza el fenomen dels Jocs Florals territorials a principis del segle XX

14 de març de 2021
Discurs presidencial de Melcior de Palau als Jocs Florals de Mataró de 1904 (Arxiu Comarcal del Maresme, 70 – Arxiu Municipal)

 En la construcció de la cultura del catalanisme. Els Jocs Florals de Mataró de 1904 i el certamen literari de la Nueva Constancia de 1905, és el títol del treball de fi de grau de Jaume Vellvehí i Altimira, que ha estat dirigit pel professor Narcís Figueras Capdevila. El treball s’inscriu en una línia de recerca que recentment s’ha proposat reexaminar els Jocs Florals territorials i la seva contribució a la construcció de la cultura del catalanisme i que encara compta amb pocs estudis de detall.

Els Jocs Florals de Barcelona, com a màxim aparador i potent plataforma al servei de la construcció del marc cultural propi de la burgesia catalana, que amb la Renaixença legitimava el seu poder a través de la cultura, van esdevenir un model que irradià a tot Catalunya al llarg de la segona meitat del segle XIX. L’autor situa els Jocs Florals i el certamen literari de la Nueva Constancia celebrats a Mataró el 1904 i el 1905 en el marc de l’expansió territorial dels jocs florals la segona meitat del segle XIX i primers anys del segle XX i en el context de la presència del catalanisme a Mataró.

El treball caracteritza els Jocs i el certamen partint dels celebrats a Mataró el 1883 i el 1892, que permeten aportar una anàlisi de contrast, i n’analitza la contribució a la construcció de la cultura política del catalanisme. Identifica els protagonistes, en dona dades i analitza aspectes literaris de les convocatòries, els premis, els discursos, els elements de tradició i de renovació, etc. Aporta, per primera vegada, dades de conjunt dels certàmens i Jocs mataronins i n’ofereix algunes dades inèdites, així com textos inèdits o poc coneguts, com ara els discursos de Melcior de Palau o els poemes premiats de Josep Carner.

Podeu consultar el treball al Repositori O2 de la UOC.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.