Acte a València amb els lingüistes Joseph Gulsoy i Emili Casanova

20 de novembre de 2013

Dijous dia 14 de novembre, a les 6 de la tarda, va tenir lloc a València, al Centre Octubre —en el magnífic marc de l’edifici recuperat dels antics magatzems El Siglo Valenciano— l’acte organitzat pels Estudis d’Arts i Humantiats, en concret pel Programa de Llengua i literatura catalanes de la UOC, amb el catedràtic de la Universitat de València Emili Casanova i el professor de la Universitat de Toronto Joseph Gulsoy. L’acte va comptar amb la presència dels col·laboradors docents de la UOC, Vicent Garcia Perales i Josep Daniel Climent, que n’han estat els impulsors, com també dels professors de la UOC Narcís Figueras i Maite Puigdevall, que va fer-ne la presentació. Davant una cinquantena llarga d’assistents el professor Emili Casanova, antic docent de Gramàtica històrica i Dialectologia de la UOC, va fer una detallada presentació de la trajectòria de Gulsoy així com una reivindicació de la grandesa de la seva obra, en tant que deixeble i col·laborador de Coromines en el Diccionari etimològic i en l’Onomasticon Cataloniae, com per la seva pròpia contribució a l’àmbit d’estudi de la gramàtica històrica catalana.

Després, el mateix Casanova va conduir una conversa amb Gulsoy en què aquest va resseguir alguns aspectes rellevants de la seva activitat passada i actual i dels seus projectes de futur. A 88 anys d’edat i amb una vitalitat envejable, el professor Gulsoy té en curs d’elaboració, entre d’altres, un diccionari sobre els parlars de base castellanoaragonesa del País Valencià, temàtica a la qual es dedicaren les II Jornades sobre els altres parlars valencians, a la població d’Énguera (la Canal de Navarrés), a on s’havia de desplaçar el professor els dies 15 i 16 de novembre, acompanyat dels companys filòlegs valencians.

Al final de l’acte hi hagué un animat col·loqui amb els assistents i es va cloure amb unes paraules a càrrec de la professora Maite Puigdevall en què va afirmar que es tractava d’un doble privilegi el fet d’haver pogut acollir i escoltar el professor Gulsoy i d’haver pogut sospesar la seva trajectòria intel·lectual en conversa amb Emili Casanova; igualment va recordar l’objectiu de la UOC de formar bons filòlegs que donin continuïtat a projectes d’estudi i d’edició com els que s’havien esmentat en l’acte relatius als parlars valencians i a la resta del domini lingüístic. En acabar diversos estudiants i assistents van fer-se fotografies amb el professor Gulsoy i els altres professors presents. En queda un record excel·lent per l’entusiasme que s’hi va viure i pels continguts tan interessants, i un desig de retornar a València en una activitat de més envergadura, que impliqui els estudiants de la nostra titulació. El País Valencià i la presència que la UOC hi té en professorat i alumnat de la nostra titulació bé val una major vinculació i una presència més assídua.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari