La sostenibilitat en l’organització d’esdeveniments — 3 Motius per a integrar-la

31 de gener de 2019

Quan es consolidarà la sostenibilitat en l’organització d’esdeveniments?

Sembla que la sostenibilitat és un terme que a poc a poc va agafant terreny en diversos sectors professionals, però en la gestió i organització d’esdeveniments no acaba d’aterrar del tot. És cert que de mica en mica es van modificant pràctiques, així i tot, no es presenta com una preocupació per als organitzadors d’esdeveniments. Per tal de crear una atmosfera de consciència i pensament crític en aquest terreny, des del Postgrau de Gestió d’esdeveniments de la UOC volem destacar 3 motius alarmants pels quals s’haurien d’integrar les pràctiques sostenibles en la planificació i execució dels esdeveniments. La llista de motius és molt extensa, és per això que hem seleccionat 3, pel fet de tractar-se d’aquells que són d’elevada urgència implantar.

Una definició que volem destacar abans d’aprofundir en els motius és la resposta a “Què entenem per sostenibilitat?” L’Informe Brundtland (1987) va definir el desenvolupament sostenible com “Aquell que garanteix les necessitats de les generacions actuals, sense comprometre les possibilitats de desenvolupament de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats.” Aquesta definició ens traça ja les línies orientatives de pensar més enllà de l’esdeveniment en si, és a dir, promoure un esdeveniment sostenible també ha de ser sinònim de garantir el futur d’aquells que vindran.

eventos sostenibles sostenibilidad eventos gestion de eventos

— 3 Motius per a integrar la sostenibilitat en l’organització d’esdeveniments

1. La quantitat desmesurada de residus que es generen en un esdeveniment 

Els esdeveniments de gran format generen una quantitat desmesurada de residus que podem contemplar en la finalització del projecte. El més destacable és que les escombraries estan a vessar de plàstic i cartó, barrejat amb residus orgànics com menjar i una notable quantitat d’objectes d’un sol ús. Però no només es tracta dels contenidors de brossa, també la quantitat de material que es rebutja després de celebrar l’esdeveniment. Aquest és un dels factors més preocupants que podem observar quan valorem un esdeveniment en el terreny mediambiental: l’elevat impacte de material no reciclable d’utilitzar i tirar.

Els grans esdeveniments són el gran focus per a la sostenibilitat, sobretot perquè el resultat és visible o impossible d’ignorar. No obstant això, els de petita i mitjana escala també haurien de suposar una preocupació en l’organització i la ciutadania. Que el volum sigui minoritari, no significa que sigui justificable. De fet, molts dels esdeveniments amb un públic més reduït, fan servir encara més material d’un sol ús, com gots de plàstic, coberts de plàstic, plats de plàstic… de forma injustificada i un llarg etcètera per tal d’agilitzar el procés de recollida i ajustar el pressupost.

És innegable que un dels materials que s’ha fet un abús en el sector dels esdeveniments és el plàstic, i majoritàriament d’un sol ús. Un problema a escala mundial que es reflecteix en aquest sector. Per tant, seria un gran pas endavant que els equips que treballin en l’organització d’esdeveniments, implantessin en la seva planificació un protocol de migració en els processos de gestió de residus, i promoguessin una nova manera de treballar on el volum de material de rebuig fos menor.

 

eventos sostenibles organizacion de eventos

2. La preocupant contaminació d’un esdeveniment 

Si ens fixem en la gran quantitat d’esdeveniments que es formulen al territori espanyol i el nombre de certificats sostenibles, podem prendre consciència que tenim un problema greu a resoldre.

Moltes vegades es prenen decisions per qüestions econòmiques i passa desapercebut l’impacte medi ambiental d’una execució. Ja no només es tracta del plàstic o dels residus visibles. És habitual que no sigui important la quantitat d’emissions, electricitat i materials tòxics que estan presents en un esdeveniment. És a dir, és habitual que no es valori la quantitat de recursos consumits per l’elevat grau de contaminació generat. Aquestes dades sovint són un mal menor que no es reflecteixen en l’índex d’avaluació d’un esdeveniment, o si s’analitzen, passen uns criteris d’examinació poc exhaustius.

 

gestio de esdeveniments sostenibles

 

3. Conscienciació ciutadana, coherència de missatge sostenible

No només es tracta de minimitzar el negatiu impacte mediambiental generat en un esdeveniment. També d’assumir la responsabilitat sobre les pràctiques desenvolupades. Si la conseqüència d’un esdeveniment és una gran quantitat de brossa sense reciclar, un munt de material sense classificar als containers de la ubicació, un grau elevat de contaminació després de l’esdeveniment… el que s’està generant també és un missatge per al públic assistent i la ciutadania de l’entorn. El que s’està comunicant és que l’únic important és que el públic quedi satisfet en un sentit individual, sense considerar que la satisfacció també ha de ser col·lectiva i ha de comptar amb l’entorn social (present i futur).

Els esdeveniments sostenibles suposen una sèrie de pràctiques que promouen el benestar social i mediambiental. Entendre aquest concepte és assumir que formem part d’una societat i que els criteris econòmics i de gestió individuals no han de suposar un problema a la ciutadania, a curt o llarg termini.

 

eventos sostenibles sostenibilidad en los eventos organizacion de eventos

(Visited 70 times, 1 visits today)