blog-gestion-eventos-uoc
Blog del Postgrau de Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius

Formació

#UOCeventos engloba tots els programes i cursos d’organització d’esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya. Aquests programes són professionalitzadors i s’adrecen a persones inquietes que volen adquirir les claus de l’èxit de la gestió i organització de festivals, maratons o fires de mostres, entre altres. Alguns dels programes que oferim actualment són els que comentem tot seguit:
 

Postgrau


Postgrau de Gestió d’esdeveniments culturals, esportius i corporatius (30 ECTS)

Per a ser un bon gestor d’esdeveniments (event planner).

Aquest postgrau aprofundeix en les tècniques clau de la gestió i organització d’esdeveniments. Està dissenyat per a tenir els coneixements necessaris en el disseny, la gestió i l’avaluació de tot tipus d’actes, com ara festivals, festes tradicionals i populars, maratons, competicions internacionals, fires, seminaris i congressos. Entre altres temes, aquest postgrau se centra en aspectes de comunicació, gestió financera, seguretat, logística, planificació, coordinació i avaluació.
Un programa complet que ofereix tots els elements imprescindibles per a treballar en una empresa dedicada al camp de l’organització d’esdeveniments (en tots els àmbits), o per a crear un esdeveniment i aconseguir resultats satisfactoris.
 

Cursos d’especialització


Comunicació i màrqueting d’esdeveniments (15 ECTS)

Per a ser un especialista en comunicació d’esdeveniments.

Aquest curs d’organització d’esdeveniments dóna els coneixements necessaris per a ser un bon gestor de comunicació d’actes, congressos, fires i festivals. S’hi tracta de temes com el pla integral de comunicació i el pla de màrqueting. S’introdueix l’estudiant en la comunicació estratègica, la gestió de processos de relacions públiques i la comunicació en línia (amb una atenció especial a les tendències i les tècniques de la comunicació dels gestors de continguts i dels gestors de comunitats o community managers). Tots els continguts s’aborden des del punt de vista del diagnòstic, l’estratègia, la implantació i l’avaluació.
És un curs adreçat a les persones que volen treballar en el sector de comunicació i màrqueting d’esdeveniments.

Gestió i producció d’esdeveniments (10 ECTS)

Per a saber els secrets i les eines de la gestió i producció d’esdeveniments.

El curs se centra en la gestió financera i de recursos, i també en la mateixa producció d’esdeveniments. S’hi treballen temes com les habilitats directives, els recursos jurídics, humans i financers, les tècniques de negociació, la gestió de qualitat i l’avaluació. També s’aborden temes de logística, seguretat, planificació i coordinació.
Aquesta especialització està dissenyada per a estudiants que vulguin tenir una visió dels aspectes més importants de la gestió d’un congrés, un festival, una cursa d’atletisme o un festival de música.
 

Altres cursos


Comunicació, màrqueting i TIC d’esdeveniments (5 ECTS)

Per a no perdre’t les noves tendències de la comunicació.

Per a l’organització dels esdeveniments és imprescindible una bona comunicació i un bon màrqueting. Aquest curs està plantejat per als estudiants que estiguin interessants en les estratègies de comunicació d’un esdeveniment. S’hi tracta de temes com les últimes tendències comunicatives, i a més s’identifiquen aspectes necessaris per a assegurar un bon èxit en la comunicació d’esdeveniments.

Gestió empresarial d’esdeveniments (5 ECTS)

Per a tenir les millors habilitats gestionant finançament, recursos humans o contractació.

Aquest curs està dissenyat per als estudiants que estiguin interessats en la gestió i organització d’esdeveniments més vinculats a l’àmbit empresarial. S’hi treballen temes com la gestió de recursos (financers, de recursos humans i jurídics), les habilitats i les tècniques de negociació i de direcció, la gestió de la qualitat, els processos d’avaluació i auditoria, les audiències, i la gestió de continguts

Producció especialitzada d’esdeveniments (5 ECTS)

Per a ser el millor en producció i logística.

Aquest curs de producció d’esdeveniments s’adreça tant als estudiants que s’inicien en la producció d’esdeveniments, com als professionals que necessiten una acreditació acadèmica de producció d’actes. El curs se centra en temes com la logística, la seguretat, la planificació i la coordinació.
 
Per a més informació, escriviu-nos a programa_eventos@uoc.edu.
 

(Visited 645 times, 1 visits today)