“Per aconseguir esdeveniments més inclusius ha d’haver-hi sempre una voluntat política” Alba Colombo

21 de setembre de 2019

Entrevista a Alba Colombogestion de eventos uoc alba colombo festivales inclusivos — Directora del
Postgrau de Gestió d’esdeveniments UOC

 

 


 

 

Què és un esdeveniment inclusiu? Per què són necessaris? Amb motiu de les Festes de la Mercè 2019, hem volgut parlar amb la directora del Postgrau de Gestió d’esdeveniments de la UOC, Alba Colombo, on recentment està treballant en una investigació d’un projecte HERA sobre esdeveniments inclusius.

 

 

Què entenem per festival o esdeveniment inclusiu?

Un esdeveniment inclusiu és aquell que té en compte diferents tipologies de persones amb diferents necessitats. És a dir, a qui és on m’agrada molt parlar de la inclusió o de la integració, perquè són conceptes bastant diferents que de vegades confonem.

La inclusió el que fa és incloure a un grup de persones que formen part de la societat, formen part d’una comunitat, formen part d’una audiència d’un festival, a formar part d’una manera més fàcil per les característiques que tenen aquestes persones, de poder gaudir de la mateixa manera que no tinguessin aquestes característiques. Per tant, això seria la inclusió tenint en compte totes les característiques d’una comunitat en concret, o un grup social en concret, que té unes necessitats específiques.

Un exemple d’inclusió seria persones que tenen certes discapacitats i han de poder gaudir de la mateixa manera que una persona que no té aquestes discapacitats, per exemple d’un festival de música. Podem parlar de discapacitats auditives, físiques, o psíquiques. Un altre cas podria ser un festival inclusiu que té en compte valors i conceptes culturals de diverses comunitats procedents de diferents àrees del planeta. I com aquest esdeveniment inclou aquestes persones com audiència habitual del seu esdeveniment, té en compte tota una sèrie de característiques per aquestes comunitats: cultural, social, religiós…

Això seria un esdeveniment inclusiu: un esdeveniment que entén i té en compte les necessitats de comunitats diverses, amb especificitats diverses. Això, a més a més, d’identificar l’audiència com una societat plural, on la integració és un aspecte habitual. La integració genera que aquestes comunitats estiguin dintre. No dóna per entès que hi són, com el concepte inclusiu, sinó que promou que estiguin a dins com audiència.

És a dir, un els reconeix, com a ciutadans del municipi del país, per tant els hi dóna una sèrie de característiques de l’esdeveniment, perquè respecta les necessitats específiques, és a dir inclusiu, o genera que aquests tipus de comunitats que són excloses, entrin dintre de l’esdeveniment, per tant integra aquest tipus de comunitats, és a dir, integrador.

 

 

festivales inclusivos alba colombo posgrado de eventos uoc
Alba Colombo | Directora del Postgrau de Gestió d’esdeveniments de la UOC

 

Quins requisits s’han de donar perquè un esdeveniment sigui inclusiu?

Depèn molt de les tipologies de les comunitats en què ens orientem. Comunitats amb necessitats específiques, siguin quines siguin, culturals, físiques, psicològiques, hi ha d’haver tota una sèrie de protocols, per tal que s’entengui que aquest esdeveniment no deixa de banda aquestes necessitats d’aquestes comunitats.

Un exemple molt clar és l’esdeveniment Resurection Fest d’aquest estiu, que un noi volia gaudir d’un esdeveniment musical, i no només el va gaudir perquè el festival hauria posat a disposició una sèrie de característiques perquè pogués accedir, sinó que l’audiència es va bolcar de tal manera que el va poder gaudir.

Aquest esdeveniment va tenir preparat una sèrie d’accions protocol·làries, que fos fàcil o accessible l’espai per aquesta persona. Això vol dir rampes, lavabos, accessos específics, horaris concrets… coses que tenen en compte perquè puguin gaudir com una altra persona amb unes altres característiques.

 

Què li manca al sector dels esdeveniments per aconseguir esdeveniments inclusius d’una forma normalitzada?

El que li manca al sector dels esdeveniments per ser molt més inclusius del que actualment estan essent, és no orientar-se tant en un sentit comercial en el desenvolupament econòmic de l’esdeveniment. Molts dels esdeveniments que actualment hi ha a la ciutat de Barcelona tenen una orientació molt comercial. Volen sobreviure, es troben front una competència molt gran a l’hora d’adquirir l’audiència, i per aquest motiu de vegades s’obliden que hi ha comunitats que encara que siguin reduïdes en nombre, sí que poden ser molt valuoses per als esdeveniments en nombre de qualitat.

Un espectacle que hi hagi diverses comunitats que poden gaudir-lo de la mateixa manera, això qualitativament pot ser molt enriquidor per la comunitat i per l’esdeveniment en qüestió. En canvi, no pot ser tant la quantitat, en número, que augmenti. Que s’orientin més per veure quin altre tipus d’efecte poden generar aquests esdeveniments, i no tant un efecte econòmic. Anar una mica més enllà.

Què poden generar aquests esdeveniments a la ciutat? Que vagi molt més enllà dintre del propi territori: local, de barri, regional… Moltes vegades el retorn de l’esdeveniment a nivell quantitat acaba essent negatiu. A Barcelona ha passat. Hi ha quatre esdeveniments que posen la ciutat en el mapa a escala internacional, i acaba generant més costos que guanys. Això transforma la ciutat, i ara al centre de Barcelona hi ha pocs mercats, poc orientat als veïns i molt més orientat al turisme, i això els esdeveniments han jugat un paper important. Per tant, quins altres efectes poden proporcionar els esdeveniments més enllà de l’econòmic? Molts. I un d’ells la inclusió social i la integració social.

 

festival-de-musica-foto

 

Quina persona de l’organització té el paper de propiciar un esdeveniment inclusiu?

No hi ha un perfil específic ni un protocol de com generar esdeveniments més inclusius. El que s’hauria de fer és integrar diferents agents de la ciutat per treballar en conjunt aquesta inclusió dintre dels grans esdeveniments. Evidentment no li podem demanar als esdeveniments i a la seva organització que cobreixin tota una certa de necessitats que les ciutats tenen, però sí el que podem fer és intentar treballar de forma conjunta diferents actors de la ciutat per acabar generant aquests efectes dintre de la ciutat que ens interessen a tothom.

Per tant, jo el que crec que hauria d’haver-hi és una coordinació entre diferents actors de la ciutat. Departaments de benestar, socials, educatius… actors que estiguin treballant ja en el territori i vulguin generar una sinergia en esdeveniments que passen a la ciutat. No és tant que hauria d’haver-hi un gestor específic en l’organització, sinó que hi ha d’haver una voluntat política per desenvolupar aquests aspectes. Aquests actors coneixen les necessitats dels habitants de la seva ciutat. No se’ls hi pot demanar als esdeveniments que tinguin coneixement de totes les necessitats dels ciutadans del seu territori on s’inscriuen, només del seu públic potencial a través dels agents que treballen amb aquestes comunitats.

Sempre ha d’haver-hi una voluntat política. Ha d’haver-hi per part de l’administració una voluntat per tal que els esdeveniments siguin cada vegada més inclusius.

 

Quins objectius s’haurien d’aconseguir com a festivals inclusius a curt termini?

Un dels objectius que s’hauria d’assolir és entendre que la ciutadania és diversa i plural. Donar accés per tal que la seva audiència sigui un mirall de la ciutadania. I això és entendre que hi ha diferents comunitats, que hi ha diferents persones amb necessitats diverses, que no tothom gaudeix de la mateixa manera en un esdeveniment.

Que no sigui un bolet, que deixa una impremta negativa. A Barcelona ja hem fet grans esdeveniments. El que és important és deixar una impremta positiva en les necessitats de la ciutadania.

 

festivales Cinclusivos gestion de eventos uoc alba colombo
Alba Colombo | Directora del Postgrau de Gestió d’esdeveniments UOC

 

El fet que un festival sigui inclusiu, també genera una consciència social dintre de la ciutadania?

Clar, clar. No deixa de ser un posicionament de l’esdeveniment vers la seva audiència. Vol generar qualitat. Una experiència que pot proporcionar capital social, econòmic, cultural… de les persones que han pogut accedir aquest esdeveniment perquè el festival era inclusiu. La inclusió que pot generar un esdeveniment es basa en l’experiència que han tingut aquestes persones durant el període que es desenvolupa.

Quins obstacles es pot trobar un gestor d’esdeveniments que vol proporcionar un esdeveniment inclusiu?

Els principals obstacles per als gestors d’esdeveniments que volen ser més inclusius són els discursos més “neoliberals”, que van sobretot orientats en un sentit econòmic, i que volen entendre menys una ciutadania diversa i plural, i que no ajudin a desenvolupar discursos.
Cada vegada hem de ser més plurals, que la riquesa de la societat ha d’anar per aquí: establir ponts i diàlegs amb persones diverses. Ho necessitem i no volem que estiguin fora.

 

 

(Visited 88 times, 1 visits today)