Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Design Thinking

El Design Thinking és una manera de treballar en grup que maximitza la creativitat col·lectiva. El pensament de disseny inclou processos com l’anàlisi de context, la identificació de problemes, la creació d’idees i solucions, el pensament creatiu, l’esbós i el dibuix, la creació de prototips, les proves i les avaluacions.
En termes acadèmics, fa referència als processos cognitius, estratègics i pràctics mitjançant els quals s’elaboren els conceptes relacionats amb el disseny (propostes de nous productes, edificis, màquines, etc.).

Image by tirachardz on Freepik

Aquesta pàgina web consta d’un recurs amb definicions, exemples de tècniques i plantilles per dur a terme processos de Design Thinking.

L’article analitza el pensament de disseny com un procés i un mindset per trobar solucions als problemes complexos en una varietat d’entorns educatius. A través d’una revisió sistemàtica de la literatura, l’article organitza estudis de casos, informes, reflexions teòriques i altres feines acadèmiques per millorar la comprensió dels propòsits, contextos, beneficis, limitacions, possibilitats, restriccions, efectes i resultats del pensament de disseny a l’educació.

Aquest estudi identifica els enfocaments d’ensenyament i aprenentatge de la literatura que apliquen el pensament de disseny per a la integració de STEM entre els estudiants. Els resultats se centren en la resolució de problemes, l’activitat de disseny i l’aprenentatge col·laboratiu.

Design Thinking for Educators és una iniciativa de IDEO, una companyia de disseny. El website dedicat a Design thinking ofereix gratuïtament un kit de recursos que presenten una visió general del procés de pensament de disseny, mètodes i instruccions que us ajudaran a posar el pensament de disseny en acció. Hi ha traduccions disponibles en diferents idiomes.


(Visited 67 times, 1 visits today)