Els espiells digitals i la protecció de dades: quin és el límit legal?

15 febrer, 2024
mirilla digital puerta Foto de Valtus

Introducció

En un món cada vegada més digital, on la tecnologia ja està a l’abast de tothom, els dispositius de seguretat per a la llar han evolucionat considerablement aquests últims anys. Entre aquests dispositius hi ha els espiells digitals, que han guanyat una certa popularitat a causa de la seva funcionalitat, comoditat i adaptació als nous temps. No obstant això, el seu ús planteja sovint certs dubtes jurídics, especialment des del punt de vista de la privacitat.

Legitimitat dels espiells digitals

Històricament, els espiells digitals s’han considerat elements bàsics de la seguretat de la llar, i s’han relacionat amb el funcionament normal d’un videoporter: s’activen únicament després de picar el timbre, permeten la visualització momentània de visitants i, en alguns casos, capturen una fotografia quan s’acciona el timbre. En aquest context, la mateixa Agència de Protecció de Dades (AEPD) va arxivar una denúncia en considerar que no hi havia vulneració de la normativa de protecció de dades, sempre que aquests espiells digitals reunissin les característiques tècniques esmentades.

Ara bé, un cas recent posa de manifest que no tots els espiells digitals són iguals quant a protecció de dades. Un veí va ser multat amb 300 euros per instal·lar un espiell digital que transcendia els límits legals de la normativa. Els motius van ser els següents:

  • En primer lloc, l’espiell tenia capacitats de càmera de seguretat, i això permetia l’enregistrament prolongat. El tractament dut a terme era substancialment superior al dels espiells digitals convencionals.
  • D’altra banda, la ubicació de l’espiell també va ser rellevant per determinar la infracció. En aquest sentit, la ubicació li permetia capturar diverses zones comunes de la comunitat o de terceres persones, com ara el replanell comú i la porta dels veïns.
  • Finalment, l’usuari va optar per instal·lar l’espiell digital sense el consentiment dels afectats. En aquest sentit, l’artefacte va ser instal·lat sense el consentiment de la comunitat de propietaris, un requisit essencial per als casos en què l’espiell pugui enregistrar.

Requisits per a l’ús legal d’espiells digitals

Per tal d’evitar la comissió d’una irregularitat en matèria de protecció de dades i, fent-ho, exposar-se a ser sancionat, és important tenir en compte els elements següents:

  • Limitació en l’enregistrament: els espiells digitals no s’haurien d’utilitzar com a càmeres de seguretat, per la qual cosa no hauria de ser en cap cas una captació o enregistrament prolongat. Idealment, només s’haurien d’activar un cop es toqui el timbre, sense que això ocasioni un enregistrament constant o estès en el temps. Els espiells digitals que excedeixin el funcionament normal i previsible d’un espiell s’hauran de regir per les obligacions relatives a la videovigilància.
  • Idoneïtat en l’emplaçament: la ubicació i l’angle de visió de l’espiell són fonamentals. Hi pot haver intrusió en la intimitat de tercers si l’emplaçament no és el correcte. Caldria evitar la captació d’àrees comunes, portes de veïns o qualsevol lloc en què s’envaeixi la privacitat de terceres persones. Així mateix, un espiell mòbil o amb angle de visió desplaçable podria comportar també una infracció de la normativa de protecció de dades.
  • Consentiment de la comunitat: si l’espiell digital té capacitats d’enregistrament, amb o sense visió nocturna, cal obtenir el permís de la comunitat de propietaris. Això, generalment, requerirà el quòrum de 3/5 parts de la comunitat.
  • Custòdia de les dades: les dades capturades per l’espiell han de ser gestionades de manera diligent i emmagatzemades de manera segura, i cal establir-ne un termini de conservació limitat (en cas que s’enregistrin imatges). A més, només ha de poder-hi accedir el propietari de l’habitatge, i mai s’haurien de compartir o publicar a les xarxes socials.

Conclusió

La tecnologia avança a una velocitat de vertigen. Al mercat trobem elements cada vegada més sofisticats, però, lamentablement, no tots els dispositius i artefactes són conformes a la normativa. La sanció que va imposar l’AEPD a un veí per la instal·lació d’un espiell digital ressalta la importància de parar esment a les característiques tècniques dels dispositius que adquirim. En un entorn en què la tecnologia s’apropia cada vegada més les nostres llars, és crucial entendre els tractaments que duen a terme els dispositius, i, en particular, que no tots els espiells digitals accessibles en el mercat són iguals quant a privacitat i protecció de dades.

A títol enunciatiu, els espiells que permeten la visualització remota, capturen àudio o permeten l’enregistrament constant poden representar un risc significatiu en matèria de privacitat. Per tant, en cas de dubte, optar per un espiell digital bàsic o amb un funcionament elemental pot ser l’elecció més raonable i assenyada des del punt de vista de la protecció de dades.

 

(Visited 67 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari