Call for Papers: XIX Congrés IDP “Desafiaments actuals de la Intel·ligència Artificial”

08/05/2024
call-for-papers

Els Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC organitzen el XIX Congrés IDP (Internet, Dret i Política): Desafiaments actuals de la Intel·ligència Artificial, que se celebrarà de manera presencial a Barcelona el dia 17 d’octubre de 2024. El Congrés té per objectiu abordar aspectes clau de la IA des de les perspectives jurídica, politològica, criminològica i de les relacions internacionals.

Presentació

La intel·ligència artificial (IA) ha emergit com a element disruptiu de primera magnitud. És un motor fonamental de creixement en tots els sectors econòmics i està transformant la forma en què vivim, ens comuniquem, treballem i consumim. La seva capacitat per processar grans quantitats de dades ha impulsat avanços significatius en la medicina, la indústria, l’educació i molts altres camps. Ha fomentat l’automatització, estalviant tasques repetitives i permetent un enfocament en activitats més creatives. Se n’esperen resultats esperançadors per abordar desafiaments globals com el canvi climàtic, la lluita contra malalties rares o l’obtenció de noves fonts d’energia.

Alhora, la IA planteja riscos innegables. L’opacitat dels algorismes, els biaixos incorporats en les dades d’entrenament, i les decisions automatitzades basades en aquests sistemes poden ocasionar resultats discriminatoris en múltiples àmbits, com l’accés a serveis essencials, l’obtenció de crèdit, la contractació d’assegurances de vida i salut, el gaudi de prestacions públiques o la inserció i promoció laboral, entre molts altres camps. La capacitat intrusiva dels sistemes de reconeixement facial, o de sistemes d’IA d’inferència d’emocions i de característiques personals sensibles resulta difícilment conciliable amb els drets a la intimitat i a la protecció de dades. La capacitat de generar continguts manipulats i expandir la desinformació planteja desafiaments al funcionament democràtic i al dret a la informació. Aquests i altres reptes desafien la ciutadania, la indústria, i els Estats, que han de decidir si regulen la IA, i de quina manera fer-ho.

La Unió Europea ja és pionera en la regulació de la Intel·ligència Artificial gràcies al Reglament de IA, que fa un gran pas en la creació d’un marc de seguretat jurídica per a l’adopció d’una IA fiable i centrada en l’ésser humà i per mitigar els riscos greus contra la salut, la seguretat i els drets fonamentals. En altres jurisdiccions també estan avançant treballs legislatius rellevants. D’altra banda, la comunitat acadèmica està seguint de prop aquestes iniciatives reguladores així com el desenvolupament vertiginós de la IA des d’angles molt diversos.

Call For Papers

Convidem a acadèmics, investigadors i professionals a enviar comunicacions per al XIX Congrés IDP (Internet, Dret i Política): Desafiaments actuals de la Intel·ligència Artificial, sobre aspectes relacionats amb la utilització, impacte i regulació de la IA des de la perspectiva d’un o més dels següents eixos temàtics: jurídic, politològic, criminològic o de relacions internacionals, i des de diverses perspectives teòriques i metodològiques.

A tall d’exemple i sense cap ànim exhaustiu, es destaquen possibles temes per a les comunicacions:

 • Regulació de la IA: desafiaments i perspectives futures.
 • Privadesa i protecció de dades en el context de la IA.
 • Interrelació entre el Reglament de la IA i el RGPD.
 • IA i propietat intel·lectual.
 • Responsabilitat civil per danys derivats dels sistemes de IA.
 • Impacte de la IA en la governança i en el disseny de polítiques públiques.
 • Riscos de desinformació i manipulació dels sistemes de IA.
 • Implicacions polítiques i electorals de l’adopció de la IA.
 • Biaixos i discriminació en la IA.
 • Ús de sistemes de IA en la prestació de serveis públics.
 • Vigilància algorítmica.
 • Riscos de la IA en l’entorn laboral.
 • Avaluació de l’impacte dels drets fonamentals en els sistemes de IA.
 • Regulació dels models de IA d’ús general.
 • Desenvolupament de polítiques públiques per promoure una IA ètica i equitativa.
 • Cooperació internacional entorn de la IA.
 • Aspectes geopolítics en la cursa pel desenvolupament de la IA.
 • Ús de la IA en la prevenció i detecció del delicte.
 • Anàlisi criminològica dels biaixos algorítmics i la discriminació en sistemes de IA.
 • Desafiaments i oportunitats de l’aplicació de la IA en el sistema de justícia penal.
 • Ús de tecnologies de IA per a la seguretat pública.

Es recomana a les persones interessades que contactin amb l’organització durant el mes de maig per manifestar el seu interès i per confirmar si la comunicació que desitgen enviar s’ajusta al tema del congrés. Per fer-ho, poden enviar un correu electrònic a idp2024_grup@uoc.edu amb un breu resum de la comunicació que desitgen enviar, d’un màxim de 200 paraules. Se’ls respondrà de seguida confirmant si la proposta té cabuda en el congrés.

El termini per enviar la comunicació completa finalitza el 8 de juliol de 2024.

Les comunicacions s’hauran d’enviar a l’adreça electrònica idp2024_grup@uoc.edu. El correu electrònic haurà d’especificar com a assumpte “Comunicació Congrés IDP” i el nom del primer autor. El missatge haurà d’incloure la següent informació:

 • Nom i correu electrònic de l’autor o autors.
 • Breu biografia de l’autor o autors.
 • L’àrea o àrees de coneixement.
 • La universitat, centre o institució d’afiliació.
 • L’eix o eixos temàtics en què s’adscriu la comunicació (dret, ciència política, criminologia o relacions internacionals).
 • El text complet de la comunicació, que haurà d’ajustar-se a aquesta plantilla. El text de la comunicació podrà ser en català, castellà o anglès. Sense incloure l’abstract, paraules clau, bibliografia i notes, l’extensió màxima de la comunicació no podrà superar les 4.000 paraules (límit que es valorarà estrictament en el moment de l’acceptació).

El 26 de juliol de 2024 s’informarà si la comunicació ha estat acceptada pel comitè científic avaluador. Aquelles comunicacions acceptades i que hagin respectat la plantilla disponible en aquesta web formaran part de la publicació resultant de la jornada. També s’informarà si, a més de quedar inclosa en la publicació, la comunicació ha estat seleccionada per a la seva exposició oral en el congrés.

Es publicarà un llibre d’actes del congrés, que podrà ser en paper o en edició digital.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari