Sergio Bravo: “Les pimes han d’entendre que la digitalització no és una opció, sinó una obligació”

30/11/2023
Sergio Bravo

Sergio Bravo Bañasco es va graduar en Enginyeria d’Organització Industrial a la Universitat de Saragossa el 2017, i sis anys després va decidir cursar el màster de Direcció i Gestió de Recursos Humans de la UOC, en què ha dut a terme el treball final de màster (TFM) “Ús del big data en l’avaluació d’empleats de pimes del sector serveis a Espanya. El seu acostament als treballadors estratègics que fan la seva feina amb una mínima supervisió presencial”.

Bravo ha rebut recentment el premi al millor treball final de màster (TFM) en reconeixement al seu excel·lent treball de recerca. Avui hi parlem sobre el seu TFM així com sobre la seva experiència al llarg dels dos anys d’estudi a la UOC, del sector d’activitat analitzat i de les seves expectatives de futur en el món laboral.

Acabes de rebre el premi al millor treball final de màster (TFM) per “Ús del big data en l’avaluació d’empleats de pimes del sector serveis a Espanya. El seu acostament als treballadors estratègics que fan la seva feina amb una mínima supervisió presencial”. Què ha suposat per a tu aquest reconeixement?

Sens dubte, una grata sorpresa, ja que mai no m’hauria pensat que el pogués rebre. M’alegra saber que, gràcies a aquest premi, el TFM tindrà una mica de difusió en l’àmbit acadèmic. Així, entre tots, podem reforçar la idea dels recursos humans com un soci estratègic en l’àmbit empresarial.

Per què vas decidir ampliar la teva formació i cursar el màster de Direcció i Gestió de Recursos Humans?

Fa tres anys, amb l’inici de la pandèmia, em vaig adonar de la importància que tenia l’ésser humà en les organitzacions. Em va sorprendre comprovar com hi havia grans corporacions que quedaven paralitzades per una mala gestió del personal, mentre que d’altres havien estat capaces d’adaptar-se ràpidament al nou entorn propiciat per la pandèmia i les mesures que es van haver d’adoptar. Arran d’això, vaig començar a investigar sobre la gestió de recursos humans, la psicologia de grups, la sociologia i sobre com tot això afecta de forma clarament determinant el funcionament de les empreses i organitzacions.

Després de dos anys d’estudi, què és el més important que t’ha aportat el màster?

En primer lloc, he descobert nombrosos temes i problemes que es creen en l’àmbit de les organitzacions empresarials i que fins llavors desconeixia completament. A més, el màster m’ha permès conèixer i comprendre amb més claredat la relació que hi ha entre una gestió de persones adaptades al tipus d’empleat amb la consecució dels objectius estratègics de les empreses. La recerca d’empreses i corporacions nacionals i internacionals m’ha aportat coneixements i idees que es poden extrapolar a qualsevol grup de treball.

En resum, podria dir que l’estudi de la teoria i l’anàlisi de casos reals d’èxit m’ha estat de gran profit, especialment per identificar els factors comuns que es poden trobar en diferents organitzacions i que permeten optimitzar els recursos de les corporacions.

Un altre aspecte que considero molt positiu i que m’agradaria destacar del màster és la millora en les meves tècniques metodològiques i de recerca. I és que la necessitat constant d’obtenir i contrastar informació ha fet que aquests dos anys hagin estat molt fructífers.

Finalment, en ser un màster en línia, he hagut de treballar de manera remota amb companys i companyes que no coneixia. Això ha estat més senzill del que pensava, gràcies a la proactivitat i l’interès de tothom, malgrat que la majoria de nosaltres teníem formacions educatives diferents.

He escollit el big data pel meu TFM perquè percebia que el fet que algú o alguna cosa acumulés les nostres dades podia tenir conseqüències negatives en el nostre àmbit laboral, ja que, en cas de ser necessari, podríem ser monitorats durant tota la nostra jornada.

El tema central del teu TFM és l’ús del big data en l’avaluació d’empleats de pimes del sector serveis a Espanya. Què és el que et va portar a escollir el tema i l’enfocament del treball?

El motiu principal que em va portar a centrar-me en aquest assumpte va ser la sensació que la immensa majoria de ciutadans no són conscients del valor de les seves dades. A més, aquells a qui algun cop havia sentit parlar sobre el tema, sempre ho feien referint-se a la capacitat de les empreses de vendre productes personalitzats. Tanmateix, jo percebia que el fet que algú o alguna cosa acumulés les nostres dades podia tenir conseqüències negatives en el nostre àmbit laboral, ja que, en cas de ser necessari, podríem ser monitorats durant tota la nostra jornada. Per això, vaig decidir intentar revertir la situació i emprar aquestes dades per a una finalitat més adequada a una gestió ètica.

Les avaluacions basades en big data sorgeixen com una necessitat d’estandarditzar les avaluacions de personal, així com de fer-les més justes i optimitzar els recursos de les pimes del sector serveis. Des del meu punt de vista, una eina com la que es planteja en el TFM resulta beneficiosa tant a l’empresariat com a les persones empleades i a la societat en general.

Quin seria l’aspecte més innovador del treball, allò que el fa únic i mereixedor del reconeixement que ha obtingut?

Al meu entendre, el fet d’haver usat com a eina una cosa ja existent (recopilació de dades personals) en un sector (pimes del sector serveis) que està escassament digitalitzat ha estat determinant. A més, també he aportat i desenvolupat idees i estratègies noves que poden permetre augmentar l’avantatge competitiu de les pimes del sector serveis respecte a les grans corporacions.

Tot això, enfocat a millorar un dels punts febles d’aquest sector, la gestió de personal, que, a causa de la falta de formació tècnica de molts dels seus gerents i la poca disponibilitat de recursos, sol passar a un segon pla en la majoria de pimes del sector serveis.

Quin objectiu et vas plantejar amb el teu treball? Creus que el vas aconseguir?

L’objectiu principal va ser aportar una eina de recursos humans basada en un ús intensiu de la tecnologia que resultés útil per a les pimes del sector serveis. Aquesta eina està enfocada a ser dirigida per un equip de RH especialitzat que sigui capaç d’analitzar les dades, extreure’n conclusions i crear mesures adaptades a cadascuna de les pimes. La finalitat última és millorar la gestió dels recursos humans de les pimes del sector serveis, fent servir per aconseguir-ho una empresa externa de RH per així optimitzar els mitjans humans i econòmics de les pimes.

A causa de les limitacions de temps i finançament, només vaig poder desenvolupar el model teòric de l’aplicació. D’aquesta manera, s’indiquen els fluxos de dades des de la persona empleada fins a l’elaboració de l’informe de RH, i també s’expliquen els algorismes que s’utilitzarien per mesurar la productivitat de les persones treballadores.

El big data és un gran aliat per a la gestió de recursos humans si se’n fa un ús ètic. Malgrat el desconeixement que se’n té, és important formar els gestors de recursos humans perquè en facin un ús correcte que beneficiï tant gerents com personal.

Una vegada vas donar per acabat el TFM, quines van ser les principals conclusions a què vas arribar?

El màster em va donar l’oportunitat de constatar algunes conclusions. D’una banda, les recerques van evidenciar que la majoria de les pimes espanyoles del sector serveis no fan avaluacions de les persones que tenen empleades per la falta de formació dels gerents, així com per l’escassetat de recursos materials per fer-ho. A més, aquestes pimes necessiten un agent extern que s’encarregui de les tasques de recursos humans per aconseguir optimitzar les seves empreses.

D’altra banda, vaig poder comprovar que les persones empleades que exerceixen les seves funcions fora de l’abast visual dels supervisors tendeixen a reduir el seu rendiment, per la qual cosa cal crear un sistema que analitzi els aspectes més importants del seu acompliment i que permeti extreure conclusions que condueixin a millorar la productivitat de les persones treballadores.

Finalment, el big data és un gran aliat per a la gestió de recursos humans si se’n fa un ús ètic. Malgrat el desconeixement que se’n té, és important formar els gestors de recursos humans perquè en facin un ús correcte que beneficiï tant gerents com personal.

Com veus el sector dels recursos humans a curt termini quant a l’ús del big data i de la intel·ligència artificial a les pimes?

Crec que les pimes tenen un greu problema amb la digitalització. Malgrat els diversos plans d’ajuda a la digitalització que el Govern ofereix des de fa un temps, els gerents d’aquestes empreses no són conscients dels avantatges i els desavantatges potencials d’un ús intensiu de la tecnologia.

Per això, al meu entendre, el big data i la intel·ligència artificial poden suposar un greu risc per a les pimes. Això és així, perquè les grans corporacions fa anys que inverteixen en eines basades en big data i intel·ligència artificial, per la qual cosa les pimes i els seus responsables han d’entendre que la digitalització no és una opció, sinó una obligació. Per a això, l’element clau és el capital humà.

Els gerents i els empleats de pimes han de començar a formar-se en big data i intel·ligència artificial. Això no vol dir que es converteixin en experts, sinó que aprenguin a fer servir les aplicacions i els dispositius que, fent un ús intensiu de la tecnologia, els permeten optimitzar els mitjans humans i econòmics per aconseguir d’aquesta manera un avantatge competitiu.

A partir d’ara, quins són els teus plans professionals a curt i mitjà termini? Estan relacionats amb la recerca que has fet per al teu TFM?

M’agradaria treballar per a alguna empresa internacional on poder aplicar o desenvolupar eines com la que plantejo en el meu TFM. En ser graduat en Enginyeria d’Organització Industrial i tenir el màster de RH, estic obert a desenvolupar la meva vida professional en qualsevol dels dos àmbits. Aquesta doble formació m’ajuda a aportar un punt de vista tècnic o humanístic en equips de treball multidisciplinaris.

(Visited 95 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Periodista
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari