Quines són les competències més demanades a l’administració d’empreses?

30/01/2024
annie-spratt-unsplash Foto d’Annie Spratt a Unsplash

El mes de novembre passat la UOC va acollir una nova edició de Fira Virtual d’Ocupació, un espai virtual de trobada i intercanvi d’experiències i coneixement entre estudiants i alumnes de la UOC, professionals i empreses i institucions. En aquest article repassem la ponència de Carme Pagès Serra, directora de la Unitat de prospecció i anàlisi laboral de la UOC, “Competències clau per a l’èxit a l’Administració d’Empreses de l’era digital”.

Nous escenaris digitals irrompen en l’administració de les empreses, cada cop més orientades a cobrir les necessitats d’un consumidor el comportament del qual ha evolucionat de manera significativa. Per donar resposta a un mercat en canvi constant, els departaments d’administració d’empreses es nodreixen d’empleats capaços d’adaptar-se a aquesta dinàmica de canvi constant. L’àmbit universitari s’acosta al mercat laboral intentant entendre què és el que està passant a les organitzacions. En aquest sentit, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha dedicat una jornada a l’anàlisi de les tendències més influents i com afecten els professionals.

En el marc d’aquesta 4a Fira Virtual d’Ocupació de la UOC, Carmen Pagès Serra va aprofundir en les competències específiques més sol·licitades pel mercat i com estan modelant les carreres professionals dels que es dediquen a l’administració d’empreses. Les conclusions i les claus que va exposar en aquesta xerrada són el resultat d’una investigació realitzada amb dades de vacants laborals publicades a portals en línia i entrevistes a professionals de l’àrea de Comerç i Màrqueting, i Gestió i Administració.

Segons el que exposa Pagès Serra, les organitzacions s’enfronten actualment a set grans transformacions que modelen la tasca dels empleats i modifiquen els perfils demandats. La més evident és el canvi tecnològic accelerat que condueix progressivament a una automatització més gran de les tasques. “És un canvi positiu des del punt de vista de l’empresa perquè genera riquesa, optimitza processos i augmenta l’eficiència. Però des del punt de vista del treballador obliga a replantejar-se la divisió del treball entre les màquines i les persones”, assenyala la directora.

Dades i IA, el nou petroli

En el nou ecosistema empresarial, els treballadors han de tenir cada cop més habilitats digitals i capacitats per al tracte humà, incapaç de ser substituït, fins ara, per l’automatització. Entre les habilitats digitals n’hi ha algunes com el maneig de programes d’ofimàtica, que continuen sent les primeres a ser demandades a l’entrevista de treball per a l’administració d’empreses. Així ho reflecteixen els resultats de l’estudi presentat a la jornada organitzada per la UOC. Hi ha altres peticions que emergeixen amb força com l’ús de xarxes socials i la comercialització digital, eines de treball en línia i tot el que té a veure amb el màrqueting digital.

“Abans les tasques eren més concretes. Ara, com que estem vivint molts canvis, es busca que els treballadors puguin avançar solucions i que puguin entendre el sistema. En definitiva, que la responsabilitat no sigui entendre una tasca individual, sinó entendre el procés informàtic que hi ha al darrere perquè tot el sistema funcioni”, explica una de les empreses que ha participat en la investigació realitzada per l’equip de Pagès.

Però si hi ha un nou petroli per explotar per part de les organitzacions, el nou or per a les empreses, és la quantitat enorme de dades que genera l’activitat digital. El rastre digital es converteix en dades i aquestes són, sens dubte, un nou i atractiu recurs a explotar. Saber extreure-les i convertir-les en valor és una de les noves tendències i competències que calen en l’administració d’empreses. Per obtenir rendiment de les dades, els empleats han de ser capaços de construir i analitzar les dades per tal de personalitzar les experiències del client.

La tendència que marcarà, segons coincideixen les empreses, a assenyalar el futur empresarial a l’àmbit tecnològic serà la intel·ligència artificial. A la investigació de Pagès, les companyies insisteixen que no substituirà els humans, sinó que complementarà les seves tasques, permetent als treballadors ser més creatius, eliminant aquelles tasques més rutinàries.

A més de la transformació tecnològica, hi ha nous agents que modifiquen l’ecosistema empresarial, com ara la implementació de pràctiques sostenibles en àrees de consum energètic i la gestió de residus. A les noves polítiques compromeses amb més responsabilitat mediambiental se suma també la inclusió, orientada a crear un entorn més divers i equitatiu. “Hi ha molts estudis que demostren que equips més diversos són més creatius i productius”, argumenta Pagès. Inclusió i sostenibilitat evidencien que no només calen competències tecnològiques en el treballador, sinó que les organitzacions també exigeixen entre la seva plantilla les anomenades soft skills, aquelles que es refereixen al caràcter personal i social dels empleats.

L’èxit associat a les soft skills

“Allò que de debò significa ésser humà és el que més es demanarà. La resta es podrà fer mitjançant algorismes. És ser capaç de motivar la gent amb el cor i la ment cap a un propòsit perquè, en definitiva, això és allò que les màquines no podran fer”, exposa una altra de les organitzacions entrevistades per Pagès.

Adaptar-se al canvi lidera, segons aquesta investigació, el rànquing de competències demandades: es demana al 41% de les vacants associades als estudis d’economia i empresa. “El que ens diuen les organitzacions és que el treballador ha d’estar pendent dels canvis, també socials, que s’estan produint. Ha de gestionar activament la nostra carrera per estar pendent del que vindrà i de com ens preparem”, ha afegit Pagès. En aquesta classificació n’apareixen d’altres com la capacitat de delegar activitats, mostrar responsabilitat, dirigir un equip, comunicar-se amb altres estaments, etc.

Des de fa algunes dècades, la globalització i la deslocalització són factors que han provocat una remodelació sense precedents a les companyies. Les empreses s’expandeixen més enllà de les fronteres nacionals i traslladen part de les activitats fora del país d’origen. Depenent del país, tendiran a concentrar una producció de béns menys sofisticats o a demanar feina menys qualificada al país d’origen, circumstàncies que afecten la demanda de competències al país d’origen. “Les empreses s’estan organitzant per assolir més flexibilitat i adaptabilitat, i ho estan fent enfocant-se en unes estructures jeràrquiques més planes, una organització en equip i un treball comú en projectes”, ha explicat Carme Pagès. No només es fa evident una nova organització de la feina, sinó que s’imposen noves formes com el treball en remot i el teletreball.

Aquests factors de canvi no només estan supeditats a coneixements tècnics. Garantir el benefici en aquest ecosistema també dependrà d’un altre tipus d’habilitats. “L’èxit s’associa moltes vegades amb les soft skills“, és la conclusió a què han arribat a l’estudi després de comprovar que en la majoria dels casos les organitzacions sacrificarien capacitacions tècniques abans que les anomenades habilitats toves.

“El primer que cal fer quan es busca feina és entendre molt bé quines són les competències que demana el lloc de treball. Quan les sapiguem, cal cercar què encaixa amb nosaltres, identifiquem què tenim i què ens falta. Cal fer una autoavaluació realista. No cal tenir-ne totes, el que és fonamental és explicar com nosaltres ens adaptem a aquestes tasques. Cal saber explicar com responem a la llista de demandes que presenta el lloc de treball”, ha assenyalat per concloure amb recomanacions els alumnes assistents a la jornada.

“Fer cerques sobre la companyia, arribar a l’entrevista sabent què necessiten i com encaixes és fonamental. Recomano enviar una carta de presentació i tenir molt clar a quines companyies volem anar i per què. Estem en un món que fa que les organitzacions i el context canviï contínuament, així que cal ser proactiu per aprendre tot allò que encara no hàgim aconseguit”, conclou.

(Visited 123 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Periodista
Comentaris
Deixa un comentari