Què és i què no és la Gestió del Canvi

22/01/2021
gestión del cambio

Aquest article de Joan Cos Codina va ser originalment publicat a LinkedIn

La Gestió de Canvi (Change Management) és una disciplina empresarial per facilitar i aconseguir la implementació reeixida dels processos de transformació de l’organització treballant amb i per a les persones. És a dir, que l’organització aconsegueixi els beneficis o impacte que pretén a través del projecte o iniciativa de canvi.

Des de la Gestió del Canvi es treballa en la reducció de les resistències i l’acceptació i assimilació de les noves formes de treballar. Consisteix a atendre “la part humana” del canvi organitzacional.

Com a disciplina empresarial i àmbit de coneixement s’ha desenvolupat exponencialment durant les dues últimes dècades, especialment al continent americà. La Gestió del Canvi facilita l’adaptació als canvis de les persones i organitzacions, la qual cosa és especialment valuós i necessari en els temps que vivim.

Quins són els beneficis de la Gestió del Canvi?

La Gestió del Canvi contribueix decisivament a:

 • Assegurar o augmentar el ROI (Retorn de la Inversió) de qualsevol projecte de canvi,
 • Evitar costos o dilacions inesperades,
 • Eliminar o minimitzar els riscos de fracàs del projecte

Segons l’estudi Best Practices in Change Management (Prosci, 2016) una utilització excel·lent de la Gestió del Canvi multiplica 6 cops les probabilitats d’aconseguir els resultats del projecte i 5 vegades més probabilitats de finalitzar el projecte dins del termini previst o abans.

La Gestió del Canvi s’aplica a canvis com ara la implantació d’un programari de gestió (CRM, ERP, etc.), la transformació digital, la implantació d’un nou procés o eina, un canvi d’oficina, o els que impliquen un nou model de negoci, un nou disseny d’organigrama i també els canvis d’estratègia de producte, de màrqueting o globals.

La Gestió del Canvi utilitza metodologies, eines i habilitats específiques per aconseguir el seu adequat desenvolupament en el marc d’una organització o empresa. És a dir, hi ha metodologies, marcs de treball i enfocaments que s’han desenvolupat específicament per a la gestió del canvi i difereixen d’altres enfocades a altres objectius (p. ex. La gestió de projectes).

Típicament, per al Project Manager l’èxit es defineix en termes del lliurament en temps, pressupost i àmbit d’una solució tècnicament validada per l’organització. De forma diferent, per al Change Manager l’èxit es defineix en termes l’òptima adopció de les noves pràctiques o comportaments i la consecució efectiva dels beneficis esperats del projecte. El PM i el CM poden coincidir o no dependent de la naturalesa i abast del projecte.

Què no és Change Management

 • Implementar una nova eina digital o un procés nou i formar als usuaris.
 • Fer en un munt de canvis que ho sacsegen tot. Donar resposta a aquests reptes fent plans i definint accions en les àrees de l’empresa que correspongui: màrqueting, producte, administració, producció, comunicació, etc.
 • Dissenyar un nou organigrama de l’organització i de canvis en els processos.
 • Tenir nou pla estratègic, o fer un gir complet al nostre model de negoci.
 • Fer cursos i comunicacions al personal.
 • Les persones han d’adoptar el canvi perquè ja entendran la bondat i necessitat del canvi proposat o perquè és una ordre.
 • Estem molt ocupats i hem gastat molt pressupost en el pla d’acció i no podem obrir un altre projecte.

Encara que alguns d’aquests punts sí que poden ser accions a realitzar-se en un Pla de Gestió de Canvi, no completen la gestió del canvi en si mateixes.

Change Management sí es:

 • Facilitar que els processos de canvi i transformació de l’organització es realitzin amb èxit (a temps, sense costos extres i amb la millor implantació / absorció).
 • Garantir que tot canvi o projecte aconsegueix els beneficis previstos per l’organització.
 • Conèixer a fons l’impacte de cada canvi en cada persona o grups de persones, tant els directament implicats com els stakeholders indirectes.
 • Ser conscients que el canvi i el no canvi es juga en el terreny de les emocions. Atendre les persones i treballar per a elles i amb elles per reduir les resistències a un canvi.
 • Conèixer quina és la “transició” que ha de fer cada persona (o grup) i organitzar recursos (informació, formació, comunicació, etc.) i suports (xarxes internes, coaching / mentoring, etc.) per fer-ho “fàcil”.
 • Tenir una metodologia i un pla de gestió del canvi que aporti lògica, estructura i procés a tot l’anterior per tal de garantir els resultats al llarg del temps, poder planificar recursos i guanyar capacitat per explicar, reportar i avaluar el canvi. Desplegar accions efectives per facilitar la transició de les persones i minimitzar la seva resistència.
 • Tenir indicadors reals del canvi per poder saber si avancem en la bona direcció i poder avaluar els resultats, més enllà de la subjectivitat i més enllà dels resultats no directament relacionats amb les accions.
 • Gestionar i minimitzar els riscos del canvi que provenen de la deficient participació i implicació de les persones.

En la realització de l’anterior impliquem recursos com la informació, la formació, la comunicació, les sessions compartides, els grups de treball multidisciplinaris, els comitès i xarxes d’agents de canvi interns, els agents de canvi i consultors externs a l’organigrama i a les relacions de poder internes, la innovació, la planificació d’acord amb metodologies provades, els serveis de coaching i mentoring, etc.

També són elements claus i imprescindibles per assegurar l’èxit d’una iniciativa o procés de canvi la creació d’un Equip de Canvi, un Espònsor d’alt nivell i un assessorament extern amb coneixements, experiència i capacitat per opinar, proposar i promoure sense estar sotmès a la línia jeràrquica de l’organització i amb la capacitat crítica d’una mirada externa a la cultura interna. Els estudis d’organitzacions amb llarga trajectòria en Change Management així ho sostenen.

(Visited 954 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Consultor internacional i facilitador en Desenvolupament Organitzacional especialitzat en Equips d'Alt Rendiment i Estratègia Empresarial, per equips d'alta direcció públics i privats. Professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC
Comentaris
Deixa un comentari