Linkbaiting: com planificar una estratègia de continguts per atreure backlinks

11/12/2019
linkbaiting

El SEO off-page recull tots aquells aspectes externs d’optimització vinculats a l’ús que els usuaris fan d’un site. Aquest tipus de SEO, a diferència de l’on-page, és difícil de controlar de manera directa, ja que depèn de com altres webs o usuaris creen enllaços cap a un lloc concret, això és, backlinks. No obstant això, és feina de l’SEO generar estratègies que promoguin la creació de links entrants cap al web per a la qual treballa, del que dependrà l’autoritat del domini i, a la fi, la millor o pitjor consideració per part dels algoritmes que generaran el rànquing de resultats en el SERP. Per això, cal conèixer com crear estratègies actualitzades de linkbuilding i linkbaiting per millorar el SEO off-page.

Mentre que amb linkbuilding s’efectuen de manera activa diferents tàctiques per aconseguir backlinks, el linkbaiting persegueix que els enllaços entrants cap al site es generin de forma natural, sense una intervenció directa. Això comporta que la generació del contingut en aquesta web sigui tan rellevant com per aconseguir que siguin els mateixos usuaris, per iniciativa pròpia, els que comparteixin aquestes pàgines, de manera que incloguin, en altres llocs i plataformes, enllaços cap a aquests continguts. En aquest sentit, el linkbaiting genera una estreta i inexorable connexió entre dues disciplines inbound del màrqueting digital: el SEO i el màrqueting de continguts.

L’estratègia de linkbuilding pas a pas

Dur a terme la planificació d‘una estratègia de linkbaiting passa necessàriament per generar un pla d’acció propi del màrqueting de continguts, on els objectius específics de l’estratègia estiguin enfocats directament en l’obtenció de backlinks de qualitat. Per a això, podem definir els següents aspectes, que organitzem pas a pas:

1.    Objectius del linkbaiting

En aquest primer pas, cal definir objectius d‘obtenció d’enllaços entrants, quant a qualitat i quantitat, que puguin servir a més per augmentar l’autoritat de pàgina i de domini. Alguns exemples podrien ser:

 • Aconseguir, de manera natural, un mínim de 5 backlinks mensuals des de pàgines amb una PA mínima de 40.
 • Obtenir, de manera natural, un mínim de 100 backlinks al del final del període des de, almenys, 60 llocs web diferents.
 • Augmentar la DA de la pàgina web a 65 punts.

2.    Públic objectiu

Encara que sembla obvi, comprendre íntegrament els motius pels quals un usuari pot accedir a un contingut d’una web és indispensable per poder crear pàgines que cobreixin les seves necessitats d’informació. Per això, la definició detallada de l’target group resulta imprescindible a l’hora de dissenyar un pla d’acció de continguts que pugui servir per aconseguir backlinks. En aquest sentit, hem de detectar:

 • Quins problemes del lector potencial podem solucionar amb els continguts que es publicaran.
 • Quins objectius tenen els usuaris quan busquen una keyword concreta (quina informació esperen obtenir).
 • Quins són els motius (drivers) pels quals webs o usuaris en els que voldríem generar un Backlink cap a un site podrien enllaçar.

Si aconseguim detectar aquestes motivacions, serà molt més senzill generar pàgines dirigides expressament a cobrir aquestes necessitats. Fet això, convé sempre generar un buyer o reader persona per cada segment de públic creat. Els buyer persones (també anomenats reader persones, user persones o audience persones segons el tipus de relació que generem amb ells) són perfils ficticis, representatius de cada segment, en els quals vam inventar un personatge que podria formar part d’aquest públic i que concentra totes les característiques pròpies d’ell. Aquest exercici ajuda a professional del màrqueting i comunicació a posicionar-se fàcilment en les sabates d’un potencial usuari que podria enllaçar la seva web (o compraria o llegiria en ella) en lloc de pensar abstractament en grups d’usuaris amb trets més o menys homogenis.

Per crear un buyer persona representatiu del segment de webs que podrien enllaçar-nos, hem de generar el personatge (autor de contingut, webmaster, etc.) concret que es pot encarregar d’incloure, al seu lloc web, un potencial enllaç natural cap al site per al qual treballem.

3.    Temes i formats

El següent pas seria definir de manera concreta els temes de contingut sobre els quals es podrien crear pàgines diferents per a casar amb les necessitats del target group que podria enllaçar la web en qüestió, així com per complir els objectius proposats. Fer un llistat d’aquestes temàtiques comporta, a més, entendre quins tipus de contingut, en moments concrets, poden estar de tendència. Això, perquè si s’aconsegueix posicionar la web, a la ment d’aquests usuaris, com una font d’informació de qualitat sobre fets concrets, serà relativament senzill aconseguir que l’enllacin.

De la mateixa manera s’ha de procedir amb els formats del contingut. Com seria més senzill que altres webs enllacessin un contingut que volem posicionar? A través de textos amplis, llistats senzills, infografies, vídeos? Com més gran sigui l’adequació del format als patrons d’enllaçat extern de contingut de les webs objectiu, més fàcil serà obtenir backlinks.

4.    Mapeig de continguts

El content mapping és el procés mitjançant el qual es planifiquen els diferents continguts que es poden generar per a cada buyer persona (cada segment del target) en cadascuna de les etapes de relació amb ell. Entenem, així, que la generació d’enllaços entrants pot produir-se de dues maneres:

 • Mitjançant una recerca instantània: l’autor que podria enllaçar està buscant documentació per a un contingut a través de Google, es topa amb la web, li resulta rellevant i decideix incloure l’enllaç cap a ella en aquesta pàgina que crearà.
 • A través d’una relació-coneixement previ amb la font d’informació: l’autor coneix prèviament la web i la considera una font d’informació fiable i de qualitat, de manera que es pot buscar la persuasió d’aquest usuari al llarg del temps per aconseguir seva backlink.

En el segon cas, de manera indirecta, cal generar una relació amb l’autor que desemboqui, com conversió, en la creació d’aquest Backlink. Per a això, es pot seguir el següent funnel o embut de conversió:

 • TOFU o top of the funnel: L’usuari encara no ens coneix, pel que hem de crear contingut de valor amb keywords que promoguin que sigui impactat per la nostra web.
 • MOFU o middle of the funnel: L’usuari ja ha consumit algun contingut del web per a la qual treballem i ha generat alguna vinculació amb el site: és lector, ha visitat el lloc web i comença a considerar-lo una font d’informació de confiança. En aquesta etapa, convindria generar continguts de gran profunditat sobre temes concrets.
 • BOFU o middle of the funnel: L’usuari està buscant informació addicional per al document que està creant i podríem resultar l’opció triada per incloure un Backlink cap al nostre site. En aquesta fase, l’ideal seria crear continguts que per la seva temàtica siguin molt detallats, profunds i específics, amb molta originalitat (l’única font que parli sobre un tema o que aporti una nova perspectiva sobre el mateix). A més, seria adequat buscar formats de contingut ‘difícilment copiables’, de manera que la forma més senzilla de fer referència a aquest sigui mitjançant la creació d’un enllaç a la font original.
Font: Elaboració pròpia per al portal Communitools.com

5.    Pla d’acció

Finalment, l’objectiu és en general un calendari editorial en què totes aquestes idees de contingut, generades a través de l’embut, puguin ser organitzades amb una data de publicació. N’hi hauria prou amb generar un calendari on periòdicament es creuen pàgines vinculades a la implementació de l’estratègia de linkbuilding. En aquest pla, caldria definir, per a cada dia, la temàtica del contingut, el seu format, les paraules clau principals i, si a més volem vincular-lo amb l’estratègia de tiered linkbuilding, els enllaços concrets que podrien incloure en aquests continguts per fomentar tant l’Interlinking com l’enllaçat per nivells.

Conclusió

En conclusió, optimitzar els aspectes off-page d’una web exigeix ​​la creació d’estratègies ben definides de creació activa de backlinks (linkbuilding), però, la generació natural d’enllaços entrants és imprescindible. Per a això, el disseny d’un pla d’acció de linkbaiting ens permetrà obtenir els objectius de posicionament desitjat. En aquest sentit, unir el SEO a el màrqueting de continguts comportarà molts beneficis. Des d’aquesta perspectiva, el SEO off-page requereix d’un treball constant per a obtenir, al SERP, els resultats de posicionament, visibilitat i tràfic entrant esperats.


Fonts d’informació:

Customer journey map y embudo de conversión: ¿cuál es la diferencia?

(Visited 167 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Doctora per la Universitat CEU San Pablo. Professora col·laboradora de l'assignatura Posicionament en Cercadors (SEO) del Màster en Màrqueting Digital dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Comentaris
Deixa un comentari