Estratègia SEO: com executar una estratègia d’enllaços interns

14/12/2020
estrategia SEO

Dins de la disciplina SEO, hi ha multitud d’estratègies orientades a millorar el posicionament d’una web en els cercadors. Una d’aquestes estratègies empra la tècnica d’enllaços externs, també coneguda com a backlinks, una de les principals tècniques en la qual se centren molts professionals. No obstant això, aquí destacarem una altra tècnica, de vegades oblidada, com l’optimització dels enllaços interns.

Què és un enllaç intern i quins tipus hi ha?

Un enllaç intern, o link, és simplement aquell enllaç que connecta una pàgina amb una altra diferent en un mateix domini. Conèixer les principals tipologies de links interns és un factor clau per poder traçar una correcta estratègia SEO.

D’una banda, tenim els contextual link o links contextuals, que bàsicament són aquells links que es troben en el cos del text. En contraposició, hi ha també els links de navegació, que es troben en estructures fixes del web com ara menús, peu de pàgina, capçalera, etc…

Beneficis d’executar una estratègia de links interns

A més d’afavorir la usabilitat en l’accés a continguts, hi ha altres raons per les quals els links interns són beneficiosos per al posicionament orgànic d’un lloc web:

 1. Afavoreixen l’accés a continguts menys accessibles per als crawlers i, per tant, milloren la indexació de les pàgines d’un domini. En facilitar la feina dels bots, es pot millorar el que s’anomena Crawl Budget, o pressupost de rastreig que, bàsicament, és la freqüència i el període de temps que assigna Google a un bot perquè rastregi un web. Factors que vénen determinats per l’autoritat, velocitat de càrrega, freqüència de publicació i antiguitat del site entre d’altres.
Search Engine Crawlers: How They Work - Seobility Wiki
Search engine crawlers – Seobility
 • Estableixen una jerarquia d’informació basada en les keywords utilitzades en el link i en el anchor text.
 • Com hem vist anteriorment, milloren l’experiència de l’usuari, facilitant l’accés al contingut rellevant similar. Però també tenen un impacte en les mètriques d’engagement del web amb el contingut, com per exemple incrementant el temps mitjà de la sessió o la mitjana de pàgines vistes per sessió que, entre altres, porten a incrementar les probabilitats de conversió d’una web.
 • Permeten distribuir l’autoritat de les pàgines cap a altres del mateix domini (link juice). Aquest factor permet la distribució de l’autoritat de pàgines importants o amb backlinks rellevants a la resta del site.

No obstant això, hem de considerar que hi ha certs escenaris on els crawlers no podran identificar els links interns ubicats en pàgines específiques, per exemple:

 • Links a pàgines desactivades en el fitxer robots.txt
 • Links a pàgines amb plugins.
 • Links amb l’atribut nofollow

En aquest sentit, tot i que tenir molts links interns és positiu, un excés podria acabar diluint l’autoritat traspassada (link juice) entre massa pàgines, obtenint un efecte negatiu. Per aquest motiu, és important un ús estratègic de l’atribut nofollow per guiar correctament el flux d’autoritat. Habitualment, s’aplica a seccions amb contingut poc valuós com pàgines d’avís legal, avís de cookies, termes i condicions, etc.

Com fer una estratègia d’enllaços interns el 2021?

Una de les pràctiques més habituals, tant en webs informatives com transaccionals, és la creació de pillar pages o pàgines pilar amb enllaços bidireccionals cap a continguts específics o de topic clusters.

Una pillar page és aquella pàgina que concentra una gran quantitat de paraules clau rellevants per a un tipus de contingut determinat. Aquesta tipologia de pàgines facilita la feina dels robots d’indexació dels continguts als quals enllaça. Per tant, en aquesta pàgina pilar s’han d’establir diferents links interns cap a altres continguts relacionats, habitualment posts o pàgines de productes, que al seu torn enllacen de tornada a la pàgina pilar.

Així mateix, les topic cluster són pàgines que tracten de manera específica i individual dels temes recollits en una pillar page.

Coneixent aquestes pràctiques, aquests són els passos bàsics que podem seguir per planificar una estratègia de links interns reeixida exitosa:

 1. Definir l’estructura jeràrquica ideal de la web.
 2. Identificar el contingut més rellevant.
 3. Afegir links interns contextuals i definir el flux del link juice per optimitzar l’autoritat en les pàgines objectiu.
 4. Crear una pillar page o una topic cluster per reforçar el posicionament i l’accessibilitat als continguts incorporant links interns en aquestes pàgines cap als continguts i viceversa.

Com hem vist, els beneficis d’incorporar una estratègia de links interns en el pla estratègic SEO de qualsevol web pot contribuir positivament al posicionament dels continguts, sempre que s’hagi dissenyat una estratègia jerarquitzada que permeti la correcta distribució de l’enllaç juice. També es tracta d’un complement perfecte per a les estratègies més habituals de linkbuilding.


Fonts:

Google (2017). What Crawl Budget Means for Googlebot de Google Developers  Lloc web: https://developers.google.com/search/blog/2017/01/what-crawl-budget-means-for-googlebot

Patel, N. (na). Cómo las Páginas Pilares Ayudarán en Tu Posicionamiento en los Buscadores de www.neilpatel.com Lloc web: https://neilpatel.com/es/blog/como-las-paginas-pilares-ayudaran-a-tu-posicionamiento/

Google (2008), Importance of link architecture Google Developers Lloc web: https://developers.google.com/search/blog/2008/10/importance-of-link-architecture

Hubspot, What Is a Pillar Page? (And Why It Matters For Your SEO Strategy) HubSpot | Inbound Marketing, Sales, and Service Software Lloc web: https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-a-pillar-page

Hubspot, Topic Clusters: The Next Evolution of SEO HubSpot | Inbound Marketing, Sales, and Service Software Lloc web: https://blog.hubspot.com/marketing/topic-clusters-seo

(Visited 141 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professor col·laborador de l'assignatura SEO, SEM i Analítica Web del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Comentaris
Deixa un comentari