Laura Lamolla: “L’entorn econòmic i empresarial ha canviat i, per això, calia adaptar el Grau d’ADE a aquest context”.

14/03/2022
Entrevista a Laura Lamolla, que presenta el nou pla docent del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la UOC.

Laura Lamolla Kristiansen, directora del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) de la UOC i professora d’organització dels Estudis d’Economia i Empresa, ens explica com és el nou pla docent d’uns estudis que es renoven després de tretze anys de trajectòria. Doctora en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i MBA per ESADE Business School, Lamolla posa especial èmfasi en l’adaptació als canvis, iniciativa i capacitat de treballar i liderar equips com a qualitats més importants per afrontar aquesta nova realitat laboral a la qual s’enfronten els nous professionals. El renovat Grau d’ADE està previst que s’implementi el curs 2022-23.

Quines són les principals novetats d’aquest nou grau?

Les principals novetats estan relacionades amb què, des de l’any 2009, l’entorn econòmic i empresarial ha canviat i calia una adaptació. Hem intentat fer-ho sense que se’n perdi l’essència. És un grau que ha funcionat i funciona molt bé, amb taxes de satisfacció elevades. Els canvis que s’han incorporat es basen en un increment de les assignatures de digitalització, sistemes d’informació, qüestions d’ètica i responsabilitat social i la potenciació de competències com ara l’anglès i la creativitat, entre d’altres.  

Per què es fan aquests canvis i com s’adapten al nou món que ens envolta?

El context ha canviat i temes com ara la digitalització o els sistemes d’informació no eren tan importants abans com ho són ara, i per això era imprescindible que prenguessin força més rellevància. A més, la sostenibilitat relacionada amb els objectius de desenvolupament sostenible, la perspectiva de gènere i l’ètica empresarial es fan més visibles. La comptabilitat, per contra, perd pes tot i que es manté una menció en comptabilitat i finances. També s’intenta focalitzar l’atenció en el treball en equip i la gestió de persones.

Quina aplicació tenen en el mercat laboral aquestes noves eines i coneixements que s’imparteixen?

Més que aplicacions, els perfils professionals continuen sent els mateixos. No obstant això, els coneixements estaran molt més actualitzats i podran encaixar molt millor a les sortides laborals que es contemplaven fins ara. L’estudiantat sortirà més format i preparat per inserir-se dins el mercat laboral.

Com afecta això als estudiants que actualment estan cursant el grau d’ADE?

Els afecta molt poc, ja que se’ls donarà la possibilitat d’adaptar-se al nou grau o continuar amb el pla docent original. Segurament, els que estiguin més cap al final dels estudis decideixin no canviar mentre que els que van començar fa poc és molt probable que s’hi adhereixin. Tots aquells que no vulguin fer el canvi tindran la possibilitat de cursar els estudis originals fins al mes de juny de 2028, data en què finalitzarà el darrer semestre del grau que hem tingut fins ara.  

Hi ha hagut assessorament extern (empreses, organitzacions, associacions…) que han ajudat a detectar aquestes necessitats i a formular el nou grau?

Sí, i tant! El consell assessor del grau (entre els quals destaquen representants del Col·legi d’Economistes de Catalunya, d’empreses de selecció de persones, directius i directives d’empreses…) ha traslladat les visions de què hauria de reunir un perfil de graduat d’ADE. També hem preguntat, evidentment, al col·lectiu docent del grau i al professorat col·laborador. És a dir, hem fet un procés de modificació amb assessorament integral, intern i extern. A banda, també ens hem informat de quina és la competència a escala nacional i internacional, així com quins són plans d’altres graus i l’adequació a la normativa espanyola.

Com s’ha contemplat la incorporació d’una certa perspectiva de gènere en aquest nou pla docent?

Es tracta d’una competència que estem treballant de forma transversal. No hi ha una assignatura de gènere específica. Es treballa en major o menor mesura en totes les matèries. Per posar un exemple, a l’assignatura d’estadística s’analitza a través de diversos paràmetres com afecta el fet de ser home o dona en termes relacionats amb  el mercat laboral i també s’incorpora la perspectiva de gènere en assignatures com el màrqueting, l’emprenedoria o l’economia en general.

Quin paper té l’anglès, ara, en aquest nou grau d’ADE?

Doncs he de dir que té un paper força protagonista, ja que, a diferència de molts altres graus, gaudeix de dues assignatures específiques per aprendre la llengua anglesa. A banda d’això, però, oferim dues altres assignatures completament en anglès de forma obligatòria i més de vuit que es poden triar voluntàriament si es volen cursar en català, castellà o anglès. Si ho comparem amb el pla d’estudis actual, adquireix una rellevància sense precedents.

Hi ha certes pinzellades d’inclusió de competències cognitives i interpersonals com la creativitat, el treball en equip…que fins ara potser no han estat incloses en els graus tradicionals d’ADE.

Jo crec que el treball en equip sí que tenia presència, però ara el fem molt més present i visible. Creiem que destacar-lo d’aquesta forma és fonamental. En l’àmbit de la creativitat hem considerat necessari incorporar una matèria que titulada literalment “Creativitat”, en la que s’estimula aquesta habilitat per intentar potenciar-ne l’aplicació professional el màxim possible, sobretot en la fase d’ideació i creació de nous productes.

S’observa la incorporació de gestió de xarxes, el Big Data, la transformació digital…el món ha canviat molt, oi?

Si, per descomptat! Hem incorporat diverses assignatures optatives d’aquests àmbits. Per exemple hem reformulat una assignatura que era introducció al Business Intelligence i li hem volgut donar un nou enfocament des de l’aprenentatge del Big Data… La mateixa informació i la correcta gestió d’aquesta és molt important i hem de fer-ho més palès que mai dins del nostre nou pla docent.

Quin valor tenen la flexibilitat i adaptabilitat dels professionals en el món laboral d’avui?

Moltes vegades ens demanen precisament això des del món professional, sempre ho demanen! [Riu] Ens interessa impartir un grau molt generalista i transversal perquè si el fas molt específic acabes tenint graduats poc polivalents, i necessitem que els nous professionals es puguin adaptar a totes les circumstàncies. El nostre model pretén que la flexibilitat sigui una qualitat imprescindible i això s’aconsegueix a través els treballs en grup, que molts cops tenen més dificultat del que sembla.  A la feina et trobaràs molts amb gent que no són els teus amics i t’hi hauràs d’adaptar tant com sigui necessari!

Quins són els reptes més importants que han d’afrontar els estudiants un cop acabat el grau?

Els nostres estudiants, en el fons, cursen el grau perquè volen millorar la seva situació professional. En aquest sentit, el repte més important consisteix a capitalitzar el màxim de coneixements per fer un gir a la carrera professional: ja sigui progressant dins la institució on treballen o aconseguir un canvi de feina. En definitiva, posar en pràctica els coneixements en l’àmbit professional és l’objectiu clau.

Com hauria de ser un bon gestor i administrador d’empreses l’any 2022?

Jo crec que ha de ser una persona que tingui una sèrie de capacitats fonamentals entre les quals destacaria l’anàlisi crítica, la voluntat de formació continua, l’empatia, la direcció d’equips… Així com saber estar atent als canvis i, sobretot, tenir l’habilitat d’interpretar correctament l’entorn per actuar-hi en conseqüència de forma ètica i responsable socialment. Definitivament, saber captar i entendre el que passa al nostre voltant per actuar-hi de forma ràpida i eficaç és extremadament important per ser una persona competent.

Vols més informació sobre el Grau online d’ADE de la UOC?
Clica en aquest enllaç: Grau d’Administració i Direcció d’Empreses

(Visited 346 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Periodista
Comentaris
Deixa un comentari