Innovació i sostenibilitat en el Grau en Turisme de la UOC

27/09/2019
innovación y sostenibilidad grado en turismo UOC

La innovació, la sostenibilitat i la transformació digital són aspectes clau en el desenvolupament del futur escenari del turisme i també en el Grau en Turisme de la UOC

La irrupció de les noves tecnologies digitals a les organitzacions i empreses està transformant els negocis i els sectors d’activitat turística de forma global, consolidant una nova economia digital amb implicacions socials i econòmiques sense precedents. “Això brinda oportunitats de desenvolupament de noves formes de treball i exerceix pressió sobre les agendes existents d’ocupació, benestar i educació” s’apunta des de l’Organització Mundial del Turisme de les Nacions Unides (OMT), així com la contribució que el sector pot fer per assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Hem parlat amb alguns dels professors del Grau en Turisme de la UOC i del Màster Universitari en Turisme Sostenible i TIC perquè ens expliquin per què és important una formació avançada en el sector turístic i com perceben ells els reptes de futur als quins s’enfronta el turisme.

Turisme: Un sector en continu creixement

El turisme és una força impulsora important per al desenvolupament socioeconòmic inclusiu, amb potencial significatiu per estimular la creació d’empreses i llocs de treball. Ha experimentat una contínua expansió i diversificació en els últims anys i és un dels sectors econòmics més dinàmics i de més ràpid creixement en l’actualitat.

Pablo Díaz Luque, professor del Grau en Turisme de la UOC i expert en desenvolupament turístic reflexiona sobre com ha canviat el sector: “És curiós com el turisme ha passat, en aquests darrers anys, de ser un sector relativament poc rellevant a tenir una gran significança. S’ha passat de considerar-la una disciplina “accessòria” o “secundària”, amb poques conseqüències socioeconòmiques, a ser objecte de debat per la seva gran rellevància transformadora del territori i l’economia de les regions. És en els anys 50 (després de la segona guerra mundial) quan es produeix el boom del turisme, que va creixent, dècada rere dècada, gràcies principalment a l’estabilitat econòmica i política, la millora dels transports i de les condicions laborals (especialment amb la incorporació de les vacances retribuïdes)”.

No obstant això, no és fins recents anys quan els nivells d’activitat han aconseguit situar el turisme en el centre del debat. Segons Francesc González Reverté, director acadèmic del Grau en Turisme de la UOC, “actualment es tracta d’un sector que contribueix de forma molt important en l’economia nacional i local i, per tant, cal tenir bons professionals ben formats en aquesta activitat” de fet, a Espanya, segons les dades recollides a l’Informe de perspectives turístiques d’Exceltur (2015), el turisme és un dels sectors econòmics més importants i representa l’11,7% del total del PIB espanyol. “Obtenir una bona formació en turisme no només repercuteix sobre l’àmbit professional personal sinó que també garanteix que les destinacions turístiques estiguin ben gestionades i que les empreses del sector estiguin professionalitzades i es prenguin decisions empresarials correctes”, afegeix González Reverté.

Equilibri entre desenvolupament econòmic i desenvolupament sostenible

“El turisme pot i ha d’ocupar un espai central de la discussió social i econòmica actual, ha de ser entès com un projecte, un objecte i un subjecte polític amb capacitat per a explicar-nos la realitat i amb maduresa per formar part de les reflexions ètiques i morals de la nostra vida en relació i en l’anàlisi crítica de l’actual model econòmic i social”, apuntava Soledad Morales, professora i directora acadèmica del Màster Universitari en Turisme Sostenible i TIC recentment en aquest article en el blog dels estudis d’Economia i Empresa.

En l’actualitat ens trobem amb conceptes com sobreturisme i turismofòbia, a més de problemes com el canvi climàtic i la petjada ecològica, que afecten el futur del turisme i el sector ha d’estar preparat. Obrim la porta a reflexionar no ja tan sols sobre els límits del turisme sinó sobre la seva pròpia naturalesa. “Les xifres del turisme i les concentracions dels turistes en determinades destinacions tenen repercussions enormes; positives pel desenvolupament econòmic que pot donar-se, però també negatives per aspectes de transformació i consum de recursos”, diu Pablo Díaz Luque.

Però, ¿com es nega el dret de les persones a viatjar quan volen, a on volen, a veure el que volen? Segons Joan Miquel Gomis, expert en serveis turístics i innovació i professor del Grau en Turisme de la UOC, “l’anàlisi de les mobilitats turístiques i els seus impactes (positius i negatius) és actualment, i ho serà també en el futur, una via molt eficient per interpretar i entendre les transformacions, el complex funcionament i evolució de la societat en el marc de la globalització i la ja permanent revolució tecnològica”.

Així doncs, la diversificació dels productes i serveis turístics és necessària per fer front a l’augment de la demanda de nous tipus de necessitats turístiques, a més de brindar una oportunitat per al desenvolupament d’un turisme més sostenible.

Una formació amb múltiples sortides professionals per donar resposta als reptes de futur

Si es planifica i gestiona adequadament, la transformació digital en el turisme pot contribuir a augmentar els mitjans de subsistència i la inclusió, protegir el patrimoni cultural i els recursos naturals. “Treballar en el sector turístic implica, assumint la seva complexitat, gaudir de les immenses possibilitats professionals que ofereix, i actuar també, com proposem des de la UOC des de la creació dels programes de Turisme fa 15 anys, com a agent de canvi per a un turisme més sostenible, des del punt de vista social, ambiental i econòmic “sosté Joan Miquel Gomis.

En aquest sentit, el director Francesc González destaca que “en algunes enquestes internes als estudiants de turisme sobre la seva motivació per estudiar el Grau en Turisme de la UOC es demostra que, si bé els elements relacionats amb les oportunitats laborals predominen, també tenen molta importància els components vocacionals (transformar la indústria turística, potenciar la sostenibilitat del sector, etc.).

Finalment, Pablo Díaz Luque afegeix que “resulta doncs més interessant que mai estudiar turisme i especialitzar-se en el coneixement i l’anàlisi de l’activitat turística per desenvolupar la mateixa d’una manera harmoniosa i sostenible en el temps”.

(Visited 75 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari