Grup de Recerca Digital Business Research Group

Eva Rimbau-Gilabert

Profesora agregada de Recursos Humanos

Eva Rimbau-Gilabert recerca les formes de treball flexible, l’impacte de les transformacions digitals en les pràctiques de recursos humans i el desenvolupament del capital humà en l’aprenentatge informal i l‘e-learning.

erimbau@uoc.edu

LinkedIn
ResearchGate
ORCID
Google Scholar
Scopus

Perfil

Eva Rimbau-Gilabert és doctora en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona. Ha estat professora de la UOC des de l’any 2004, on ensenya en els àmbits de la direcció de recursos humans, la gestió del canvi, i la responsabilitat social corporativa. Des de 2014, a més, és membre de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Informació i Societat del Coneixement. Anteriorment, va exercir com a directora acadèmica de diversos programes: la Llicenciatura en Ciències del Treball, el Màster en Prevenció de Riscos Laborals, i l’Àrea de Postgrau dels Estudis d’Economia i Empresa. També participa regularment en comissions internes relacionades amb les polítiques de recursos humans de la Universitat per al personal acadèmic.

Pel que fa a la recerca, les seves línies d’interès són les següents:

  • Organització flexible del treball, específicament el teletreball i els contractes contingents.
  • Les relacions entre la digitalització, la direcció de recursos humans, i el benestar dels empleats.
  • El comportament organitzacional i l’aprenentatge en línia, en particular, l’aprenentatge en línia de competències interpersonals, els equips virtuals en l’educació en línia, i el lideratge i el benestar dels empleats en les universitats en línia.

L’Eva és membre del Digital Business Research Group (DigiBiz), que ha estat reconegut com a Grup de Recerca Consolidat de Generalitat de Catalunya. Difon la seva recerca en revistes indexades, congressos internacionals i capítols de llibre d’editorials de prestigi. Ha participat en diversos projectes de recerca, tant d’àmbit local com nacional i internacional, i actua regularment com un revisora externa per a revistes internacionals en les seves àrees d’especialització. Té l’acreditació com a professora lectora de l’AQU.

A més, l’Eva gaudeix difonent entre el públic en general informació basada en l’evidència sobre els seus camps d’interès. Per això, sovint és present en les notes de premsa de la UOC, la premsa econòmica i altres mitjans. També li agrada conèixer de primera mà quins són els interessos dels directors de recursos humans, el que la porta a mantenir un contacte freqüent amb les empreses en forma d’estudis de casos, conferències de la indústria, i consultes informals.

Àrees d’interès per a la direcció de tesis doctorals

Direcció de recursos humans: formes de treball flexible, treball virtual, qualitat de vida laboral, aprenentatge informal relacionat amb el treball.

(Visited 11 times, 1 visits today)