Grup de Recerca Digital Business Research Group

Inici

El grup de recerca DigiBiz (Digital Business Research Group) es situa a l’avantguarda de la investigació sobre els processos de transformació del negoci digital. La recerca del grup ha guanyat una reputació internacional, influencia les pràctiques de negoci digital i contribueix de manera important al desenvolupament de nous marcs teòrics.

DigiBiz aglutina acadèmics, directius i emprenedors per a investigar conjuntament aspectes clau en negoci digital i els seus vincles amb el consumidor en línia. Està acreditat com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2021-SGR-00424).

Aportant nou coneixement sobre el negoci digital

(Visited 122 times, 1 visits today)