Grup de Recerca Digital Business Research Group

Dalilis Escobar Rivera

Profesora lectora d’Organització d’Empreses

Dalilis Escobar Rivera analitza el delit del consumidor i l’evolució de la qualitat en entorns d’economia col·laborativa i en serveis turístics.

descobarri@uoc.edu

LinkedIn
ResearchGate
ORCID
Google Scholar
Scopus

Perfil

Doctora en Dret, Economia i Empresa per la Universitat de Girona, amb menció internacional, Màster en Avaluació i Gestió de la Qualitat en l’Educació Superior per la UOC, Màster en Matemàtica Aplicada i Informàtica per a l’Administració per la Universitat d’Holguín (Cuba) i en Enginyeria Informàtica també per la Universitat d’Holguín. És professora lectora de la UOC en el àmbits de la gestió de la qualitat, la gestió ambiental, els riscos laborals i la responsabilitat social. Anteriorment va ser professora associada del Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora de la Universitat de Girona, on va dur a terme la seva recerca predoctoral mitjançant una beca del Fons Social Europeu i la Generalitat de Catalunya.

Les activitats de recerca de Dalilis Escobar Rivera se situen en els àmbits del comportament del consumidor en el sector turístic i de l’economia col·laborativa, per a la qual cosa estudia el delit del consumidor i l’evolució de la qualitat en entorns d’economia col·laborativa. Així mateix, investiga sobre l’excel·lència i el seu impacte en la gestió sostenible. Des del 2022, és membre del grup de recerca DigiBiz.

Àreas d’interès per a la direcció de tesis doctorals

Comportament del consumidor en entorns d’economia col·laborativa i serveis turístics, delit del consumidor (lleialtat, eWOM), evolució i aplicació de models de qualitat i excel·lència a la gestió en entorns d’economia col·laborativa, qualitat a l’educació superior.

(Visited 13 times, 1 visits today)