Trabajo final de máster: La transformació urbana de la Rambla

25 noviembre, 2019
transformación urbana Foto: Erwin /Flickr

Cap a la coproducció dels processos d’intervenció urbanística?

La present investigació s’emmarca en la línia de treball de l’urbanisme per a les ciutats col·laboratives i inclusives. Pretén analitzar els límits i les oportunitats que ofereixen els nous plantejaments de les intervencions urbanístiques que han de permetre abordar els problemes urbans amb respostes integrals, multidisciplinàries i coproduïdes amb la ciutadania. A partir de l’estudi de cas del projecte de la transformació urbana de la Rambla de Barcelona l’autora pretén trobar els elements facilitadors que permetin impulsar intervencions urbanístiques des del paradigma de la coproducció. D’aquesta manera, busca donar resposta a diferents preguntes relacionades amb la participació ciutadana en els processos d’intervenció urbanística en la ciutat consolidada. El focus d’interès se centra en l’àmbit substantiu de la participació ciutadana i en la seva rellevància en el procés de presa de decisions en els projectes d’intervenció urbanística. En primer lloc, s’analitza la dimensió operativa de la política de regeneració urbana integral i el seu cicle des de la variable de la participació ciutadana, i en segon lloc, en quina mesura la veu de la ciutadania incideix en la presa de decisions sobre el model de ciutat que s’està construint. A partir de l’estudi de cas es pretén conèixer quins són els factors de les polítiques de regeneració urbana integral que s’han desenvolupat en el projecte i en quina mesura aquests han permès assolir els objectius que s’havien plantejat a l’inici de la definició del projecte de transformació.


Título: La transformació urbana de la Rambla. Cap a la coproducció dels processos d’intervenció urbanística?
Autor: Guim, Elena
Directora: Mariela Iglesias Costa

Accesible en:

http://hdl.handle.net/10609/101407

(Visited 18 times, 1 visits today)
Autor / Autora
UOC Ciudades
Comentarios
Deja un comentario