Espai d’experimentació a la UOC

Recerca

s6. Suport i assessorament tècnic per realitzar experiments al  personal investigador:

 • Fase Inicial
 • Disseny
 • Execució

s7. Allotjament de servidors de grups i projectes de recerca.

s8. Provisió de servidors al núvol per a grups de recerca.

s9. Allotjament de webs públics per a grups de recerca.

s6. Suport i assessorament tècnic per realitzar experiments al  personal investigador:

 • Fase inicial:
  • Suport en la planificació i disseny de recursos de la infraestructura necessària pel projecte.

Exemple: Infraestructura del grup SuNAI. Es va donar suport i assessorament tècnic per montar de forma òptima la seva infraestructura de processament amb GPUs.

 • Fase de Disseny:
  • Suport tècnic en el disseny de l’entorn a partir de les especificacions del grup de recerca.

Exemple: Es va donar suport i assessorar l’IN3 en la compra d’un servidor per oferir Núvol Privat als seus recercaires.

 • Fase d’execució:  
  • Suport tècnic en la infraestructura del projecte durant la seva execució per possibles incidències (funcionalitats, dimensionament dels recursos, etc). 

Exemple: S’ha anat donat suport tècnic en la infraestructura dels servidors de OpenEvidence i SuNai.

s7. Allotjament de servidors de grups i projectes de recerca:

 A continuació es detallen les principals característiques:

 • Espai reservat al CPD on enracar-hi servidors de recerca.
 • Instal·lació i configuració inicial dels servidors.
 • Es disposa d’un segment de xarxa específic per a recerca.
 • Pels servidors i software estàndards (UOC) “UOCLabs” ofereix una administració bàsica basada en monitorització i suport tecnològic.

Exemple: Diversos grups de recerca compten amb servidors físics allotjats al CPD de la UOC en un espai específic (Com ara SuNAI, Kison) i mantinguts pels UOCLabs. Un altre exemple concret és un servidor de l’IN3 que allotja un entorn de núvol Privat perquè els recercaires puguin ser autònoms en la creació de recursos de còmput.

Proposta d’oferta de servidors per Recerca

Característiques del servei dels nivells 1 i 2:

 • Servei: Amazon
 • Temps posada en marxa (estimat): 2 setmanes
 • Preu: entre 180 i 1800 €/ any
 • Tipus de servidor: temps complet i exclusiu
 • SLA (disponibilitat): 99.9%
 • Risc de sobrecost: 0.1 % (només  pot haver-hi un sobrecost per un excés molt alt d’amplada de banda, però assumible)
 • Contractació:  anual 

Altres possibilitats del servei del nivell 3

 • Mode 1:  Accés a un escriptori remot a un servidor amb GPUs.
 • Mode 2: Servidor a temps parcial i no exclusiu. 
  • Servei: Amazon
  • SLA 99,9%
  • 3-5 grups de recerca. ARI coordina això.
  • Reserva prèvia
  • Mateixa configuració de servidor.
  • Dies exclusiu d’ús (100 dies any)
 • Mode 3:  Servidor exclusiu. Monitoritzar, increment per ús.
  • Servei: Amazon
  • SLA 99,9%
  • Contracte n hores (setmanes, mesos) d’ús, si et passes pagues l’increment.

s8. Provisió de servidors al núvol per a grups de recerca:

 • Per a projectes concrets de grups de recerca, s’ofereix la provisió i gestió de màquines virtuals en el núvol.
 • En aquests casos es gestiona també la facturació dels costos, que es repercuteixen segons cada cas (ARI, etc). 

Exemple: El grup de recerca GENTIC demana un servidor per allotjar-hi una eina que ells han desenvolupat. Els UOCLabs gestionen la creació d’aquest servidor de manera que el recercaire final té accés al servidor sense intermediaris.

s9. Allotjament de webs públics per a grups de recerca:

(Visited 18 times, 1 visits today)