Espai d’experimentació a la UOC

Què és el TechLab?

El TechLab és un espai d’experimentació, tant físic com virtual, que té com a objectiu donar servei a la Docència, Recerca i Innovació dels estudis i instituts de la UOC. 

El TechLab ofereix  instruments, programari,  maquinari i assessorament tècnic per a desenvolupar les competències pràctiques dels estudiants,  el suport tecnològic a la recerca, i la innovació per a la UOC del futur.

(Visited 152 times, 1 visits today)