Presentació

2 juliol, 2019

Som un grup de recerca interessat en estudiar i promoure la innovació en la prestació dels serveis públics a través de l’ús de les dades massives i de la intel·ligència artificial per les administracions públiques.

Històricament, el sector públic ha trobat importants barreres tècniques i burocràtiques per a poder prestar un servei eficaç i eficient, però actualment el desenvolupament de la tecnologia ofereix la possibilitat de millorar en aquest sentit facilitant els processos de personalització, adaptació i anticipació en la prestació de serveis públics, mecanismes que constitueixen una manifestació de la bona administració.

La finalitat d’aquest projecte és oferir eines per a transformar les administracions públiques i així aconseguir serveis més eficaços, eficients i de major valor i impacte social a través de la millora dels processos de captació i transformació de les dades en fonts d’informació i la incorporació d’eines de gestió del coneixement sobre la base de la intel·ligència artificial i sistemes experts.

El projecte de recerca està finançat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Catedrático de Derecho administrativo de la UOC. Actualmente es el Síndic de Greuges de la UOC. Es investigador principal del proyecto "Retos jurídicos del uso de datos masivos para el fomento de la innovación y la buena administración a través de la inteligencia artificial". Programa Estatal de I + D + i Orientada a los Retos de la Sociedad (DER2017-85595-R). Ha investigado y publicado artículos y monografías sobre la administración electrónica, la transparencia pública y la difusión y la reutilización de información pública a través de Internet, el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas, la gobernanza pública y la integridad pública y la prevención de la corrupción