Presentació

2 juliol, 2019

Som un grup de recerca interessat en estudiar i promoure la innovació en la prestació dels serveis públics a través de l’ús de les dades massives i de la intel·ligència artificial per les administracions públiques.

Històricament, el sector públic ha trobat importants barreres tècniques i burocràtiques per a poder prestar un servei eficaç i eficient, però actualment el desenvolupament de la tecnologia ofereix la possibilitat de millorar en aquest sentit facilitant els processos de personalització, adaptació i anticipació en la prestació de serveis públics, mecanismes que constitueixen una manifestació de la bona administració.

La finalitat d’aquest projecte és oferir eines per a transformar les administracions públiques i així aconseguir serveis més eficaços, eficients i de major valor i impacte social a través de la millora dels processos de captació i transformació de les dades en fonts d’informació i la incorporació d’eines de gestió del coneixement sobre la base de la intel·ligència artificial i sistemes experts.

El projecte de recerca està finançat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

(Visited 6 times, 1 visits today)