Recerca transdiciplinària sobre reptes socials contemporanis

AccessCat, la nova xarxa per dur a terme programes de valorització i transferència de resultats de la recerca en accessibilitat a la informació i la comunicació

Es posa en marxa la xarxa AccessCat, amb participació de Nodes.


Es tracta d’una xarxa d’R+D+I finançada pel Departament de Recerca i Universitats de
la Generalitat de Catalunya per dur a terme programes de valorització i transferència
de resultats de la recerca en accessibilitat a la informació i la comunicació
El 23 de febrer ha tingut lloc la primera reunió del Consell de la Xarxa d’Innovació en
Accessibilitat de Catalunya: Mitjans, Educació i Cultura (Xarxa AccessCat). Aquesta
xarxa està formada per 12 grups de recerca de 8 institucions diferents que aglutinen
175 investigadors. L’entitat coordinadora és la UAB, que hi participa amb els grups
TransMedia Catalonia i AFIN. Les entitats participants són la UB (grups de recerca CLiC,
DIDPATRI), la UPF (grups de recerca GTI, TALN i TRADILEX), la UPC (grup de recerca
QURBIS), la URV (grup de recerca en Llengua i Tecnologia), la UOC (grup de recerca
NODES), la UVic-UCC (grup de recerca TRACTE) i la Fundació i2Cat (grup de recerca
MiA). 


Des de l’1 de gener de 2023, i durant un període de tres anys, la xarxa AccessCat
treballarà per esdevenir un referent en l’àmbit de l’accessibilitat a la informació i la
comunicació, especialment en els àmbits de la cultura, l’educació i els mitjans
, i
promourà activitats de transferència i innovació. Algunes de les activitats previstes
són: oferir una cartera de serveis dels grups de recerca de la xarxa, visibilitzar la
recerca i formació en l’àmbit mitjançant la plataforma MAP
(Media Accessibility
Platform), oferir formació a empreses i entitats externes sobre accessibilitat a la
informació i la comunicació com també demostracions o showcases que serveixin per
sensibilitzar i proposar solucions en l’àmbit de l’accessibilitat. La xarxa oferirà als seus
membres suport per buscar solucions disruptives a problemes relacionats amb
l’accessibilitat, per sensibilitzar sobre accessibilitat, per internacionalitzar la recerca i
per participar en missions internacionals, fires i accions de transferència.

(Visited 3 times, 1 visits today)