Blog del Màster d'Edició Digital

Publicaciones

LIBROS:

Adell, Ferran (2016). Edición en EPUB. Barcelona: Editorial UOC.

Cordón-García, José-Antonio; Alonso Arévalo, Julio; Gómez Díaz, Raquel; Alonso Berrocal, José Luis (2014). El ecosistema del libro electrónico universitario. Madrid: Unión de Editoriales Universitarias Españolas.

Cordón-García, José-Antonio; Alonso Arévalo, Julio; Gómez Díaz, Raquel (2013). Social Reading: Platforms, Aplications, Clouds and Tags. Oxford: Chandos Publishing.

Iribarren, Teresa; Gassol, Olívia; Aibar, Eduard (ed.). (2014). Cultura i tecnologia: els reptes de la producció cultural en l’era digital. Lleida: Punctum.

Iribarren i Donadeu, Teresa; Škrabec, Simona (ed.).(2012). Constel·lacions variables. Literatura en la societat de la informació. Barcelona: Editorial UOC.

CAPÍTULOS DE LIBRO:

Allés Torrent, Susanna; M. N. Muñiz Muñiz (2013). “Per un’edizione ipertestuale bilingüe dello Zibaldone”. En: M. N. Muñiz Muñiz (ed.). Lo «Zibaldone» di Leopardi come ipertesto. Atti del Convegno internazionale (Barcelona, 26-27 octubre 2012). Florencia: Leo Olschki, pp. 343-357.

Iribarren, Teresa (2016) “Poesia i identitat digital: els blogs de Josep Porcar, Sònia Moll i Josep Pedrals”. En Pons, Margalida; Reynés, Josep Antoni (Ed.) Poètiques liminars: imatge, escena, objecte, trànsit, Palma: Publicacions de la Universitat de les Illes Balears, p. 277-293.

Iribarren, Teresa (2014). “Literatura i migració digital”. En: Iribarren, Teresa; Gassol, Olívia; Aibar, Eduard (eds.). Cultura i tecnologia: els reptes de la producció cultural en l’era digital. Lleida: Punctum, pp. 13-36.

ARTÍCULOS:

Adell, Ferran (2015). “Hibridació, marcatge semàntic i l’enriquiment dels llibres digitals”. Digithum, No. 17, p. 1-6.

Allés Torrent, Susanna (junio 2015). «Edición digital y algunas tecnologías aliadas: codificación TEI y transformaciones XSLT». Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas, Núm. 822, pp. 18-21.

Cordón-García, José-Antonio (2014). «Nuevas tendencias en el libro electrónico universitario». Anuario ThinkEPI, Vol. 8, pp. 269-276.

Cordón-García, José-Antonio; Gómez Díaz, Raquel (2014). «The Changes in the Way to Create, View and Preserve Digital Information». Information Resources Management Journal, Vol. 27, Núm. 3.

Cordón García, José Antonio; Gómez Díaz, Raquel; Alonso Arévalo, Julio (2014). «E-Book Publishing in Spain: The Paradoxes of a Dual Model». The Electronic Library, Vol. 32, núm. 4, pp. 567-582.

Costa-Knufinke, Joana (2012). «Overview of the Spanish eBook Market». Publishing Research Quarterly, Vol. 28, núm. 2, pp. 135-142.

Costa-Knufinke, Joana (2010). «La entrada del libro electrónico en las editoriales españolas». Tesina dirigida por la Dra. Loreto Vilar. Depósito digital de la Universidad de Barcelona.

Costa-Knufinke, Joana (2010). «Adaptación de las editoriales españolas al libro electrónico». El Profesional de la Información, Vol. 19, núm. 1, pp. 13-20.

Llobet Domènech, Jordi; García Grau, Consol (2014). «Editorials i biblioteques: escenaris i fórmules de col·laboració a Catalunya (2012-2013)». Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, Vol. 3, pp. 46-57.

Llobet Domènech, Jordi; Ventura, Núria; Matamoros, Eva (2013). «Fons especials i recursos bibliogràfics digitals a les biblioteques públiques de Catalunya». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 30.

Oliver, Antoni; Coll-Florit, Marta; Iribarren, Teresa; Climent, Salvador (2014). «InLéctor: enhanced bilingual e-books for language learning». International Journal on Advances in Education Research, Vol. 1, núm. 2, pp. 64-78.

RESEÑAS Y NOTAS:

Adell, Ferran (2013). «La gestió dels drets d’autor, un del grans reptes del context digital». Blog del Llibre DigitalCa/Es

Costa-Knufinke, Joana; Puentes, Adrián (2011). «Lessons From Creating the World’s Largest Spanish eBook Catalogue. Interview of Patricia Arancibia»Digital Book World – Blog.

Costa-Knufinke, Joana (2011). «The State of the Spanish eBook Market for Authors and Publishers»Digital Book World – Blog.

Girbés, Joan Carles (2014). «L’edició ‘imprescindible’»El País. Quadern.

Girbés, Joan Carles (2014). «Odi a les llibreries»El País. Quadern.

Girbés, Joan Carles (2014). «Despullar els prejudicis (literaris)». Blog del Llibre DigitalCa/Es

Girbés, Joan Carles (2013). «L’auge dels clubs de lectura virtuals». Blog del Llibre Digital.Ca/Es

Iribarren, Teresa (2015). «Sant Jordi i la defensa del llibre en paper, segons Baulenas». Blog del Llibre digitalCa

Iribarren, Teresa (2015). «El magnetisme del pingüí». Blog del Llibre DigitalCa/Es

Llobet, Jordi (2014). «Editors i biblioteques: tan a prop i tan lluny» [reseña de José Antonio Cordón-García, Los componentes estructurales del nuevo ecosistema del libro: editores y bibliotecas, el camino hacia la convergencia. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2014]. Blog del Llibre DigitalCa/Es

Llobet, Jordi (2012). «Lletres sense fronteres» [reseña de Teresa Iribarren i Donadeu; Simona Škrabec (eds.). Constel·lacions variables. Literatura en la societat de la informació. Barcelona: Editorial UOC, 2012]. Blog del Llibre DigitalCa/Es

Llobet, Jordi (2012). «La Web és el nostre llibre?» [reseña de François Bon, Après le livre. París: Éditions du Seuil, 2011]. Blog del Llibre DigitalCa/Es

Rotger, Neus (2014). «Tres analogías históricas para el cambio de paradigma del libro». Puentes de Crítica Literaria y Cultural 1: 74-77.

Rotger, Neus (2013). «El futur del llibre. Esperant els bàrbars» [reseña de Olivier Larizza, La querelle des livres. Petit essai sur le livre à l’âge numérique. París: Buchet-Chastel (Essais et Documents), 2012]. Blog del Llibre DigitalCa/Es

(Visited 9 times, 1 visits today)