Llibre Digital
Blog del Màster d'Edició Digital

Presentació i programa

D’ençà de la revolució digital, els sectors que es dediquen a l’educació i a la cultura treballen, amb més o menys mitjans, per adaptar-se als canvis de tot tipus que provoquen les tecnologies de la comunicació i el coneixement en les nostres societats. Internet, el programari lliure, les xarxes socials i la tecnologia mòbil han alterat no només la manera tradicional de relacionar-nos sinó també d’accedir a la informació, de generar-ne de nova i de fer-la pública o assequible. Com ha quedat palès a escala global arran de l’emergència mundial provocada per la pandèmia SARS-CoV-19, els reptes en matèria de digitalització que estan afrontant avui les escoles, les universitats, els museus i, en general, les institucions dedicades a la formació dels ciutadans són ja inajornables i han de ser una prioritat.

Independent que l’entorn formatiu sigui en línia o presencial, l’ecosistema digital ofereix eines que poden ajudar el docent, el creador de continguts educatius o el gestor cultural a desenvolupar recursos adaptats a les necessitats educatives a què s’intenti donar resposta en cada cas amb total autonomia, sense coneixements de programació i, fins i tot, sense costos econòmics addicionals més enllà dels límits del propi saber i de la creativitat.

Les aplicacions (o apps) educatives i culturals són programes adaptats als dispositius mòbils que permeten crear un pla pedagògic complet dissenyat per treballar un marc competencial i uns objectius determinats. Per això, són eines especialment útils per convertir temes, exposicions o itineraris formatius, de tipologies i nivells molt diversos, en històries interactives digitals adaptades a la realitat tecnològica dels centres i dels usuaris potencials. Si són conceptualitzades, dissenyades, prototipades i, finalment, desenvolupades conforme a les finalitats plantejades originalment, les aplicacions educatives i culturals són un recurs educatiu flexible, eficient i de gran qualitat que pot contribuir de manera significativa a afrontar els reptes educatius actuals.

Amb un enfocament pràctic i una metodologia d’ensenyament per projectes, el Postgrau en Desenvolupament d’Aplicacions Educatives de la UOC (vegeu-ne el programa) proporciona les eines i els coneixements per crear i difondre una aplicació educativa pròpia. D’aquesta manera, l’alumnat disposarà dels coneixements teòrics i de les eines pràctiques per a planificar, produir i supervisar un projecte real d’acord amb els objectius fixats i amb un coneixement integral de tots els processos que hi intervenen. En el Dossier de benvinguda (DAE) trobareu tota la informació sobre el postgrau.

En la sèrie de tres vídeos següents, podeu veure un exemple dels diferents passos del procés de creació de l’app Politiko, pensada per debatre sobre els aspectes que influeixen en les decisions polítiques en un estat democràtic i l’impacte que tenen en la societat, a partir d’un cas real de tanta actualitat com la gestió de la crisi de la pandèmia SARS-CoV-19:

  • Vídeo 1. Definició dels temes, els objectius pedagògics i els continguts; contextualització del repte; potencial del mitjà, i guió interactiu.

  • Vídeo 2: Estructura de continguts; disseny de l’storytelling digital; tria del programari, i prototipat.

  • Vídeo 3: Com enfoquem el postgrau? Plantejament, estructura i assignatures.

(Visited 2 times, 1 visits today)