Actualitat

Actualitat

Sobre fires del llibre internacionals

Bernat Puigtobella, editor de Núvol.com, és durant aquesta setmana el nostre convidat a l’aula d’Internacionalització de la literatura en temps d’Internet. Atès que un dels temes que tractem en aquesta assignatura és el de les[…]

Actualitat

Presentació

En els darrers decennis les tecnologies de la informació i de la comunicació han modificat radicalment les formes de producció, distribució i consum de continguts. La indústria està experimentant un canvi de paradigma que, de[…]