Un estudi de ‘La pell de la frontera’, de Francesc Serés

3 abril, 2018

Treball Final de Grau de Roger Prims. 2018. «’Sí… Però, ara, ¿què faràs, aquí?’ Estratègies narratives de plasmació de la immigració, l’alteritat i la subalternitat a La pell de la frontera, de Francesc Serés». http://hdl.handle.net/10609/74647

Aquest Treball Final de Grau té per objectiu abordar la literaturització del fenomen migratori en el marc del sistema literari català a partir de l’anàlisi de La pell de la frontera (2014), de Francesc Serés (Saidí 1972), l’obra més destacada dels darrers anys centrada en aquest tema i la primera en la qual la immigració dels països empobrits hi té un paper troncal.

L’anàlisi textual de La pell de la frontera focalitza l’atenció, d’una banda, en les estratègies d’articulació d’una veu narrativa capaç de definir els contorns de les alteritats en contacte i, d’altra banda, en dilucidar la intencionalitat que pot incorporar l’exercici literari de Serés. S’observa l’efecte i la voluntat (o no) de denúncia del relat que relliga l’obra i el paper que hi juga la concessió d’una veu pròpia a la subalternitat que representen les persones immigrades, amb el jo narratiu com a eix que vertebra totes les històries de vida relligades en el llibre.

La qüestió que s’hi desenvolupa és la de discernir la frontera entre l’escriptura del jo i la transcripció o la plasmació de les històries de vida de les persones que apareixen en l’obra. Així, s’estudia el tractament narratiu utilitzat per l’autor, que se serveix de la no-ficció per plasmar la informació recollida en entrevistes realitzades a immigrants, en una transcripció passada pel sedàs literari però que alhora vol transmetre, de la manera més veraç possible, la realitat dels desplaçats des de països empobrits que sobreviuen a l’espai fronterer de la Franja. L’articulació de les distintes identitats que apareixen en el decurs dels diferents episodis passa per fer surar multiplicitat d’aspectes que hi van associats, com ara les profundes distàncies culturals o la desigualtats i la vulnerabilitat, i més si el motor són les històries que provenen de l’experiència de la immigració.

Roger Prims

Vegeu-ne la presentació pública (Barcelona, UOC, 12/5/2018) en aquest vídeo:

(Visited 14 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Profesora agregada de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC
Comentaris
Deixa un comentari