licmes-literatura-catalana-grup-de-recerca-uoc-estudis-arts-humanitats
Literatura Catalana, Món Editorial i Societat

Política de privacitat

Qui es el responsable del tractament de les dades personals?

El tractament de les dades personals captades mitjançant el present formulari serà responsabilitat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, la “FUOC”), amb NIF G60667813 y domicili social situat a l’Avinguda del Tibidabo, 39 - 43, 08035 de Barcelona. Si vostè té qualsevol dubte sobre el tractament de la informació personal, pot contactar amb la Delegada de Protecció de Dades mitjançant els següents punts de contacte:

  • Correu electrònic: dpd@uoc.edu
  • Correu postal: Avinguda del Tibidabo, 39 - 43, (08035) Barcelona, a l’atenció de la Delegada de Protecció de Dades de la UOC.

Amb quina finalitat es tractaran les dades personals? Durant quant de temps?

Les dades personals captades mitjançant el present formulari seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar en el seu cas els suggeriments, comentaris o propostes que ens faci arribar.

Les dades personals seran tractades per la FUOC per les finalitats indicades mentre siguin necessàries per gestionar els seus suggeriments.

Quan finalitzi el període indicat, la FUOC conservarà les dades personals bloquejades durant el període en que se’n poguessin derivar responsabilitats legals. Quan expirin tals responsabilitats, les dades personals seran eliminades de forma definitiva.

Quina és la legitimació pel tractament de les dades?

La base legal pel tractament de les dades personals el consentiment.

En tot cas, es podrà retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, a través dels mitjans indicats a l’apartat “¿Quins son els meus drets?” d’aquest document.

Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les dades personals?

La FUOC tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat dels mateixos i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

Comunica la FUOC les dades personals a tercers?

La FUOC comunicarà les dades personals a tercers si es necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin.

Existeixen altres entitats que puguin tenir accés a les seves dades personals per ajudar a la FUOC amb alguna de les tasques relatives a les finalitats de tractament?

La FUOC compta amb diversos proveïdores que l’assisteixen amb l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les seves dades personals.

Quins son els seus drets?

Disposa dels següents drets en matèria de protecció de dades:

DretEn què consisteix?
Dret d’accésConsultar quines dades personals tenim.
Dret de rectificacióModificar les dades personals que tenim quan siguin inexactes.
Dret d’oposicióSol·licitar que no tractem les dades personals per alguna finalitat concreta.
Dret de supressióSol·licitar que eliminem les dades personals.
Dret de limitacióSol·licitar que limitem el tractament de les dades personals.
Dret de portabilitatSol·licitar que et donem en un format informàtic la informació que tenim.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competentPresentar una reclamació davant la autoritat competent per defensar els seus drets, a través de la pàgina web https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/index.html

Per exercir aquests drets, ens ha de remetre una comunicació a Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, bé per correu electrònic a l’adreça dpd@uoc.edu o per correu postal a Avinguda del Tibidabo, 39 - 43, (08035) Barcelona, amb la referència “Protecció de Dades”. La sol·licitud haurà de contenir còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst a la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, li podrem requerir per tal que l’esmeni. L’exercici d’aquests drets es gratuït, tot i que es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds diguin infundades, excessives o repetitives.