Conferència de Maite Puigdevall en una jornada de l’Institut Ramon Llull a Madrid

24 octubre, 2016


La professora Maite Puigdevall participarà en la III Jornada Ensenyar català a Espanya i Portugal: Idees i experiències, organitzada per l’Institut Ramon Llull, que tindrà lloc el divendres 28 d’octubre al Centre Cultural Blanquerna de Madrid.

Puigdevall hi pronunciarà la conferència “Els nous catalans: trajectòries lingüístiques i legitimitats”, que presenta els resultats del projecte “NEOPHON. Nous parlants i noves identitats: pràctiques i ideologies”. En el marc del projecte ens preguntàvem com s’incorpora la població d’origen forà a una nova comunitat lingüística; com aprèn la nova llengua; quins efectes té per als parlants la incorporació a la comunitat lingüística catalana, una llengua minoritzada però que comparteix molts elements de les llengües mitjanes europees; i finalment com afecta aquesta incorporació les seves identitats i quin valor té per a ells el nou capital lingüístic adquirit. Per esbrinar-ho ens hem fixat en les seves trajectòries lingüístiques i hem constatat que hi ha moments vitals i espais on aquest canvi o “muda lingüística” es dóna de manera més clara. Finalment, ens preguntarem com es formen les legitimitats dels parlants, qui són els parlants legítims de les llengües, quines ideologies lingüístiques imperen en el nostre entorn i com s’a dquireixen aquestes legitimitats en l’era post-nacional.

(Visited 21 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari