Llengua, cultura i identitat en l'era global

El grup

IdentiCat es defineix com un grup interdisciplinari de sociolingüistes, psicòlegs socials, historiadors i especialistes en literatura i estudis culturals. Els membres comparteixen l”interès en els processos contemporanis de construcció de la identitat i l’articulació de les subjectivitats, amb un focus predominant en la identitat catalana.

Explorem com la globalització contemporània -caracteritzada per una creixent mobilitat, la terciarització de l’economia, el consumisme i la creació de xarxes digitals- provoca profundes transformacions en la manera com persones i institucions articulen el sentit de pertinença a la societat i a les institucions, i també transforma les maneres en què les persones construeixen les seves subjectivitats a través de l’art, la literatura, el cinema i altres formes d’expressió.

Ens interessa també la relació entre allò psíquic i allò social, és a dir, les maneres com els fenomens associats amb la subjectivitat (el desig, el cos, la identitat) interactuen de forma productiva i sovint conflictiva amb la sociabilitat, les dinàmiques institucionals en la cultura (com ara la construcció del cànon o els usos del passat), els fenomens col·lectius com la nació o els mecanismes d’estratificació social com el gust. Pràctiques lingüístiques, obres literàries, la cultura visual i qualsevol forma de discurs constitueixen les nostres fonts convencionals de dades, documentació i anàlisi.

Les identitats nacionals són un objecte d’estudi important per a nosaltres, tant en les seves manifestacions contemporànies com en la seva evolució històrica, i sempre en relació amb altres eixos principals de categorització social i organització de la subjectivitat, com ara la classe, el gènere, la sexualitat, l’edat, la raça, la religió o la discapacitat.

En aquest context, també tenim una orientació important a incorporar el gènere i la sexualitat com a dimensions claus en la producció de noves subjectivitats en la vida contemporània.

IdentiCat és també un espai de reflexió, intercanvi i acompanyament. Fomentem el treball interdisciplinari entre els nostres membres mitjançant seminaris, discussions de textos teòrics i altres activitats.

IdentiCat també és un espai de formació: actualment dirigim les tesis doctorals de diversos estudiants, sobre temes de sociolingüística, literatura contemporània i estudis culturals.

(Visited 43 times, 1 visits today)