Llengua, cultura i identitat en l'era global

Totes les publicacions

ARTICLES EN REVISTA

 • Subirana, Jaume; Casajuana, Carles (2018) “Josep Carner, diplomático”, Revista de Occidente, 443 (abril 2018), pp. 67-86.  [ISSN: 0034-8635]
 • Llopis,Moisés;  Subirana, Jaume (2018) “Francesc Trabal a Xile: activisme cultural trasplantat”, Els Marges. Revista de llengua i literatura, 115.  [ISSN: 0210-0452]
 • Gomez, M. (2018). “The Mingei Undô, Eudald Serra and the Japanese folk craft collections of the Ethnology Museum of Barcelona: the provenance of a collection”. Museum History Journal. Núm. 2, Pàg. 116-132. ISSN.1936-9816. DOI: 10.1080/19369816.2018.1526453.
 • Pujolar, J. (2018). “Kathryn A. Woolard. Singular and Plural: Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia. Oxford, U.K.: Oxford University Press. 2016. 392 pp.”. Journal of Sociolinguistics. Núm. 3, Pàg. 331-336. ISSN.1360-6441. DOI: 10.1111/josl.12288.
 • Claret, J.; Subirana, J. (2018). “Un santoral laic de referència. Les sèries d’entrevistes a figures culturals en el tardofranquisme”. Catalan Review. Pàg. 23-43. ISSN.0213-5949.DOI: 10.3828/CATR.32.3.
 • Gomez, M. (2018). “A.D.L.A.N and the promotion of young artists: Ramón Marinel·lo, Jaume Sans and Eudald Serra [A.D.L.A.N y la promoción de jóvenes artistas: Ramón Marinel·lo, Jaume Sans y Eudald Serra]”. Arte, Individuo y Sociedad. Núm. 2, Pàg. 225-242. ISSN.1131-5598. DOI: 10.5209/ARIS.56432.
 • Puigdevall, M.; Walsh, J.; Amorrortu, E.; Ortega, A. (2018). “‘I’ll be one of them’: linguistic mudes and new speakers in three minority language contexts”. Journal of Multilingual and Multicultural Development. Núm. 5, Pàg. 445-457. ISSN.0143-4632.DOI: 10.1080/01434632.2018.1429453.
 • Claret, J. (2017). “”Perturbaciones del orden académico”. Els estudiants de la Universitat catalana entre el blau i el vermell (1939-1975)”. Recerques: història, economia, cultura. Núm. 73, Pàg. 133-159. ISSN.0210-380X.
 • Gomez, M. (2017). “The 1935 College Cruise to the ‘Far East’. One trip to Japan and two destinations [El crucero universitario a ‘Extremo Oriente’ de 1935. Un viaje a Japón y dos destinos]”. Mirai. Estudios Japoneses. Pàg. 225-235. ISSN.2531-145X. DOI: 10.5209/MIRA.57114.
 • Richards, G.; Colombo, A. (2017). “Rethinking the Eventful City: Introduction”. Event Management. Núm. 5, Pàg. 527-531. ISSN.1525-9951. DOI: 10.3727/152599517X15053272358997.
 • Colombo, A. (2017). “Music Festivals and Eventfulness: Examining Eventful Cities by Event Genres and Policy Agendas”. Event Management. Núm. 5, Pàg. 563-573. ISSN.1525-9951. DOI: 10.3727/152599517X15053272359022.
 • Colombo, A.; Richards, G. (2017). “Eventful Cities as Global Innovation Catalysts: The Sónar Festival Network”. Event Management. Núm. 5, Pàg. 621-634. ISSN.1525-9951.DOI: 10.3727/152599517X15053272359077.
 • Pujolar, J.; González, I.; Martínez, R. (2017). “Gazte katalanen muda linguistikoak”. BAT. Soziolinguistika Aldizkaria. Núm. 3, Pàg. 51-70. ISSN.1130-8435.
 • Bonet, G.; Claret, J. (2017). “La ‘Caputxinada’ a la premsa de l’endemà”. Revista de Catalunya. Núm. 298, Pàg. 78-92. ISSN.0213-5876.
 • Claret, J. (2017). “El “problema catalán” durante la primera Transición”. Ayer. Núm. 106, Pàg. 265-289. ISSN.1134-2277.
 • Campàs, J.; Fuster, J. (2016). “The humanities in the knowledge society and in the university [Les humanitats en la societat del coneixement i a la universitat]”. Temps d’Educacio. Núm. 51, Pàg. 67-82. ISSN.0214-7351.
 • Fuster, J.; Canadell, R. (2016). “Lluís Cutchet i Víctor Balaguer: historicisme romàntic i liberalisme progressista. L’exemple d’El Conceller”. Cercles: Revista d’història cultural. Núm. 19, Pàg. 75-93. ISSN.1139-0158. DOI: 10.1344/cercles2016.19.1004.
 • Colombo, A. (2016). “How to evaluate cultural impacts of events? A model and methodology proposal”. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Núm. 4, Pàg. 500-511. ISSN.1502-2250. DOI: 10.1080/15022250.2015.1114900.
 • Claret, J. (2016). “Memòria de la repressió franquista a la Universitat espanyola”. Entremons: UPF Journal of World History. Núm. 8, Pàg. 26-46. ISSN.2014-5217.
 • Gomez, M. (2016). “Museizar el mundo desde Barcelona, del Museu Etnològic de Barcelona al Museo de Culturas del Mundo”. Revista de Museología . Núm. 66, Pàg. 6-19. ISSN.1134-0576.
 • Claret, J.; Subirana, J. (2015). “1970, 1925, 2009. Whistling in the stadium as a form of protest”. Journal of Iberian and Latin American Studies. Núm. 1, Pàg. 75-88. ISSN.1470-1847. DOI: 10.1080/14701847.2015.1078989.
 • Gomez, M. (2015). “Traçant universos femenins amb paper maixé: la tradició de Takamatsu-hariko en les col·leccions del Museu Etnològic de Barcelona [Charting Feminine Universes with Papier-mâché: the Takamatsu-hariko Tradition in the Collections of the Ethnological Museum of Barcelona] “. Digithum. Les humanitats en l’era digital. Núm. 17, Pàg. 36-43. ISSN.1575-2275. DOI: 10.7238/d.v0i17.2598.
 • Pujolar, J. (2015). “Language, Migration and Social Inequalities: A Critical Sociolinguistic Perspective on Institutions and Work”. Journal of Sociolinguistics. Núm. 3, Pàg. 416-422. ISSN.1360-6441. DOI: 10.1111/josl.12131.
 • O’Rourke, B.; Pujolar, J. (2015). “New Speakers and processes of new speakerness across time and space”. Applied Linguistics Review. Núm. 2, Pàg. 145-150. ISSN.1868-6311.DOI: 10.1515/applirev-2015-0007.
 • Pujolar, J. (2015). “Jacqueline Urla. Reclaiming Basque. Language, nation, and cultural activism. Reno and Las Vegas: University of Nevada Press, 2012”. International Journal of the Sociology of Language. Núm. 231, Pàg. 189-193. ISSN.0165-2516. DOI: 10.1515/ijsl-2014-0038.
 • Fuster, J. (2015). “La “descoberta de la cultura nacional per les lletres” en el marc del liberalisme centralista (1843-1868)”. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Núm. XXVI, Pàg. 75-93. ISSN.0213-6791. DOI: 10.2436/20.1001.01.140.
 • Pujolar, J.; Puigdevall, M. (2015). “Linguistic ‘mudes”: how to become a new speaker in Catalonia “. International Journal of the Sociology of Language. Núm. 231, Pàg. 167-187. ISSN.0165-2516. DOI: 10.1515/ijsl-2014-0037.
 • O’Rourke, B.; Pujolar, J.; Ramallo, F. (2015). “New speakers of minority languages: The challenging opportunity-Foreword”. International Journal of the Sociology of Language. Núm. 231, Pàg. 1-20. ISSN.0165-2516. DOI: 10.1515/ijsl-2014-0029.
 • Heller, M.; Pujolar, J.; Duchêne, A. (2014). “Linguistic commodification in tourism “. Journal of Sociolinguistics. Núm. 18, Pàg. 539-566. ISSN.1360-6441. DOI: 10.1111/josl.12082. Accés al text complet de la publicació.
 • Colombo, A.; Gomez, M. (2014). “SIMULACRE. Una propuesta de prácticas en entornos E-Learning”. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal. Revista de Universidad y sociedad del conocimiento. Núm. 2, Pàg. 4-21. ISSN.1698-580X. DOI: 10.7238/rusc.v11i3.1781.
 • Puigdevall, M. (2014). “Els nous parlants de llengües minoritàries: pertinences i legitimitats”. Digithum. Les humanitats en l’era digital. Núm. 16, Pàg. 1-3. ISSN.1575-2275. DOI: 10.7238/d.v0i16.2301.
 • Puigdevall, M. (2014). “VILA i MORENO, Xavier (ed). (2013). Survival and Development of Language Communities. Prospects and Challenges. Bristol: Multilingual Matters, 218 p.”. Revista de Llengua i Dret. Núm. 61, Pàg. 252-254. ISSN.0212-5056.
 • O’Rourke, B.; Pujolar, J. (2013). “From native speakers to “new speakers”: problematizing nativeness in language revitalization contexts”. Histoire Epistemologie Langage . Núm. 2, Pàg. 47-68. ISSN.0750-8069.
 • Gomez, M. (2013). “La mirada de Eudald Serra. El artista a través de las colecciones de cerámica japonesa del Museo Etnológico de Barcelona”. Archivo Español de Arte. Núm. 343, Pàg. 221-236. ISSN.0004-0428.
 • Subirana, J.; Fernàndez, J.; Fuster, J. (2013). “Resistance and normalization: uses of the past and cultural discourses in contemporary Catalonia. [Introducció. Resistencialisme i normalització: usos del passat i discursos culturals en la Catalunya contemporània]”. Digithum. Les humanitats en l’era digital. Núm. 15, Pàg. 49-51. ISSN.1575-2275. DOI: 10.7238/d.v0i15.1824.
 • Pujolar, J.; González, I. (2013). “Linguistic “mudes” and the de-ethnicization of language choice in Catalonia”. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Núm. 2, Pàg. 138-152. ISSN.1367-0050. DOI: 10.1080/13670050.2012.720664.
 • Martínez, R.; Pujolar, J.; González, I.; Font, A. (2012). “El poder de la normalitat: Sobre els joves i la llengua a Catalunya”. Journal of Catalan Studies. Núm. 15, Pàg. 1-28. ISSN.1139-0271.
 • Pujolar, J. (2012). “Strubell, Miquel; Boix-Fuster, Emili (ed.). Democratic policies for language revitalisation: The case of Catalan. Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan, 2011. 272 p”. Treballs de sociolingüística catalana. Núm. 22, Pàg. 309-312. ISSN.0211-0784.
 • Busquets, A.; Gomez, M. (2011). “Instructional design and quality: Learning strategies for the course plan and formative activities. A practical case of the Program of East Asian Studies”. International Journal of Knowledge Society Research. Núm. 4, Pàg. 47-61. ISSN.1947-8429. DOI: 10.4018/jksr.2011100104.
 • Pujolar, J.; Fernàndez, J.; Subirana, J. (2011). “Language, Culture and Identity in the Global Age. [Llengua, cultura i identitat en l’era global]”. Digithum. Les humanitats en l’era digital. Núm. 13, Pàg. 79-84. ISSN.1575-2275. DOI: 10.7238/d.v0i13.1186. Accés al text complet de la publicació.
 • Busquets, A.; Gomez, M. (2011). “The Other Half of the Sky: Perceptions of Chinese Women”. International Journal of Current Chinese Studies. Núm. 2, Pàg. 29-41. ISSN.2171-6374.
 • Pujolar, J.; González, I.; Martínez, R. (2010). “Les mudes lingüístiques dels joves catalans”. Llengua i ús: Revista tècnica de política lingüística. Núm. 48, Pàg. 65-75. ISSN.1134-7724.
 • Pujolar, J. (2010). “Immigration and language education in Catalonia: between national and social agendas.”. Linguistics and Education. Núm. 21, Pàg. 229-243. ISSN.0898-5898.DOI: 10.1016/j.linged.2009.10.004.
 • Pujolar, J. (2010). “Codó, Eva (2008). Immigration and Bureaucratic Control. Language Practices in Public Administration”. Journal of Multicultural Discourses. Núm. 1, Pàg. 71-74. ISSN.1744-7143. DOI: 10.1080/17447141003722656.
 • Heller, M.; Pujolar, J. (2009). “The Political Economy of Texts: a Case Study in the Structuration of Tourism”. Sociolinguistic Studies. Núm. 2, Pàg. 177-201. ISSN.1750-8649. DOI: 10.1558/sols.v3i2.177.
 • Colombo, A. (2009). “Expansive Waves Of Festivals: Approaches in economic impact studies of arts festivals”. Economia della Cultura. Núm. 3, Pàg. 351-357. ISSN.1122-7885.DOI: 10.1446/31107.
 • Pujolar, J. (2008). “Escribir la catalanidad: lengua e identidades culturales en la narrativa contemporánea de Cataluña. By Stewart King. pp. 194. Rochester: Tamesis, 2005. ISBN 1-85566-116-0”. Hispanic Research Journal: Iberian and Latin American Studies. Núm. 4, Pàg. 382-384. ISSN.1468-2737. DOI: 10.1179/174582008X325122.
 • Solanilla, L. (2008). “The Internet as a Tool for Communicating Life Stories: a New Challenge for ‘Memory Institutions'”. International Journal of Intangible Heritage. Núm. Vol. 3, Pàg. 103-116. ISSN.1975-4019.
 • Solanilla, L. (2006). “De la trinxera al màster: un nou espai formatiu per a la gestió de la cultura”. Digithum. Les humanitats en l’era digital. Núm. 8, ISSN.1575-2275.
 • Colombo, A. (2006). “Economia de la Cultura: L’impacte econòmic del sector cultural des d’una perspectiva europea”. Digithum. Les humanitats en l’era digital. Núm. 8, Pàg. 3-9. ISSN.1575-2275.
 • Fuster, J. (2006). “Després de la revolució: estratègies industrialistes barcelonines en la construcció de l’estat liberal espanyol (1843-1854)”. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Núm. 16, Pàg. 221-235. ISSN.0213-6791.
 • Pujolar, J. (2005). “Lomas, Carlos (ed.) ¿Todos los hombres son iguales? Identidades Masculinas y cambios sociales. Barcelona: Paidós”. Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas. Núm. 2, Pàg. 297-301. ISSN.1576-7418. DOI: 10.1558/sols.v6i2.297.
 • Carreras, C.; Munilla, G.; Solanilla, L. (2003). “Museos on-line: nuevas prácticas en el mundo de la cultura”. PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Núm. 46, Pàg. 68-77. ISSN.1136-1867.
 • Pujolar, J. (2003). “Fishman, Joshua (ed) (1999). Handbook of Language and Ethnic Identity. New York: Oxford University Press”. Language in society. Núm. 5, Pàg. 719-722. ISSN.0047-4045. DOI: 10.1017/S0047404503225057.
 • Pujolar, J. (2003). “La construcció del gènere en la interacció informal cara a cara: aspectes teòrics i metodològics”. Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas. Núm. 2, Pàg. 485-503. ISSN.1576-7418.
 • Gomez, M. (2003). “Mingei o el arte del pueblo. Las colecciones japonesas del Museu Etnològic de Barcelona”. Artigrama . Núm. 18, Pàg. 199-210. ISSN.0213-1498.
 • Pujolar, J. (2000). “Linguistic Minorities and Modernity, por Monica Heller. Londres: Longman. 1999. 287 pp.”. Revista Iberoamericana de Discurso y Sociedad. Núm. 1, Pàg. 101-103. ISSN.1575-0663.

CAPÍTOLS LLIBRE / ACTES CONGRESSOS

 • Fuster, J. (2017). La política es la gente. A: Claret, J. Pasqual Maragall. Pensamiento y acción. BARCELONA: RBA. Pàg. 17-122. ISBN. 978-84-9056-779-1
 • Colombo, A.; Richards, G. (2017). Creating network value: The Barcelona Sónar Festival as a global events hub. A: Andersson , T.; Armbrecht, J.; Getz, D.; Lundberg, E. The Value of Events. Routledge. ISBN. 9781138678415
 • Fuster, J. (2017). La política és la gent. A: Claret , J. Pasqual Maragall. Pensament i acció. BARCELONA: Edicions de la Magrana. Pàg. 17-114. ISBN. 978-84-8264-823-1
 • O’Rourke, B.; Pujolar, J.; Walsh, J. (2017). Language Education for New Speakers. A: May, S.; McCarty, T. Language Policy and Political Issues in Education. Cham: Springer . Pàg. 1-12. ISBN. 978-3-319-02320-5
 • Claret, J.; Subirana, J. (2017). Silbar en el estadio como forma de protesta: 1970, 1925, 2009. A: Alonso, V.; Medina, F. Deporte, etnicidad e identidades. SANTA CRUZ DE TENERIFE: Le Canarien Ediciones. Pàg. 147-170. ISBN. 978-84-946736-5-8
 • Gomez, M. (2016). Los Fujiwara, una familia de tesoros nacionales vivientes en las colecciones del Museu Etnologic de Barcelona (MEB). A: Gómez, A. Japón y Occidente: el patrimonio cultural como punto de encuentro. SEVILLA: Editorial Aconcagua. Pàg. 517-526. ISBN. 978-84-943237-5-1
 • Fuster, J. (2016). Les revoltes populars i les polítiques de proveïment alimentari a mitjan segle XIX. A: Renom, M. Proveir Barcelona. El municipi i l’alimentació de la ciutat, 1329-1930. BARCELONA: Museu d’Història de Barcelona. Pàg. 271-280. ISBN. 978-84-9850-812-3
 • Pujolar, J. (2016). Language, Immigration, and the Nation-State. A: Bonvillain, N.Routledge Handbook of Linguistic Anthropology. New York: Routledge. Pàg. 301-316. ISBN. 978-0-415-83410-0
 • Fuster, J. (2015). La normalització com a crisi historiogràfica. A: Fernàndez, J.; Subirana, J.Funcions del passat en la cultura catalana contemporània. Institucionalització, representacions i identitat. LLEIDA: Editorial Punctum . Pàg. 241-258. ISBN. 978-84-943779-7-6
 • Claret, J. (2015). La ‘caiguda dels 113’: la confiança trencada entre el Govern Civil i l’Arquebisbat de Barcelona. A: Fernàndez, J.; Subirana, J. Funcions del passat en la cultura catalana contemporània: institucionalització, representacions i identitat. LLEIDA: Editorial Punctum . Pàg. 287-301. ISBN. 9788494377976
 • Fuster, J. (2015). Joan Baptista Guardiola y la recepción del pensamiento de Proudhon en España . A: Gioia, V.; Noto, S.; Sánchez-Hormigo, A. Pensiero critico ed economia politica nel XIX secolo: da Saint-Simon a Proudhon . Bologna: Il Mulino . Pàg. 343-362. ISBN. 978-88-15-26080-2
 • Solanilla, L.; Medina, F. (2015). Popularització i normalització de la cuina catalana a TV3: de Bona cuina a Cuina x solters. A: Fernàndez, J.; Subirana, J. Funcions del passat en la cultura catalana contemporània. Institucionalització, representacions i identitat. LLEIDA: Editorial Punctum . Pàg. 87-104. ISBN. 978 -84-943779-7-6
 • Pujolar, J. (2015). Sprachliche “Mudes’ &- Wie sich unsere sprachlichen Repertoires über die Lebenszyklen hinweg verändern. A: Neuland, E. Sprache der Generationen 2. Aktualisierte Auflage.. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlagsgruppe . ISBN. 978-3-631-65144-5
 • Claret, J. (2014). La universidad de Valladolid por Franco. A: Revolución educativa en la Segunda República y represión franquista. Universidad de Valladolid . Pàg. 147-165. ISBN. 978-84-8448-777-7
 • Colombo, A. (2013). Efectos, impactos y outcomes: variantes tipológicas versus metodologías de análisis. A: Martinell, A. Impactos de la cultura en el desarrollo. GIRONA: Pàg. 1-17. ISBN. 978-84-9984-226-4
 • Busquets, A.; Gomez, M. (2013). Instructional design and quality: Learning strategies for the course plan and formative activities. A practical case of the Program of East Asian Studies. A: Siqueira, S. Governance, Communication, and Innovation in a Knowledge Intensive Society . Information Science Reference. Pàg. 236-250. ISBN. 9781466641587
 • Gomez, M. (2013). La impronta cultural de Occidente en la vida cotidiana japonesa del periodo Namban. A: Lacas Namban: huellas de Japón en España. MADRID: Ministerio de Cultura, Educación y Deporte. Pàg. 149-162. ISBN. 978-84-818-154-05
 • Pujolar, J. (2013). Tourism and gender in linguistic minority communities. A: Kelly-Holmes, H.; Pietikäinen, S. Helen Kelly-Holmes and Sari Pietikäinen Multilingualism and the Periphery. Oxford: Oxford University Press. Pàg. 55-76. ISBN. 9780199945191
 • Gomez, M. (2013). Recuerdos de un viaje: los antiguo omiyage. A: Garcés, P.; Terrón, L.Itinerarios, viajes y contactos Japón-Europa. Peter Lang AG. Pàg. 461-473. ISBN. 978-3-0343-1195-3
 • Claret, J. (2012). La Universidad española en Transición (1975-1976). A: Correa, J.Matrícula y lecciones. XI Congreso Internacional de Historia de las Universidades Hispánicas. VALENCIA: Universitat de València. Pàg. 299-316. ISBN. 9788437090214
 • Colombo, A. (2012). Perception of traditional arts as a methodological proposal to measure arts effects on the immediate society. A: RC37: Sociology of Arts. Join the Session: Analysing art works as a way to social knowledge on the International Sociology Association Forum. Buenos Aires, Argentina. Proceedings. International Sociology Association.
 • Colombo, A. (2012). Traditional arts events as new perspectives of leisure in multicultural societies in Europe. A: RC13: Sociology of Leisure Join the Session: Leisure and the arts: Identity and self-expression on the International Sociology Association Forum. Buenos Aires, Argentina. Proceedings.. International Sociology Association Forum.
 • Colombo, A. (2012). Culture Impact Perception: a model proposal for cultural impact measurement. A: Capturing the Value of Culture on the Conference Making Culture Count: Rethinking measures of cultural vitality, wellbeing and citizenship. 2 &- 4 May 2012, Woodward Conference Centre, University of Melbourne, Australia.. University of Melbourne.
 • Gomez, M. (2012). El movimiento Mingei en las colecciones del Museu Etnològic de Barcelona. El caso de los Kyôdo-gangu o juguetes populares y tradicionales japoneses. A:La creación artística como puente entre Oriente y Occidente: sobre la investigación del Arte Asiático en países de habla hispana . Universidad Complutense de Madrid. Pàg. 156-165. ISBN. 978-84-608-1263-0
 • Claret, J. (2012). El sueño de una universidad republicana, 1931-1939. A: Neto, V.República, Universidade e Academia. Coimbra: Edições Almedina. Pàg. 53-62. ISBN. 978-972-40-4734-8
 • Pujolar, J. (2011). Catalan-Spanish language contact in social interaction. A: Cots, J.; Payrató, L. The Pragmatics of Catalan. Berlin: Mouton de Gruyter. Pàg. 361-385. ISBN. 978-3-11-023868-6
 • Claret, J. (2011). El legado de la Universitat de Barcelona autónoma. A: Barona, J. El exilio científico republicano. VALENCIA: Universitat de València . Pàg. 233-248. ISBN. 978-84-370-7831-1
 • Puigdevall, M. (2011). Obstacles a la promoció de les llengües minoritàries d’Europa. Com superar-los? . A: Actes del I Simposi Internacional sobre Situació i Perspectives del Plurilingüisme a Europa. València 2008. VALENCIA: Acadèmia Valenciana de la Llengua. Pàg. 117-128. ISBN. 978-84-482-5659-3
 • Gomez, M. (2011). La pervivencia en el Japón actual de festividades tradicionales: el caso del “hina matsuri” y el “tango-no-sekku”. A: Almazan, D.; Barlés, E. Japón y el mundo actual. ZARAGOZA: Universidad de Zaragoza . Pàg. 417-434. ISBN. 978-84-15-27408-7
 • Pujolar, J.; Jones, K. (2011). Literary tourism: new appropriations of landscape and territory in Catalonia. A: Duchêne, A.; Heller, M. Language in Late Capitalism. Pride and Profit. London: Routledge. Pàg. 93-115. ISBN. 978-0-415-88859-2
 • Claret, J. (2011). La depuració de la Universitat catalana. A: Martínez, À.; Zarzoso, A.Medicina, guerra i exili: una generació destruïda per la guerra. BARCELONA: CSIC. Pàg. 49-65. ISBN. 978-84-931588-4-2
 • Claret, J. (2011). Pròleg. A: Tugores, A. Víctimes invisibles. La repressió de la dona durant la Guerra Civil i el franquisme a Mallorca. BARCELONA: Tria Llibres. Pàg. 11-18. ISBN. 978-84-92912-11-7
 • Colombo, A. (2010). Film Festivals Effect in the Social Construction of everyday Life on Global Multicultural Cities. Festival Cinema is a Strategy for a cultural Transmission?. A:Joint Session RC21: the impact on Im/migration on Urban Culture, Public Arts and Public Space. XVII ISA World Congress of Sociology 11-17 July 2010 Gothenburg, Sweden. Proceedings. International Sociological Association ISA.
 • Colombo, A. (2010). Desarrollo de los públicos actuales. A: Colomer, J.; Garrido, A. Los públicos de las artes escénicas. Escenium 2010. Foro internacional de las artes escénicas, Bilbao 10, 11 y 12 de Febrero 2010 – Palacio de Congresos Euskalduna Jauregia. MADRID: La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales. Pàg. 79-97.
 • Claret, J.; González, Ò.; López, M.; Martí, E.; Marchan, J. (2010). Apéndices. A: Manzano, E. Épocas medievales . BARCELONA: Editorial Crítica. Pàg. 697-835. ISBN. 978-84-8432-938-1
 • Gomez, M. (2010). Las colecciones del Museu Etnològic de Barcelona. Las colecciones de Eudald Serra. A: San Ginés, P. Cruce de miradas, relaciones e intercambios. GRANADA: Universidad de Granada . Pàg. 211-230. ISBN. 978-84-338-5150-5
 • Colombo, A. (2010). Impacto social en la audiencia de un festival.. A: Cuadrado, M.Mercados Culturales. Doce estudios de marketing. BARCELONA: Editorial UOC. Pàg. 59-73. ISBN. 978-84-9788-127-2
 • Claret, J.; López, M.; González, Ò.; Martí, E.; Marchan, J. (2010). Apéndices. A: De Riquer, B. La dictadura de Franco. BARCELONA: Editorial Crítica. Pàg. 755-906. ISBN. 978-84-9892-063-5
 • Claret, J. (2010). Cuando las cátedras eran trincheras. La depuración política e ideológica de la Universidad española durante el primer franquismo. A: Aróstegui, J.; Gálvez, S.Generaciones y memoria de la represión franquista. VALENCIA: Universitat de València . Pàg. 237-257. ISBN. 978-84-370-7850-2
 • Colombo, A.; López, T.; Martinell, A. (2010). Models de polítiques culturals: una aproximació des dels exemples. A: Polítiques Culturals. estrategies i cooperació. BARCELONA: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) . ISBN. 9788469286111
 • Colombo, A. (2009). Captación y desarrollo de públicos. A: Talleres Escenium 2010. MADRID: La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales. Pàg. 10-11.
 • Colombo, A. (2009). Audience of film festivals and cultural transmission: an empirical research from Barcelona. A: AIMAC – 10th International Conference on Arts and Cultural Management. June, Dallas, USA. Proceedings.. AIMAC.
 • Colombo, A. (2009). La cultura, la riquesa i el benestar de les nacions. A: E+C Congrés internacional de Economia i Cultura Barcelona Maig 2009. BARCELONA: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
 • Claret, J.; Martí, E.; Marchan, J.; López, M.; González, Ò. (2009). Apéndices. A: Plácido, D.Historia de España: Hispania Antigua, Volumen 1. BARCELONA: Editorial Crítica. Pàg. 625-794. ISBN. 978-84-7423-915-7
 • Claret, J.; Martí, E.; Marchan, J.; López, M.; González, Ò. (2009). Apéndices. A: Moreno, J.; Villares, R. Historia de España: Restauración y dictadura, Volumen 7. BARCELONA: Editorial Crítica. Pàg. 555-734. ISBN. 978-84-7423-921-8
 • Claret, J.; Martí, E.; González, Ò.; López, M.; Marchan, J. (2009). Apéndices. A: Fernández, P. Historia de España: La crisis de la Monarquia, Volumen 4. BARCELONA: Editorial Crítica. Pàg. 565-807. ISBN. 978-84-7423-966-9
 • Claret, J. (2009). La intel·lectualitat assetjada: la universitat republicana espanyola davant la Guerra Civil. A: Aznar, M.; Barona, J.; Navarro, F. València, capital cultural de la República (1936-1937). VALENCIA: Universitat de València . Pàg. 103-115. ISBN. 978-84-370-7308-8
 • Pujolar, J. (2009). Immigration in Catalonia: marking territory through language.. A: Baynham, M.; Collins, J.; Slembrouk, S. Globalization and Language Contact: Spatiotemporal Scales, Migration Flows, and Communicative Practices.. London: Continuum International. Pàg. 85-105. ISBN. 978-1-4411-1253-8
 • Fuster, J. (2009). Cerdà i la política progressista . A: Navas, T. La política pràctica. Cerdà i la Diputació de Barcelona. BARCELONA: Diputació de Barcelona. Pàg. 81-89. ISBN. 978-84-9803-338-0
 • Pujolar, J. (2009). Discussion on Maarten Mous Paper. A: Junyent, M. Transferences. The Expression of Estra-Linguistic Processes in the World’s Languages.. VIC: Eumo Editorial. Pàg. 233-240. ISBN. 0788497663526
 • Pujolar, J. (2008). African Women in Catalan Language Courses: Struggles over Class, Gender and Ethnicity in Advanced Liberalism. A: McElhinny, B. Words, Worlds and Material Girls: Language, Gender, Global Economies. Berlin: Mouton de Gruyter. Pàg. 305-347. ISBN. 978-3-11-019574-3
 • Colombo, A.; Rossello, D. (2008). Fira Tàrrega (Teatre al Carrer). A: Colombo, A.; Rossello, D. Gestión Cultural; Estudios de Caso. BARCELONA: Editorial Ariel . Pàg. 95-112. ISBN. 978-84-344-2226-1
 • Claret, J.; González, Ò.; Marchan, J.; López, M.; Martí, E. (2008). Apéndices. A: Fusi, J.; García, J.; Sánchez, J. España y Europa. BARCELONA: Editorial Crítica. Pàg. 539-625. ISBN. 978-84-8432-920-6
 • Pujolar, J. (2008). Gender and bilingualism: connecting experiences and theories. A: Bou, P.; Santaemilia, J. Gender and Sexual Identities in Transition: International Perspectives. Cambridge: Cambridge Scholar Press. Pàg. 1-23. ISBN. 9781847186683
 • Claret, J.; Martí, E.; Marchan, J.; López, M.; González, Ò. (2008). Apéndices. A: Ruiz, P.Reformismo e ilustración. BARCELONA: Editorial Crítica. Pàg. 627-745. ISBN. 978-84-8432-297-9
 • Gomez, M. (2008). Valores femeninos en la cultura popular japonesa: las muñecas tradicionales. A: Almazan, D.; Barlés, E. La mujer japonesa: Realidad y mito. ZARAGOZA: Universidad de Zaragoza . Pàg. 111-128. ISBN. 978-84-7733-998-4
 • Busquets, A.; Gomez, M. (2008). Primeras miradas hacia la mujer oriental: La percepción de las mujeres chinas a través de los textos españoles de los siglos XVI y XVII.. A: La mujer japonesa: realidad y mito. Zaragoza. ZARAGOZA: Prensas Universitarias de Zaragoza. Pàg. 689-712. ISBN. 978-84-7733-998-4
 • Fuster, J. (2008). La època isabelina: La consolidació de l’estat centralista (1840-1868). A: Risques, M. Història de L’ajuntament de Barcelona. De l’ocupació napoleònica a l’actualitat.. BARCELONA: Enciclopèdia Catalana. Pàg. 52-87. ISBN. 078-84-412-1739-3
 • Claret, J. (2008). La destrucción de capital humano. El caso de la universidad española. A: Fuentes, E. Economía y economistas españoles en la Guerra Civil, Volúmen 2. MADRID: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Pàg. 411-434. ISBN. 978-84-810-9768-9
 • Pujolar, J. (2007). Competències lingüístiques i desigualtats socials. A: Guasch, O.; Nussbaum, L. Aproximacions a la noció de competència plurilingüe. BARCELONA: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pàg. 87-100. ISBN. 978-84-608-0626-4
 • Claret, J. (2007). La Universidad de Salamanca, plataforma de la represión en el sistema universitario español. A: Robledo, R. Esa salvaje pesadilla. Salamanca en la guerra civil española. BARCELONA: Editorial Crítica. Pàg. 215-229. ISBN. 978-84-8432-901-1
 • Pujolar, J. (2007). Bilingualism and the nation-state in the post-national era.. A: Heller, M.Bilingualism: A Social Approach.. Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd. . Pàg. 71-95. ISBN. 18722403987229
 • Claret, J.; Sòria, F.; López, M.; González, Ò.; Martí, E. (2007). Apéndices. A: Casanova, J.República y guerra civil. BARCELONA: Editorial Crítica. Pàg. 417-502. ISBN. 978-84-8432-878-0
 • Claret, J. (2007). La memoria intelectual española: la Universidad de Granada (1931-1945). A: Cohen, A.; Peinado, R. Historia, historiografía y ciencias sociales. GRANADA: Universidad de Granada. Pàg. 187-204. ISBN. 978-84-338-4628-0
 • Fuster, J. (2007). Lluís Cutchet i l’ideal liberal de l’historicisme romàntic. A: Miscel·lània Ernest Lluch. Volum 2. BARCELONA: Fundació Ernest Lluch. ISBN. 978-84-690-8458-8
 • Pujolar, J. (2007). Gènere i bilingüisme: connectant experiències i teories. A: Bou, P.; Maruenda, S.; Santaemilia, J.; Zaragoza, G. International Perspectives on Gender and Language. VALENCIA: Universitat de València . Pàg. 3-30. Accés al text complet de la publicació.
 • Claret, J.; Marchan, J.; López, M.; González, Ò.; Martí, E. (2007). Apéndices. A: Bernal, A.Monarquía e imperio. BARCELONA: Editorial Crítica. Pàg. 631-747. ISBN. 978-84-8432-877-5
 • Pujolar, J. (2006). The future of Catalan: language endangerment and nationalist discourses in Catalonia. A: Duchene, A.; Heller, M. Discourses of endangerment: interest and ideology in the defense of languages. London: Continuum International. Pàg. 121-148. ISBN. 0-8264-8745-9
 • Pujolar, J. (2003). Els ‘gamberrus’ i la sociolingüística del gènere. A: Chavarria, A.; Fernàndez, J. Calçasses, gallines i maricons: Homes contra la masculinitat hegemónica.. MANRESA: Angle Editorial . Pàg. 92-107. ISBN. 84-96103-21-8
 • Pujolar, J. (2000). The effect of migration on the patterns of language use in Catalonia. A: Mathias, J.; Thomas, P. Developing Minority Language: The Proceedings Of The Fifth International Conference On Minority Languages . Cardiff: Gomer Press . Pàg. 115-127. ISBN. 9781859029626

 

DOCUMENTS CIENTIFICOTÈCNICS

 • Munilla, G.; Garcia , D.; Solanilla, L. (2003). TIC i Patrimoni: Seguiment, Avaluació i Estudi de públic. Museu virtual & museu presencial.. IN3 – Internet Interdisciplinary Institute.

 

 

(Visited 41 times, 1 visits today)