Beca de doctorat projecte NEOPHON

26 octubre, 2015

S’ha obert la convocatòria per a beques predoctorals associades als projectes de recerca finançats a través del pla nacional del Ministeri d’Economia i Competitivitat. Dins aquest pla, s’ha concedit finançament per a un projecte del grup de recerca sobre “Llengua, cultura i identitat en l’era global”.

Aquest projecte porta per títol “ Nuevos hablantes, nuevas identidades: prácticas e ideologías lingüísticas en la era post-nacional” (Ref. FFI2011-24781) i l’investigador principal és Joan Pujolar, dels Estudis d’Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. La resolució del ministeri inclou una beca per a formació de personal investigador a la qual poden optar totes les persones que han obtingut les seves llicenciatures o titulacions equivalents des de l’any 2008 fins ara. 

Volem invitar els estudiants interessats a presentar les seves candidatures. Per a tal fi, cal que: 

  1. Cursin la seva sol·licitud al ministeri ( abans del 23 de febrer de 2012 a les 15:00 hores.
  2. Sol·licitin l’accés al doctorat de la UOC en Societat de la informació i del coneixement Dins el propi programa de doctorat, hi ha unes línies de recerca: una d’elles és el nostre projecte. Hauria de demanar d’acollir-se a aquesta línia en la seva sol·licitud.
  3. Estiguin en condicions de demostrar un nivell d’anglès de Proficiency of equivalent.

Com a becari del doctorat de la UOC, la persona seleccionada haurà de viure a Barcelona o rodalies i fer horari regular a l’edifici de MediaTic del Poblenou. Si cal, es poden demanar visats amb l’assessorament de la UOC. 

En la selecció de sol·licitants es tindran en compte els següent criteris: 

  1. Es prioritzaran els candidats amb coneixements previs de sociolingüística obtinguts en titulacions de llengua, traducció, antropologia, sociologia o similars.
  2. Es prioritzaran els candidats que hagin cursat ja els crèdits necessaris de postgrau/màster que donen accés al període de recerca del doctorat.
  3. Es tindran en compte la congruència entre el tema del projecte i els interessos acadèmics expressats pels candidats. En aquest sentit, es tindran en compte de manera especial l’experiència aportada en matèria de treballs de fi de carrera, tesines, comunicacions en congressos i seminaris, publicacions o experiència professional prèvia o de voluntariat.

Per qualsevol informació addicional, podeu contactar l’investigador principal del projecte: jpujolar@uoc.edu.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari