1a Jornada IDENTICAT

12 setembre, 2023

La qüestió migratòria: Galícia com a estudi de cas

El grup de recerca IdentiCat inicia una nova activitat anual dedicada a treballar un tema transversal d’interès de tot el grup i amb la participació d’estudiosos invitats. 

Uns podeu inscriure aquí .

L’ésser humà migra. Des de l’origen de l’espècie fins als nostres dies, aquest ha estat un tret inalterable. Ja fos per raons econòmiques, polítiques, professionals o personals, els fluxos humans s’han estès fins el darrer racó de la Terra –i ara parla de Mart— i encara avui es mantenen, tot impactant tant en les societats de partida com d’arribada. En el cas de Catalunya, aquests moviments individuals i col·lectius han generat un interès sostingut en el temps, amb aproximacions des d’àmbits tan diversos com la demografia, la sociolingüística, la literatura, la història, la sociologia, l’economia o els estudis culturals. Aquesta transversalitat temàtica coincideix plenament amb la interdisciplinarietat del nostre Grup de Recerca Consolidat, tot justificant que centri la Primera Jornada Identicat, a partir de l’estudi de cas d’una altra comunitat estretament vinculada amb la qüestió migratòria: Galícia.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari