Welcome to Hell vers la Cimera G-20

6 de juliol de 2017

Hamburg 2017  

No hi ha millor exemple de la diferència entre els anomenats Planned Events i els Unplanned Events,  que el que avui a succeït a Hamburg. La manifestació d’un dels blocs anticapitalistes més actius a Europa davant un dels esdeveniments més importants a nivell polític, econòmic i social del món, la Cimera del G-20.

La major diferència entre els esdeveniments planificats i els que no ho són, és bàsicament que el disseny anticipat permet organitzar les accions que passen davant d’una situació determinada. En una realitat com la d’avui a Hamburg, queda clar que la Cimera G-20 no només està detalladament planificada sinó no hi ha espai per a la innovació ni la improvisació. Cada detall, cada ordre protocol·lari està estudiat, pactat i acordat a nivell diplomàtic internacional. Contràriament una manifestació amb unes 20 mil persones es dibuixa com una cosa espontani no planificat, incontrolable i desorganitzat ¿però realment una acció d’aquest nivell pot ser espontània?

La resposta és no, una manifestació d’aquestes dimensions davant d’una cimera com la del G-20 està molt més planificada del que sembla. Tant des del punt de vista dels cossos de seguretat, els de primers auxilis i els manifestants. El que si que no té ningú sota control, és el que passa vers una situació inesperada. Els cossos de seguretat estan organitzats a nivell central mentre que els manifestants s’organitzen a través de nodes independents que moltes vegades tenen una difícil i complexa coordinació . Així en aquest espai de llibertat descoordinada és on en certes ocasions apareixen les manipulacions, provocacions, situacions incertes i no planificades. Per això ara com ara les manifestacions encara les considerem Unplanned Events.

(Visited 29 times, 1 visits today)