5 competències d’un organitzador d’esdeveniments | Organització d’esdeveniments

13 de setembre de 2016

Moltes vegades busquem eines, recursos o passos a seguir per organitzar un esdeveniment amb èxit. No obstant això, sovint ens oblidem d’un dels aspectes més indispensables d’aquest procés: l’equip i les competències dels integrants.

Quines competències ha de tenir un organitzador d’esdeveniments?

Hi ha moltes maneres de gestionar un equip, però més enllà del lideratge o la repartició de responsabilitats, cal tenir en compte de forma individualitzada la gestió de les emocions i la personalitat, tant durant la planificació com l’execució de l’esdeveniment, per tal d’obtenir el millor resultat.
Si bé ningú és igual i partim de la idea que tots / es tenim fortaleses i debilitats, hi ha diversos consells que us poden ser útils abans d’emprendre aquest procés d’organitzar un esdeveniment, que són les competències indispensables de qualsevol organitzador d’esdeveniments. Des del postgrau de Gestió d’esdeveniments, culturals, esportius i corporatius fem un repàs de les 5 més característiques. 
 
oragnizador de eventos organizacion de eventos
 

Autoconeixement

Conèixer-se a si mateix és molt important. Una de les competències de tot organitzador d’esdeveniments és ser conscient de les teus punts forts i els teus punts febles en la gestió d’un esdeveniment, per potenciar al màxim allò amb el que es destaca, alhora que trobar trucs per minimitzar o transformar les debilitats. Reconeixer quines són les fortaleses i les debilitats que es posseeixen, tant les pròpies com els integrants de l’equip, es un dels requisits indispensables per poder fer front a qualsevol responsabilitat de forma satisfactòria.

Dominar els egos. Saber negociar.

Ningú ni res és millor que ningú. A vegades, quan es treballa en equip, es pot arribar a confrontacions d’egos per diversos interessos. Hi ha una línia molt fina entre cedir i mantenir l’opinió costi el que costi. Tot organitzador d’esdeveniments ha de saber negociar de tal manera que tots surtin guanyant. Un equip satisfet és, en la majoria dels casos, sinònim d’un esdeveniment exitós. Un organitzador d’esdeveniments ha de saber plantejar una solució en què tots guanyin d’alguna part, encara que no obtingui tot el que desitjava. És important recordar que és un equip.

Fer crítiques constructives

Saber transmetre crítiques constructives és una de les virtuts de qualsevol organitzador d’esdeveniments. Per exemple, si no li agrada com treballa un company seu, saber transmetre la queixa de forma constructiva i plantejar una solució perquè canviï. Potser la persona amb la qual està comunicant-se li suposa una dificultat la feina que està emprenent, i amb un canvi de dinàmica pot arribar a ser més productiu. Tenir clar sempre l’objectiu.

Saber delegar

No sempre es pot arribar a tot. No per això s’és menys efectiu. Reconèixer com administrar el temps i saber com multiplicar és sabent delegar a les persones indicades. És una eina virtuosa que tot organitzador d’esdeveniments ha de fer servir per arribar més lluny.

Dominar la frustració i tenir una bona gestió de l’estrès

Treballar en la gestió d’esdeveniments és un dels treballs que més suport i gestió de l’estrès exigeix. No deixar-se portar per la frustració i el pànic, com ara en ple esdeveniment, és un dels grans reptes i competències indispensables. En els moments d’estrès, mantenir la calma i el focus. És imprescindible tenir com a lema “Trobar una solució a les queixes i conflictes per poder transformar la situació.”

(Visited 104 times, 1 visits today)