Un equip docent dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC ha rebut el Premi TED Ambassador pel seu estudi sobre integritat a la contractació pública

27/12/2023
Premio TED Ambassador

Els professors dels Estudis de Dret i Ciència Política Agustí Cerrillo Martínez i Ramon Galindo Caldés, el professor de la Universitat de Castella-la Manxa Javier Miranzo-Díaz, i l’ajudant de recerca Judith Castro Carranza han rebut el Premi TED Ambassador pel seu article d’investigació Corruption risk analysis in local public procurement: a look at the Àrea Metropolitana de Barcelona.

El Premi TED Ambassador és un concurs promogut per l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea, que té com a objectiu identificar i premiar la investigació a l’àmbit de la contractació pública. En aquest sentit, Agustí Cerrillo destaca que aquest premi “ens ajuda a situar la nostra investigació en l’àmbit europeu i ens posiciona per poder generar i participar en projectes amb investigadors d’altres països. Un dels aspectes més destacables de l’article és que incorpora una anàlisi empírica de la situació en què es troben les administracions públiques en la prevenció de la corrupció en la contractació pública, que permet contrastar fins a quin nivell s’està aplicant allò que preveu la legislació vigent”.

Agustí Cerrillo, catedràtic en Dret administratiu, explica que aquest estudi proposa avaluar quin és l’impacte dels mecanismes d’enfortiment de la integritat a la contractació pública que estan adoptant les administracions públiques. “En particular, l’anàlisi se centra en els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i s’organitza al voltant d’un conjunt d’indicadors dividits en cinc grans àmbits: codis ètics, òrgans de control, transparència, conflictes d’interessos i canals de denúncia i protecció dels denunciants. L’estudi conclou que malgrat els esforços que fan les administracions locals per enfortir la cultura d’integritat en la contractació pública, encara està lluny d’haver-se completat perquè es mantenen mancances institucionals i normatives”.

TED és la versió en línia del ‘Suplement del Diari Oficial de la Unió Europea’, dedicada a la contractació pública. És la porta oficial a oportunitats de negoci a la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu i els països membres de l’Acord sobre Contractació Pública.

(Visited 72 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari