Redefinint les infraestructures per a una mobilitat sostenible: els accessos a la ciutat de Barcelona

2 desembre, 2022
webinar-mobilitat

Els Estudis d’Economia i Empresa de la UOC organitzen el seminari web Redefinint les infraestructures per a una mobilitat sostenible: els accessos a la ciutat de Barcelona que tindrà lloc el pròxim dimarts 13 de desembre a les 19h CET en format online. Podeu inscriure-us en aquest enllaç.

El sector del transport representa fins a un 30% del total de l’energia final consumida i un 25% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea. Aquest consum d’energia prové principalment de recursos fòssils, està creixent amb el temps i les seves externalitats sobre les ciutats (contaminació, soroll, congestió, etc.) han començat a generar un fort debat social. Tot i que ja fa temps que les autoritats estan implementant polítiques per afavorir una mobilitat més sostenible, el cert és que els resultats no són els esperats, cosa que ha portat a endurir les mesures. La Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, per exemple, obliga a la redacció de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible als municipis de més de 50.000 habitants i els insta a crear de Zones de Baixes Emissions. Aquestes mesures tenen un fort impacte, no només sobre la mobilitat urbana, sinó també sobre els desplaçaments intermunicipals de les grans urbs, i en conseqüència els accessos a aquestes. En aquest webinar es debatrà sobre les principals polítiques i mesures que s’estan contemplant a la ciutat de Barcelona per als pròxims anys, així com les repercussions socioeconòmiques i operacionals que puguin tenir.

Ponents

Cristina Jiménez Roig

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UCM i màster de Planificació Urbana i Regional per la Universitat de Portland State Oregon (EUA). Té més de 25 anys d’experiència laboral en l’àmbit de la planificació territorial i de la mobilitat a diferents empreses del sector públic. En l’actualitat, és responsable de l’àrea d’estudis de mobilitat de Barcelona Regional.

Javier Ortigosa Marín

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC, màster en Transport i logística per la Universitat Tecnològica de Chalmers i doctor en Enginyeria de Trànsit per l’ETH-Zürich. Especialista en xarxes i en operativa del trànsit, coordina temes de mobilitat i d’infraestructures al Servei de Redacció del Pla Director Urbanístic Metropolità.

MODERADOR: Eduard J. Alvarez-Palau

Doctor en Enginyeria i Infraestructures del Transport (UPC), enginyer de Camins, Canals i Ports (UPC), i màster de Direcció d’Organitzacions (UOC). Professor agregat dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC i membre del grup de recerca Sustainability, Management and Transport (SUMAT). Prèviament, ha estat investigador postdoctoral a la Universitat de Cambridge, becari de la Comissió Europea (DG MOVE), professor associat de la UPC i consultor extern de la UOC. Té també experiència en la direcció de projectes d’enginyeria civil, planificació urbanística i transport a l’empresa privada en l’àmbit internacional.

(Visited 47 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari