Cap a una nova governança de la destinació turística: l’enfocament de gestió de les destinacions turístiques intel•ligents (DTI)

22/08/2017

TURISME – A 22 d’Agost de 2017.


Continuem amb les aportacions a Oikonomics. El tercer article del número 7 d’aquesta revista és obra de David Giner. La seva contribució està centrada en un vector indispensable a l’hora de pensar les destinacions al segle XXI: la governança en el marc del turisme intel·ligent. Un turisme intel·ligent, però, en què la tecnologia i la connectivitat deixen d’estar al centre del debat i de les solucions, i que incorpora una visió més centrada als agents i la cooperació. Tot plegat per a fer del turisme una activitat amb més participació i capaç d’incidir en la millora de la qualitat de vida de les destinacions i de les persones que les habiten i visitin.


L’evolució de les TIC i internet mostra una clara influència directa i indirecta en tots els àmbits de desenvolupament de les destinacions turístiques, tant en tasques internes com externes. Les destinacions afronten un nou cicle de creixement en què han de recórrer, amb més o menys intensitat, a l’ús de nous desenvolupaments tecnològics, però també a noves fórmules i estratègies de gestió i planificació. Es tracta, al cap i a la fi, d’abordar amb garanties la necessitat de reorientar-se cap a un model més eficient, adaptat als canvis de la demanda i basat en la integració de tots els elements que conformen la destinació, entre els quals, el turista i la població local.

És en aquest context que sorgeix un nou marc de gestió en la base de la qual apareix la governança turística i en què l’ús de les TIC i internet es presenta com a peça clau per a facilitar aquesta transició cap al nou model de destinació turística intel·ligent, basat en el coneixement i en la participació activa de tots els seus agents, entre altres aspectes.

Si vols llegir l’article complet pots fer-ho al web de Oikonomics.

(Visited 88 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professor col·laborador dels programes de turisme de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Institut Valencià de Tecnologies Turístiques (Invat.tur) .
Comentaris
Deixa un comentari