David Giner

Autor / Autora
Professor col·laborador dels programes de turisme de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Institut Valencià de Tecnologies Turístiques (Invat.tur) .
Cap a una nova governança de la destinació turística: l’enfocament de gestió de les destinacions turístiques intel•ligents (DTI) TURISMETurisme i TIC

Cap a una nova governança de la destinació turística: l’enfocament de gestió de les destinacions turístiques intel•ligents (DTI)

TURISME – A 22 d’Agost de 2017. Continuem amb les aportacions a Oikonomics. El tercer article del número 7 d’aquesta revista és obra de David Giner. La seva contribució està centrada en un vector indispensable[…]