NFT: quan el col·leccionisme passa de ser físic a ser virtual

02/11/2021
NFT

Tots entenem que una col·lecció és una cosa única i irrepetible i l’art de col·leccionar és una passió que pot anar des del més preat pel mercat a allò que només aporta valor al col·leccionista. Comprar un quadre, obra d’art o qualsevol altre producte únic és un procés llarg i, en la majoria de casos, abundós, ja que sempre es busca que sigui únic i irrepetible.

Fins ara s’ha entès l’art del col·leccionisme o de la compra de productes únics com l’adquisició d’un bé, un producte que és tangible (podem veure, tocar, olorar i fins i tot ingerir com en el cas de vins únics d’anyades especials), fins i tot podem trobar obres que se subhasten per milers d’euros i que duren un temps limitat.

Tot això és concebible per una ment racionalment física, és a dir, que entén l’adquisició d’un bé únic com una cosa física, tangible i poder admirar sol o en companyia. Però sembla que, com pràcticament tot a la nostra societat, també el col·leccionisme i la recerca de peces úniques tendeix a ser digital, virtual, passant de ser un bé a un servei, és a dir, que no el podem tocar, guardar físicament o admirar-lo a casa nostra, si bé sempre ho podem portar a sobre.

Blockchain i NFT

Els canvis cap al col·leccionisme virtual passen pels NFT, Non Fungible Token, que són token o vals digitals únics i irrepetibles i verificats per una cadena de blocs, o blockchain, que li donen aquesta capacitat de ser únics i irrepetibles. Encara que la definició no és fàcil, sí que ho és el producte en si: estem parlant de vídeos, imatges, pel·lícules, cançons, o qualsevol altre fitxer que és únic i no es pot repetir, qui el posseeixi té la propietat de l’arxiu només per a ell.

Tornant a la part més física, potser més fàcil d’entendre, és com comprar una obra d’art única, però en comptes de tenir-lo al nostre jardí o al menjador de casa, ho tindrem al núvol, de forma virtual, encara que la propietat de l’article està sostinguda per la cadena de blocs que garanteixen i afirmen que és únic, de manera que podem dir a tots els nostres amics que aquesta imatge és nostra, és única i de propietat privada.

Aquesta cadena de blocs és el “rebut” digital equivalent al de la casa de subhastes o de la galeria d’art on fins ara s’han adquirit les obres d’art, per la qual cosa sempre cal mantenir en lloc segur les claus indicades pel blockchain. És la garantia que ens trobem davant d’un producte autèntic, no pas una falsificació o una imitació.

Però, per què es paguen immenses fortunes per obres que només són un arxiu digital que, en teoria, tots podem veure a internet? Aquí és on el mercat i la tecnologia intervenen de la mà per transferir la capacitat d’adquirir un producte del món físic al món digital.

Al món físic podem comprar pràcticament qualsevol producte i el mateix podem fer al virtual, a través dels NFT podem adquirir un ampli ventall de productes que no difereixen dels tradicionals, encara que amb la comoditat d’estar asseguts davant del nostre ordinador. Alguns exemples de “productes” que podem adquirir amb NFT són:

 • Col·leccionables.
 • Qualsevol representació d’art digital.
 • Objectes de jocs digitals, amb un mercat a l’alça i amb veritables fans del col·leccionisme.
 • Productes reals, com cases o automòbils.
 • Objectes de mons virtuals, aspecte que està guanyant terreny dins aquest món dels NFT

La pandèmia ha estat un altre trampolí per a aquest sector, en tenir la societat menys capacitada de viatjar i relacionar-se, el món virtual ha crescut en tots els aspectes, cosa que ha propiciat que el sector dels NFT i les “obres d’art” digitals hagin tingut un creixement més gran del que s’esperava.

Un mercat en clar creixement

Encara que a primera vista sembli que només les empreses nascudes en línia són les que són presents al món del NFT, podem trobar cada vegada més empreses amb productes físics que troben una altra manera de fer negoci al sector dels token no fungibles.

Nft, Tecnología, Imagen, Digital, Blockchain, Dibujo

Empreses com Coca-Cola, Taco Bell, NBA Top Shots, Stella Artois, Mattel, Dolce & Gabbana o fins i tot McDonald’s, per posar alguns exemples, són marques reconegudes al seu segment que han realitzat incursions al món dels NFT, aportant productes virtuals per a compradors interessats a obtenir un producte únic i poder sentir com algú especial amb aquest producte.

Totes aquestes empreses, i les pròpies natives de l’entorn digital, ofereixen productes únics i diferents com pot ser la “jaqueta virtual” de Coca-Cola que es va adquirir per 575.000$, una veritable fortuna per a un producte que no existeix físicament.

Al món de l’art aquesta tendència s’anomena criptoart i també té una gran acceptació per part de nous artistes que veuen internet com una plataforma per donar-se a conèixer i obtenir una fama que, al món real, costaria molt més d’aconseguir. Obres d’art digitals úniques, algunes amb més o menys gust, però totes adquirides per preus realment desorbitats.

El plaer de comprar NFT

I des d’un punt de vista del màrqueting, quin plaer pot consistir a gastar-se una fortuna en un producte que no és real? Doncs si mirem la piràmide de Maslow dels nivells constitutius del producte, veiem que estem davant d’un producte que satisfà les necessitats d’autorealització.

La possibilitat d’adquirir un producte únic en un món digital i ser capaç de mostrar-lo quan vulguem i qui vulguem, arriba a satisfer les necessitats de pertinença a un grup selecte de persones i on molt pocs poden arribar. Aquests NFT, ara com ara, són veritables objectes de luxe i de culte, creant valor per al comprador a través dels beneficis simbòlics que satisfà, a l’abast de molt pocs.

Com que és un producte nou i únic al mercat, el preu és elevat, ja que la demanda és alta, encara que no sigui un producte de grans tirades comercials, i l’oferta és escassa, ja que són productes singulars. Aquesta combinació permet vendre el producte a un preu elevat, o desorbitat… però amb la política d’oferir valor al consumidor. El preu final es posiciona en funció del valor que ofereix al comprador, en aquest cas en ser una peça única el valor també és únic i elevat, cosa que permet una política de preus al segment alt.

Qui pot entrar en el món dels NFT?

Amb els exemples anteriors ja hem pogut veure que pràcticament qualsevol empresa pot vendre aquest tipus de productes, encara que les marques esmentades anteriorment tenen una llarga trajectòria empresarial i són molt conegudes al mercat, cosa que ajuda que qualsevol novetat respecte als seus productes tingui una resposta positiva per part dels consumidors, alguns de molt fidels als productes de la marca.

Però això no ha de ser una barrera perquè altres empreses, marques o persones físiques menys conegudes al mercat no puguin llançar-se a aquest nou i florent mercat, encara que sempre tenint en compte que, per tenir sentit, en un llançament de NFT amb possibilitats d’èxit s’haurien de donar alguna o totes les particularitats següents:

 • Ser una empresa integrada al món digital i que se senti còmoda provant noves tecnologies, encara que, com en aquest cas, no estiguin completament madures.
 • Disposar duna comunitat digital o física que realment senti passió per la marca i el que representa. Si els clients actuals adquireixen els productes de l’empresa de forma sistemàtica i els nous llançaments són esperats és un senyal per llançar-se al món dels NFT.
 • Un altre factor per passar al món digital dels NFT és que els consumidors adquireixin productes antics de la marca i siguin considerats com a objectes de culte per a una comunitat de seguidors.
 • Conèixer si la base de clients fa servir o ha fet servir criptografia o NFT. Com que és una tecnologia que entenen i estan habituats a usar, serà més fàcil que adquireixin aquests productes. Per a les empreses totalment en línia aquest factor és relativament més assolible que per a d’altres que encara estan fent el salt al món digital o conviuen tan en off com en línia.
 • Tenir una capacitat com a marca de limitar la quantitat de producte oferit per crear escassetat i alta demanda de compra i així augmentar el valor d’aquest.
 • Estar familiaritzat amb les tecnologies de blockchain i tenir plataformes o socis importants que puguin ajudar a la integració amb aquesta tecnologia.
 • Tenir capacitat d’oferir característiques al producte que vagin més enllà de les experiències esperades en la compra: capacitat de generar un reconeixement a la compra o qualsevol altre benefici alternatiu als bàsics del producte ofert.

La capacitat de creixement del sector és molt alta i, encara que tampoc cal apuntar a obtenir alts beneficis de forma ràpida, sí que és possible obtenir una petita part del mercat que ofereixen els NFT i aspirar a aconseguir una imatge al món digital que aconsegueixi beneficiar la marca, l’empresa i els productes comercialitzats. És un mercat encara en creixement i amb grans oportunitats per a aquelles empreses que vulguin aprofitar els avantatges que ofereix el món virtual i els canvis d’hàbits en els nous consumidors digitals.


Fonts:

Web-Strategist: https://web-strategist.com/blog/2021/08/24/big-brands-experiment-with-nfts-and-a-look-to-the-future/

Xataka: https://www.xataka.com/basics/que-nft-como-funcionan

Ayudaley: https://ayudaleyprotecciondatos.es/2021/07/03/nft-non-fungible-tokens-que-es-como-funciona/

Kaspersky Daily: https://latam.kaspersky.com/blog/que-es-un-nft/22918/

(Visited 93 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Professor col·laborador de l'assignatura Direcció de màrqueting del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari