Manual per a desenvolupar un país en l’era de l’automatització

13/10/2020
manufactura_automatizacion

Aquest article ha estat escrit per Julia Soto Álvarez, graduada en el Màster Universitari en Anàlisi de l’Entorn Econòmic de la UOC, recollint les conclusions principals del seu Treball de finalització de Màster: “El desenvolupament econòmic en el context de les noves tecnologies: disrupcions en les cadenes de producció i en els fluxos comercials fruit de l’automatització de la producció”.

El treball explora els possibles efectes que la robotización industrial dels països desenvolupats pot tenir per als països en vies desenvolupo, i per al seu model tradicional de creixement econòmic basat en l’exportació de manufactures.

L’exportació de manufactures com a tradicional motor del desenvolupament

Hong Kong, Singapur, Taiwan i Corea del Sud: la història semblava repetir-se. El miracle econòmic d’aquests Tigres Asiàtics semblava dibuixar un “manual” per al desenvolupament econòmic que va fer sorgir, a partir de 1970, un cert consens internacional entorn dels beneficis de les estratègies de desenvolupament basades en l’obertura comercial i el foment de les exportacions. Estudis empírics van començar a mostrar que els països amb menor proteccionisme experimentaven taxes de creixement econòmic majors que aquells que havien tancat les portes a l’obertura comercial.

Més concretament, l’exportació de manufactures (i no de matèries primeres, o de serveis, per aquell temps poc exportables) semblava revelar-se com la gran panacea del creixement econòmic, perquè en aquest sector convergeixen una sèrie de característiques pro-desenvolupament:

  1. El sector manufacturer és capaç d’absorbir grans quantitats de treballadors poc qualificats amb augments substancials de productivitat: com indiquen Hallward-Driemeier i Nayyar (2018), és relativament fàcil convertir un agricultor d’arròs en un treballador d’una fàbrica de roba sense fer una gran inversió en formació, i amb una inversió relativament petita en capital físic.
  2. La productivitat (output-per-worker) és més alta que en altres sectors, i s’aconsegueixen fàcilment economies d’escala (reducció en els costos associada a un increment de la producció).
  3. Els béns industrials produïts són altament comerciables, la qual cosa fomenta el creixement de la producció, la competitivitat entre empreses, la difusió tecnològica i l’adquisició de coneixement i innovacions estrangeres.

El sector manufacturer creixia en major mesura quan s’orientava a l’exportació i s’unia a l’aperturisme comercial: entre 1965 i 1986, la producció manufacturera a Corea i a Taiwan créixer el doble que en les economies més avançades de l’Amèrica Llatina, que van adoptar estratègies proteccionistes: la producció de Corea va créixer a un ritme mitjà d’un 16.1% anual, i la de Taiwan, a gairebé un 12.2%, mentre que Mèxic creixia solament a un 5.2% i el Brasil a un 7.1%

Aquesta estratègia va començar a ser recolzada per organismes internacionals com el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, les entitats de cooperació de la Unió Europea o les Nacions Unides.

L’impuls a la globalització i a l’aperturisme comercial va fer que nombrosos països en desenvolupament comencessin a rebre la implantació de fàbriques d’empreses estrangeres, que es veien atretes pels seus baixos costos, les seves regulacions laxes i, especialment, la seva mà d’obra barata. Així, empreses de països desenvolupats van començar a recórrer a l’offshoring (deslocalització) i a l’outsourcing (subcontracta) dels seus processos de producció.

Tot i que l’impacte d’aquest model en termes de drets humans o ambientals es presta a discussió (i és que creixement econòmic no és sinònim de desenvolupament), en termes generals, això es va traduir en llocs de treball i en un ràpid augment dels nivells de vida en països en desenvolupament, que van veure accelerat el seu procés d’industrialització.

Els canvis que s’acosten

No obstant això, el món de la manufactura està experimentant transformacions radicals. La implementació de robots industrials està variant la importància dels factors productius, reduint la importància de grans quantitats de mà d’obra poc qualificada, canviant la naturalesa dels perfils professionals requerits i augmentant la importància d’altres factors, com la bona infraestructura tecnològica, la connectivitat, o la proximitat al client final.

Existeixen nombrosos estudis que analitzen els impactes que l’automatització podria tenir en la pèrdua de llocs de treball (el més famós, desenvolupat per Frey i Osborne (2017)). No obstant això, sovint s’oblida reflexionar sobre l’impacte de l’automatització en els països en desenvolupament més enllà del derivat de l’automatització directa de les fàbriques que allí es troben. Això és el que he denominat automatització exògena: l’impacte que l’automatització que succeeix en un País A pot tenir en un País B (en aquest cas, com afectarà la robotització dels països del Nord a la destrucció d’ocupació en els països del Sud).

La pregunta que es planteja és per tant si l’automatització de la producció de manufactura afectarà substancialment a les decisions d’ubicació de la producció global. Si la robotització redueix la necessitat de mà d’obra barata, seguiran recorrent les empreses a la deslocalització i subcontracta a països en vies de desenvolupament? Si no és així, l’actual model de desenvolupament a través de l’exportació de manufactura, exposat anteriorment, podria estar en perill.

Més enllà de casos d’estudi, l’evidència empírica sembla confirmar aquesta tendència:

  • Les indústries en economies desenvolupades que incorporen més robots industrials experimenten un menor creixement de la deslocalització. Segons Backer i al. (2018), un creixement del 10% en l’estoc de robots en països desenvolupats redueix en un -0.54% la deslocalització. Ernst i Weber (2018) conclouen que l’augment de robots en els països desenvolupats entre 2005 i 2014 va portar a una reducció en la deslocalització de gairebé -0.7%. Kinkel, Jager i Zanker (2015) troben igualment que les empreses europees que utilitzen robots industrials en els seus processos de fabricació són menys propenses a produir fora d’Europa.
  • La robotització en els països d’alts ingressos també afecta la inversió estrangera directa (FDI). Segons Hallward-Driemeier i Nayyar (2019), la robotització provoca un creixement de la inversió estrangera directa de països de renda alta cap a països d’ingressos baixos / mitjans. No obstant això, quan la robotització s’excedeix un cert llindar, l’augment elevat de la robotització en països d’alts ingressos té un impacte negatiu en la inversió estrangera directa.
  • Finalment, la robotització sembla reduir les exportacions netes dels països en desenvolupament. Artuc, Bastos i Rijkers (2018) troben que la robotització al Nord augmenta les importacions procedents de països no pertanyents a l’OCDE, però causa al seu torn un augment encara més gran en les exportacions cap a aquests països. Com a conseqüència, les exportacions netes dels països del Sud disminueixen significativament.

Tot i això, cal destacar que les tendències actuals de deslocalització segueixen creixent, i que no s’ha constatat una repatriació en massa de fàbriques ja implementades a l’estranger (re-shoring).

Una mirada més enllà de la manufactura

Què podem concloure d’aquestes anàlisis? En primer lloc, cal aclarir que els efectes assenyalats no impliquen la desaparició de l’atractiu de les economies emergents com a lloc de producció: com s’ha posat de manifest, el fenomen de la deslocalització encara segueix tenint gran importància. A més, l’atractiu de produir en aquestes economies no resideix únicament en els seus baixos costos laborals, sinó també en les seves tendències demogràfiques en expansió i en el seu mercat de consumidors creixent: segons estimacions de Mckinsey Global Institute, els mercats emergents seran el destí del 65% dels productes manufacturats del món per al 2025.

mujer oficina automatización servicios

En segon lloc, cal tenir en compte que la digitalització de l’economia està augmentant la importància del sector serveis i la seva capacitat d’intercanvi i deslocalització. Aquest sector, antany identificat amb el comerç, l’hostaleria, el turisme i professions poc deslocalitzables (professors, advocats, barbers), està canviant gràcies a la provisió de serveis de manera digital. Com mostren Ghani i al. (2010), el sud d’Àsia ha experimentat un notable creixement liderat per l’exportació de serveis en les últimes dues dècades. Aquest sector representa més del 50% del PIB a l’Índia, el Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka i gairebé el 50% al Nepal.

Els autors troben una relació entre el creixement del sector serveis i augments en la productivitat, una correlació entre el creixement en el sector serveis i la reducció de la pobresa, i, finalment, constaten que el sector serveis ha creat la quantitat més gran de llocs de treball al sud d’Àsia durant l’última dècada, i que en molts casos aquests treballs han experimentat un alt creixement salarial. Això concediria al sector serveis un seguit de característiques pro-desenvolupament de les que no tenia en el passat.

En principi, hi hauria una important limitació: els requisits d’habilitats en el sector serveis són més alts que en la manufactura, per la qual cosa és difícil que els serveis aconsegueixin absorbir tants treballadors no qualificats. En aquest sentit, les inversions en educació seran extremadament importants perquè els països puguin beneficiar-se d’un model de desenvolupament basat en l’exportació de serveis, igual que les inversions en connectivitat, accessibilitat i alfabetització digital. Referent a això, cal destacar, però, que Eichengreen i Gupta (2011) troben que la proporció de mà d’obra qualificada i no qualificada en els dos sectors s’està tornant cada vegada més similar.

És massa aviat per afirmar que el model de desenvolupament a través de la manufactura està esgotat: els patrons de deslocalització segueixen augmentant i les característiques demogràfiques dels mercats emergents fan que aquests continuïn tenint atractiu per a la localització de la producció. No obstant això, tots aquests indicadors mostren que les economies dels països en vies de desenvolupament s’han de preparar per canvis que podrien afectar el seu model de desenvolupament basat en l’exportació de manufactures, i que hauran de construir nous avantatges competitius en l‘era de la Indústria 4.0. La magnitud de la disrupció estarà relacionada, en gran manera, amb la velocitat a la qual es desenvolupin i adoptin les noves tecnologies en els països desenvolupats.


Aquest article no conté, per desgràcia, un manual per aconseguir el desenvolupament econòmic d’un país. De fet, les dificultats per replicar el miracle dels Quatre tigres asiàtics demostren que, en realitat, mai va existir un. No obstant això, sí que llança una reflexió, important i oblidada, sobre els canvis que s’acosten. Agafin, països i agències de desenvolupament, que vénen corbes.

(Visited 70 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Graduada en Dret i Ciències Polítiques per la Universitat Carlos III, amb estades a la Universitat de Berkeley i la Universitat Panthéon-Assas, treballa actualment a l'OCDE en l'àmbit de la fiscalitat i el desenvolupament econòmic. Recentment ha finalitzat el Màster Universitari en Anàlisi de l'Entorn Econòmic de la UOC i vol explorar àmbits d'especialització relacionats amb les polítiques públiques i la cooperació internacional.
Comentaris
Deixa un comentari