La investigació de mercats: una eina fonamental per a les empreses

26 juny, 2020
investigación-de-mercado-herramienta-fundamental-empresas

Més del 75% dels productes nous que surten al mercat fracassen al cap d’un any (Nielsen, 2014). Si s’hagués fet una investigació de mercats prèvia als llançaments d’aquests productes, molts d’ells haurien aconseguit un èxit molt més gran i altres ni tan sols haurien vist la llum.

La investigació de mercats és una disciplina fonamental perquè les decisions de màrqueting d’una empresa tinguin èxit. Per això, en un mercat tan competitiu com l’actual, les empreses cada vegada aposten més per contractar professionals del màrqueting experts en investigació de mercats, amb capacitat d’anàlisi i d’innovació.

Què és una investigació de mercats?

Una investigació de mercat és un procés sistemàtic que consisteix a recopilar i analitzar informació objectiva per permetre als responsables de la planificació estratègica de l’empresa reduir el risc en la presa de decisions.

A l’hora de realitzar una investigació de mercat es recorre a una sèrie de tècniques i eines que permeten la recollida fiable i sistemàtica d’informació:

 • Tècniques d’investigació quantitativa, com les enquestes i les tècniques d’observació. Es tracta d’obtenir informació per a mesurar la dimensió del que es desitja estudiar; descriu fets observables en termes quantitatius.
 • Tècniques d’investigació qualitativa, com les entrevistes en profunditat, els grups de discussió, les tècniques projectives i l’etnografia. Aquestes tècniques permeten obtenir informació per comprendre la naturalesa i la conducta humana.

Avui en dia, la manera més freqüent d’aplicar aquestes tècniques és mitjançant la recollida d’informació en línia (a través de l’ordinador i dels dispositius mòbils) i mitjançant l’observació del comportament dels clients (a través del monitoratge de la seva activitat en les xarxes socials).

Quins beneficis aporta la investigació de mercats a una organització?

Como apunta la Dra Carmen Pacheco Bernal, directora del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC, la investigació de mercats proporciona informació fonamental per facilitar el disseny d’estratègies de màrqueting i minimitzar el risc en la presa de decisions d’una empresa. És un procés necessari per detectar els canvis i tendències de cada sector i descobrir les expectatives i necessitats dels clients potencials. Per això, la investigació de mercats és una eina que ha de ser utilitzada de manera sistemàtica, i no solament en circumstàncies excepcionals.

La informació recollida a través de processos d’investigació de mercats contribueix al coneixement del context en què operen les empreses i ajuda a identificar insights rellevants per a la comercialització de productes i serveis. Sense informació objectiva de mercat, les companyies no podrien desenvolupar estratègies sòlides de creixement, ja que prendrien les seves decisions a cegues i sense una fonamentació fiable.

Així doncs, podem dir que l’anàlisi i investigació de mercats permet a una empresa:

 • Detectar noves tendències en els mercats.
 • Identificar possibles àrees de creixement.
 • Definir el buyer persona de cada producte.
 • Adaptar-se millor a les necessitats dels seus clients potencials.
 • Realitzar previsions més fiables de cara al futur.

Quines són les funcions d’un responsable de màrqueting i investigació de mercats?

A més de dissenyar i desenvolupar investigacions de mercat, aplicant les tècniques i eines corresponents, un responsable de màrqueting i investigació de mercats s’encarrega de les següents tasques i funcions:

 • Desenvolupar estratègies comercials.
 • Gestionar equips de venda.
 • Dissenyar i executar plans integrals de màrqueting amb una òptica global.
 • Concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquin l’ús d’Internet i els sistemes de comerç electrònic.
 • Dissenyar campanyes publicitàries per a mitjans tradicionals, com la ràdio, la televisió i la premsa, i per canals en línia, com els cercadors i les xarxes socials.
 • Planificar la gestió i la distribució comercial del producte.
 • Planificar iniciatives de venda orientades a client.
 • Dissenyar iniciatives de negoci adaptades als mercats globals.

Quines habilitats ha de tenir un bon analista de mercat

Si t’interessa el món del màrqueting i vols especialitzar-te en la investigació de mercats, heu de tenir en compte que un bon analista de màrqueting ha de tenir una sèrie d’atributs indispensables:

 • Visió empresarial.  Cal saber llegir el que succeeix en el mercat, comprendre el context empresarial i tenir una visió comercial de tot el que passa en el sector.
 • Capacitat d’anàlisi i interpretació de dades. Un bon analista ha de saber convertir la informació objectiva en idees útils. Per això, ha de tenir la capacitat d’entendre i interpretar les dades obtingudes en les investigacions de mercat, sigui quin sigui el mètode utilitzat. No n’hi ha prou amb seguir els passos establerts: cal anar més enllà i trobar nous camins per a transformar la informació recollida en coneixement i en estratègies de màrqueting eficaces.
 • Dots de comunicació. Per ser un bon investigador de mercat cal saber transmetre missatges de manera senzilla, eficaç i persuasiva. Un analista de màrqueting ha de saber comunicar-se en el tracte directe amb les persones, però també ha de tenir la capacitat de plasmar les seves idees i resultats per escrit.
 • Obertura i flexibilitat. Els analistes de mercat han de ser curiosos, flexibles i estar oberts a noves idees. Cal saber arriscar-se i trobar maneres creatives de solucionar els obstacles i aprofitar les oportunitats.

Màrqueting i investigació de mercats: una professió de futur

Avui dia, el món de la investigació de màrqueting s’enfronta a nous desafiaments de l’entorn digital, com la gestió del big data o les diferents aplicacions de la intel·ligència artificial. Aquests reptes tecnològics poden ajudar els analistes de mercat a prendre millors decisions que fomentin el creixement de les empreses i redueixin l’impacte dels seus riscos.

En un entorn tan dinàmic com l’actual, la competitivitat de les empreses està determinada per la seva capacitat d’innovació i adaptació al mitjà. Per això, les companyies busquen nous professionals de màrqueting que sàpiguen desenvolupar investigacions de mercat i tinguin les habilitats analítiques i directives exigides per un context tan competitiu.

El Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC oofereix una formació completa i especialitzada en la investigació de mercats. El seu pla d’estudis permet adquirir els coneixements i competències necessàries per treballar en el món del màrqueting, en un entorn digital i globalitzat. Cursant aquest grau, s’adquireixen competències per analitzar el mercat competitiu, detectar els gustos i comportament dels consumidors i definir les estratègies necessàries per captar nous clients.

Aquesta titulació proporciona una formació d’alt rigor acadèmic i incorpora els reptes i tendències que es deriven de l’actual societat de la informació. A més, compta amb un enfocament molt pràctic amb el qual aprendràs a trobar solucions eficaces a partir de casos reals d’investigacions de màrqueting duts a terme en grans empreses.

A més de la investigació de mercats, aquests estudis de màrqueting també ofereixen sortides laborals en altres àmbits professionals en expansió, com són la direcció comercial, la comunicació de màrqueting, la direcció de negoci i comerç electrònic i el màrqueting digital.

(Visited 616 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari