Les pimes i el màrqueting

11/06/2017

MARKETING – Article publicat a 11 de Juny de 2017.


L’objectiu principal de qualsevol empresa és dissenyar una oferta de producte o servei que generi valor per al seu públic objectiu establint-hi una relació sòlida, durable i profitosa per a ambdues parts.


Qualsevol procés de disseny d’una oferta generadora de valor per a un determinat mercat ha de partir de la investigació i el coneixement d’aquest, dels clients potencials, de les seves necessitats i de les ofertes de la competència. D’altra banda, l’empresa ha de ser conscient dels valors, objectius, talents, capacitats, recursos i limitacions de la pròpia organització si vol ser capaç de definir una oferta diferenciada, competitiva, factible i comunicable.

El mercat i els clients parlen i expressen les seves preferències i necessitats en un llenguatge, mentre que la majoria de departaments o funcions de l’empresa (producció, finances, logística, qualitat…) en parla un altre. És per això que es necessita una “traducció” per tal que empresa i mercat s’arribin a entendre parlant en el mateix idioma. I aquesta és la funció del màrqueting dins d’una organització.

Les petites i mitjanes empreses, igual que les grans, prenen decisions de màrqueting contínuament. Cada dia. Decisions de producte, de preu, de canals de distribució, de posicionament respecte de la competència, etc… I ho fan, tant si tenen estructurada la funció màrqueting  com si no.  No obstant, són moltes les pimes que encara no són conscients de la transcendència i les repercussions positives de formalitzar aquesta funció dins l’organització. Encara hi ha pimes que no prioritzen prou la necessitat de crear aquest canal bidireccional de comunicació empresa-mercat, per oferir els seus productes en “el llenguatge” del mercat. En l’entorn actual d’excés d’oferta de la majoria de productes, l’empresa es veu obligada a formular-se i a respondre’s permanentment la pregunta clau de “perquè el client comprarà el seu producte enlloc del de  la competència”. I l’única manera de formular les preguntes, entendre’n les respostes i reaccionar-hi  adaptant-se al mercat, és mitjançant la funció de màrqueting.

Així doncs, tant en grans empreses com en pimes, les claus són estudiar el mercat, dissenyar una estratègia de màrqueting i definir una oferta que cobreixi millor les necessitats dels clients i que els generi més valor que les ofertes competidores. I un cop definida l’oferta i d’acord amb l’estratègia de màrqueting, comunicar-la eficientment al públic objectiu de forma que desperti la seva atenció, que entengui el missatge i el recordi, que el posicioni adequadament, que es construeixin vincles positius entre l’empresa i el públic objectiu i que aquests contribueixin a generar  decisions de compra de la oferta pròpia.

El màrqueting és doncs la base de l’estratègia competitiva de totes les empreses ja siguin grans corporacions, o bé mitjanes, petites, o fins i tot  micro-empreses. Comptar amb una bona estratègia de màrqueting és un element essencial perquè una empresa pugui tenir èxit en aquest mercat globalitzat.

rablet cafè estrategia pixabay

A les petites empreses on no hi ha un departament o un responsable de màrqueting clarament definit (sovint per manca de recursos disponibles per a ésser dedicats exclusivament a aquesta funció), el director general ha de ser el director de màrqueting. Les petites empreses poden no comptar amb un departament de màrqueting, però no poden prescindir d’aquesta funció.  Si no hi ha un enfoc orientat totalment al mercat i a la satisfacció de les necessitats del client serà gairebé impossible sobreviure en un entorn global altament competitiu on els clients ja no compren productes sinó beneficis.

El món globalitzat i les noves tecnologies ofereixen a les pimes unes possibilitats comunicatives que abans estaven en mans només de les grans corporacions multinacionals. El ràpid desenvolupament de les noves tecnologies ha provocat una revolució de la comunicació digital sense precedents, fent que les empreses no puguin viure alienes al potencial que ofereixen aquestes noves eines. Aquestes tecnologies permeten fer una comunicació molt més qualitativa i efectiva, amb inversions relativament baixes. Les pimes poden dissenyar estratègies de vendes i comunicar-les a través de campanyes que arribin als clients objectiu de qualsevol lloc del món.

El màrqueting del segle XXI situa, més que mai, al client al centre de l’estratègia. Les empreses lluiten per oferir a aquest client una oferta de li aporti un valor més gran que les ofertes competidores. A través d’aquestes noves eines comunicatives les pimes poden fer arribar els missatges de forma immediata, molt més gràfica, econòmica i personalitzada als clients. En aquest nou entorn tecnològic cada vegada es consumeixen més vídeos i imatges, i menys comunicació escrita.

Tot plegat fa que la necessitat d’una estratègia i una funció de màrqueting dins l’empresa adquireixin més rellevància que mai. Hi ha un potencial enorme per les pimes que tinguin una bona estratègia de màrqueting i que utilitzin bé aquestes noves tecnologies de la informació i la comunicació. Però cal tenir en compte que l’estratègia de comunicació és la part final d’una bona estratègia de màrqueting.

 


(Visited 49 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari